מה תהיה תשובת עוזר האגודות השיתופיות לבקשה על החלטה לגבי חברות באגודה?

בפני כב' עוזר האגודות השיתופיות תיק מספר: 2766/292/10. בעניין ליבנה – אגודה שיתופית חקלאית להתישבות קהילתית בע''מ ובעניין זהבה ויעקב חיימוביץ

בפני עוזר האגודות השיתופיות                                                תיק מספר: 2766/292/10

 

 

בענין:   ליבנה – אגודה שיתופית חקלאית להתישבות קהילתית בע''מ

            באמצעות עו''ד ישראל ליכטנשטיין

            ממשרד ליכטנשטיין, עורכי-דין ונוטריון

            שד' שאול המלך 39 (בית הדר דפנה)

            תל אביב 64928

            טלפון: 7913913-03

פקס: 6093218-03

 

 

(להלן – ''האגודה'' או ''המבקשת'')

 

ובענין:  זהבה ויעקב חיימוביץ

באמצעות עו''ד עינת נוי אלקיים

ממשרד ענת נוי-אלקיים, עורכת-דין

רחוב הרצל 80 באר שבע 84220

lawdata - דטהחוקטלפון: 9949000-08

פקס: 6289618-08

 

 

(להלן – ''המשיבים'')

 

ובענין:  חקירה על פי הוראות סעיף 43

            לפקודת האגודות השיתופיות

 

 

 

 

ה ח ל ט ה

 

1.      ביום 23/08/09, הגישה המבקשת בקשה למתן החלטה לפיה המשיבים חברים באגודה.

 

2.      הבקשה באה לעולם בעקבות פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בעמ''נ 08-540 זהבה חיימוביץ נ' ליבנה אגודה שיתופית חקלאית.

 

בסעיף 12 קובע השופט: ''העניין יושב אפוא לרשם על מנת שיבחן את מכלול השאלות העובדתיות והמשפטיות הקשורות במקרה שלפניי, כפי שעלו למעשה בראשונה בערעור שלפניי, ויחליט בהן כפי שיקול דעתו.''

 

3.      תקנה 6 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), התשל''ג – 1973 (להלן – ''תקנות החברות''), קובעת לאמור:

''(א) רשאי הרשם לצוות על אגודה לתקן את פנקס החברים שלה לגבי אדם פלוני אם הוא חבר כדין באגודה או שאינו חבר בה או שחדל כדין להיות חבר בה ופנקס החברים אינו משקף פרטים אלה כהלכה, ומשניתן צו כאמור יראו את הפנקס לכל דבר כאילו תוקן; הרשם יפעל על פי תקנה זו בין מיזמתו ובין על פי בקשת אדם כאמור, ועד האגודה, או אגודה אחרת החברה באגודה או שהאגודה חברה בה.

 

(ב)    לא יצווה הרשם על תיקון פנקס החברים לפי תקנת משנה (א) אלא לאחר שנערכה חקירה באגודה לפי סעיף 43 לפקודה בענינים הדרושים לדעתו למתן הצו כאמור, ונתן לצדדים הזדמנות להשמיע טענותיהם.''

 

4.      לאור האמור לעיל ובהתאם להוראות תקנה 6 לתקנות החברות וסמכותי לפי סעיף 43 לפקודת האגודות השיתופיות, הנני מחליט למנות את עו''ד אייל סודאי כחוקר (להלן – ''החוקר''), לצורך בדיקת סוגיית חברותם באגודה של המשיבים.

 

5.      שכרו של החוקר ישולם מקופת המדינה והוא לא יעלה על 50 שעות עבודה בתעריף של 253 ₪ לשעת עבודה בתוספת מע''מ.

 

בתום החקירה ובהתאם לתוצאותיה תינתן החלטה בעניין חלוקת משא הוצאות החקירה כאמור בסעיף 45 לפקודת האגודות השיתופיות.

 

 

יהב זרח

עוזר רשם האגודות השיתופיות

 

 

ניתן על ידי ביום ט''ו תמוז, תש''ע

27 יוני, 2010

המזכירות תעביר העתק החלטתי זו

לידיעת הצדדים, החוקר והמפקח

האזורי של האגודה.

 

 

 

 

יהב זרח

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: