חבר קיבוץ בית אורן שעזב את הארץ למספר שנים לא נחשב כחבר ותיק בעת חזרתו.

בבית משפט המחוזי בחיפה, בפני כב' השופט א' קיסרי, ת"א 2990-05-11 כהן נ' קיבוץ בית אורן

הרקע

התובע, יוחאי כהן, הוא בן להורים שהם חברים ותיקים בקיבוץ בית אורן , עזב את המדינה ואת הקיבוץ בשנת 1991, ושב לקיבוץ לאחר כחמש שנים.

בשנת 1995 התקבלה בקיבוץ החלטה לפיה "היום הקובע" לעניין מועד שינוי אורחות החיים בקיבוץ, וכפועל יוצא מכך גם לעניין זכויות חברי הקיבוץ הוא 26.7.1995. כמו כן, במהלך שנת 2008 התקבלו באסיפה הכללית של הקיבוץ החלטות שעניינן, בין השאר, עקרונות הסדר הפנסיה לחברים, השוואת זכויות ותק, קליטת בנים, הבטחת זכויות חברים בדירות. עוד הוגדר, כי חבר ותיק הוא מי שהיה חבר הקיבוץ במועד הקובע, ו"חבר חדש" הוא מי שהתקבל לחברות בקיבוץ לאחר היום הקובע.

טענתו העיקרית של התובע היא שקודם יציאתו מגבולות המדינה, הובטח לו שכאשר הוא ישוב ארצה, עד גיל 28, הוא יתקבל כחבר מן המניין בקיבוץ בהתאם להסדר "מסלול בנים". הקיבוץ טען מנגד, טענות סף ובהן התיישנות, וכן כי להבטחה שנתן הקיבוץ לתובע אין ערך נורמטיבי המקנה לו זכויות כלשהן.

דיון והכרעה

ביהמ"ש קיבל את טענת הקיבוץ להתיישנות התביעה, שכן יוחאי שב לישראל בשנת 1996 ובאותה עת כבר ידע על ההחלטות אשר התקבלו בקיבוץ והן נשוא תביעה זו. ומאחר ותקופת ההתיישנות העומדת על 7 שנים, חלפה לכל המאוחר תקופת ההתיישנות בסוף שנת 2003.

למעלה מן הצורך, דן ביהמ"ש אף ביתר טענותיו של יוחאי. מעבר לכך, דחה ביהמ"ש את בקשתו של יוחאי למתן סעד הצהרתי, לפיו מעמדו בקיבוץ הוא כשל חבר ותיק, וזאת מאחר והוא לא הוכיח כי החלטת הקיבוץ, שלימים עוגנה בהחלטת האסיפה הכללית משנת 2008 בדבר שינוי אורחות החיים וקליטת בנים, מנוגדת להתחייבות שניתנה לתובע ושלפיה כאשר ישוב לקיבוץ הוא יתקבל כחבר במעמד של "חבר ותיק".

התובע לא העלה טענות כנגד תוקף החלטות האסיפה הכללית של הקיבוץ, החלטות העומדות ביסודם של השינויים הללו, ובכללם גם השינוי בתנאי קליטתם של בנים בקיבוץ, ומשכך גם בהיבט זה יש לדחות את התביעה.

סיכום

בית המשפט דחה את תביעתו של יוחאי לסעד הצהרתי ולסעד כספי. כמו כן חויב יוחאי לשלם לקיבוץ שכ"ט עו"ד והוצאות בסך 2,500 ₪ .

ביהמ"ש הוסיף כי המציאות המצטיירת היא שהשינוי שחל בקיבוץ התרחש בשל הכורח להתאים את אורחות החיים בו למציאות החברתית והכלכלית המשתנה. שינוי זה חל בתנועה הקיבוצית כולה, ומטבע הדברים נלווים לו עימותים משפטיים בין קיבוצים לבין חבריהם על רקע הטענות בדבר זכויות שנפגעו כתוצאה מהשינויים הללו.

ניתן ביום ו' באלול תשע"ג, 12 באוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.

 
 
 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: