חלוקת שכר דיפרנציאלי על ידי הקיבוץ לחבריו ללא שינוי התקנון


אין ספק שעמדתו של רשם האגודות השיתופיות (להלן – הרשם) השתנתה לאורך השנים. אם פעם עמדת הרשם גרסה כי חלוקת השכר הדיפרנציאלי נוגדת את עקרונות השיתופיות בתקנוני הקיבוצים ומביאה לפגיעה קשה בעיקרון השוויון ובחוק הדורש את שינוי התקנון, כיום נראה כי עמדתו נוטה לאפשר את חלוקת השכר הדיפרנציאלי, פורמאלית תוך חיוב שינוי התקנון, אולם מעשית החיוב לא נאכף.

לאורך השנים האחרונות הוגשו מספר תביעות על ידי חברי קיבוצים כנגד קיבוצים, אשר במסגרת תהליכי ההפרטה, החליטו לחלק שכר דיפרנציאלי לחבריהם, כל זאת מבלי כאמור לשנות את תקנון הקיבוץ כמתחייב על פי חוק. ביסוד התביעות שיפורטו להלן עומדת תקנה 7א לתקנות האגודות השיתופיות (ייסוד) (להלן – התקנות) אשר אפשרה לרשם לאשר לתקופת ניסיון, שינויים בתקנוני קיבוצים שעניינם בחלוקת שכר דיפרנציאלי לחברי הקיבוץ, במטרה ברורה להקל על הקיבוצים בהליכי הפרטתם.

בנושא השכר הדיפרנציאלי יש צורך להבדיל בין "הקיבוץ השיתופי" לפיו אין דבר המנוגד יותר לקיבוץ כהגדרתו בחוק מאשר שיטת השכר הדיפרנציאלי, לבין "הקיבוץ המתחדש" לפיו ניתן לומר כי חלוקת שכר דיפרנציאלי מתחייבת כחלק מהשינויים הארגוניים שעוברים הקיבוצים המופרטים.

אין ספק כי הסוגיה המדוברת היא עקרונית ביותר ומכאן שכולנו מחכים שבית המשפט יכריע בה ויסיר מעלינו את כל ענן אי הוודאות שעוטף אותה. עד ההכרעה המיוחלת, עדים אנו לניסיונות מניסיונות שונים של הקיבוצים לאשר חלוקת שכר דיפרנציאלי בקיבוץ מבלי לשנות את התקנון, כל זאת כאשר נראה כי רשויות המינהל אינן לוחצות על הקיבוצים לאכוף את החוק.

כיום לאחר ביטול התקנה, עומדות בפני בית המשפט מספר תביעות בהן עליו להכריע. אחד מאלו הוא ע"א 1773/06 אלף נ' קיבוץ איילת השחר, בו עתיד להכריע בית המשפט העליון האם השתתפותם של חברי הקיבוץ בהצבעה על חלוקת השכר הדיפרנציאלי, מלמדת על הסכמתם לכך שההחלטה תתקבל בלא תיקון התקנון, או במילים אחרות האם ניתן לחלק שכר דיפרנציאלי מבלי לתקן את תקנון הקיבוץ.

בתביעה נוספת שעומדת, הפעם בפני שערי בית המשפט המחוזי בבאר שבע (ת.א 7119/06 מורטון נ' קיבוץ שובל), מתבקש בית המשפט להצהיר כי גם חלוקת שכר דיפרנציאלי לשנת ניסיון לא תתאפשר אלא בשינוי התקנון על פי חוק.

ולבסוף בת"א (נצ') 187/01 יחזקאל כספי נ' קיבוץ סוללים קבע בית המשפט בנצרת כי החלטת הקיבוץ לחלק שכר דיפרנציאלי בלא לתקן את תקנון הקיבוץ יצרה נוהג שיש בו לפרש את הוראות התקנון או לתקן אותן לפי העניין. ההשלכה המעשית שההחלטה דנן גורסת היא כי בסמכותה של האסיפה הכללית להחליט האם ניתן לחלק שכר דיפרנציאלי בקיבוץ, אם לאו.

כיום תלוי ועומד בפני בית המשפט העליון הערעור על ההחלטה (ע"א 8439/04 כספי נ' קיבוץ סוללים) וכל שנותר הוא רק לחכות ולראות האם בית המשפט הוא זה שבהקשר הנוכחי יאמר את המשפט "חוק שאינו נאכף מוטב לו שלא ייחקק, משייחקק ולא יאכף"!

לאחר שפורסמו תקנות הסיווג החדשות המאפשרות, בתנאים מסוימים, לקיבוץ מתחדש, לשנות סיווגו, תשלום שכר דיפרנציאלי לחבר הקיבוץ אפשרי לאחר תיקון הסיווג ותיקון התקנון, כך שהסוגיה תתייחס רק לגבי התקופה שמיום השינוי בפועל, בעבר, ועד ליום הסדרת שינוי הסיווג ושינוי התקנון ברוב הדרוש, בהתאם לתקנות החדשות.

 

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: