חוסר סמכות של בורר

תיק 76/336/01 עדה חרמוני ולילך הורנונג נ' קיבוץ שריד

 

בפני עו"ד לאה רוזנטל                                                                תיק 76/336/01

עוזר רשם האגודות השיתופיות

 

 

ב ע נ י ן :                       1.         עדה חרמוני

                                    2.         לילך הורנונג

                                   

                                                                                                התובעות

 

 

 

ו ב ע נ י ן :                     קיבוץ שריד

                                    ע"י ב"כ עו"ד עומר כהן

                                    מקיבוץ יגור

                                    טל. 04-9849201 פקס. 04-9849206

 

                                                                                                הנתבע

ה  ח  ל  ט  ה

 

 

1.         התובעות עדה חרמוני ולילך הורנונג הגישו לרשם האגודות השיתופיות בקשה לבוררות נגד האגודה. עו"ד משה גבע מונה כבורר לדון בסכסוך.

 

2.         התובעות הינן אם ובתה. הגב' עדה חרמוני הינה חברת הקיבוץ והגב' לילך הורנונג הינה חברה לשעבר בקיבוץ.

 

3.         האגודה העלתה טענת חוסר סמכות נגד התביעה ונגד סמכותו של הבורר שמונה על ידי הרשם.

 

4.         הסעיפים הרלוונטיים לעניינינו בתקנון האגודה הם סעיפים 112-113 כדלקמן:

 

            סעיף 112

            כל סכסוך בין חברי הקיבוץ יימסר לבירור ולהכרעה למזכירות או לרשות אחרת שהוסמכה לכך על ידי האסיפה הכללית או על ידי המזכירות. לחבר זכות ערעור על הכרעה שנתקבלה כאמור כזכותו לערעור על החלטות הרשויות המוסמכות של הקיבוץ לפי סעי ף 111.

 

            סעיף 113 (בנוסחו החדש שאושר לרישום ע"י הרשם ביום 30.7.97)       

            כל סכסוך שבין הקיבוץ ובין חבר לשעבר של הקיבוץ, הנובע מחברותו או הקשור בכך, יוכרע בבוררות.

 

            בהסכמה בכתב של הצדדים לסכסוך תימסר ההכרעה למוסד של התנועה שהוסמך לכך על ידה ובתנאים שקבעה לגוף או בורר אחר.

 

            בהעדר הסכמה כאמור, יועבר העניין לבוררות בפני רשם האגודות השיתופיות או מי שימונה על ידו.

 

5.         מן האמור בסעיפי התקנון לעיל ובסעיף 52(2) לפקודת האגודות השיתופיות הרשם מוסמך למנות בורר ולדון בסכסוך שבין האגודה לבין חברים לשעבר, על פי סעיף 113 לתקנון, בעוד שאין לו הסמכות לדון בסכסוך שבין חבר לבין האגודה.

 

6.         לפיכך מוסמך הרשם ומוסמך הבורר שמונה על ידו לדון בסכסוך שבין הגב' לילך הורנונג לבין הקיבוץ.

 

7.         אשר על כן כתב התביעה יתוקן בהתאם כך שהבורר ימחק את התובעת מס' 1 עדה חרמוני.                      

 

ירושלים: ט"ז באייר התשס"ב                                          לאה רוזנטל, עו"ד

                28  באפריל   2002

                                                                                        מנהלת מחלקת הבוררויות

 

שריד

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: