לא מומלצים לזכויות בפרוייקט הרחבה? עניינכם יידון בבית המשפט

בשא 12854/06 (מחוזי חיפה), בוסתן הגליל אגודה שיתופית חקלאית בע'מ נ' ברמפר דן, המאגר המשפטי הישראלי- נבו.

מעשה שהיה כך היה, בהסכם שבין בוסתן הגליל אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (להלן- "האגודה") לבין חבריה, התחייבה האגודה להעמיד זכות למגרשים במסגרת פרוייקט הרחבה שהיא מקימה, לכל חבר שיצטרף להסדר בנוגע לזכויותיו ולחובותיו הכספיות מול האגודה.

עם זאת, התחייבויות לחוד ומעשים לחוד. בפועל, ברשימת מומלצים שהגישה האגודה למנהל מקרקעי ישראל, לא כללה האגודה מספר מחבריה. החברים שלא קיבלו המלצה פנו לבית המשפט במטרה שיורה לאגודה לכלול אותם ברשימה ובתגובה ביקשה האגודה לדחות תביעת החברים ולהעביר את הדיון לידי בורר[1]. בנוסף הוסיפה האגודה וטענה שכיצד ניתן לדון בבקשת החברים אם כלל עוד לא התגבשה ולא יצאה לאוויר העולם רשימת המומלצים.

בית המשפט המחוזי בחיפה ברשות כב' השופט עודד גרשון, קבע כי אומנם, ייתכן ורשימת מומלצי האגודה טרם התגבשה, ברם, עוד טרם לגיבוש הרשימה החליטה האסיפה שלא לכלול את החברים ברשימת המומלצים. על כן, ברור כי אין מדובר בתביעה שטרם באה לעולם אלא בדרישה לסעד ממשי.

לבסוף, מכיוון ומהחלטתה של האגודה עולה ניחוח של אפליה אסורה בין חברי האגודה ואף לא עשתה האחרונה דבר בכדי להוכיח כי תהיה מוכנה לעשות את כל הדרוש בכדי לקיים הליכי בוררות הוגנים ונטולי שיקולים זרים, החמיר בית המשפט עם האגודה והורה על דחיית בקשתה להתדיין בבוררות ועל המשך הדיונים בבית המשפט לרבות תשלום הוצאות משפט לחברים.
[1] בשא 12854/06 (מחוזי חיפה), בוסתן הגליל אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' ברמפר דן

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: