מועצה מקומית בנימינה - גבעת עדה טעתה בסיווג הארנונה של גני אליזה וכעת היא מעוניינת לגבות תשלום לרבות תשלום רטרואקטיבי בגין השנים האחרונות בעבור השומה החדשה

בבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים בפני כבוד השופט א' קיסרי. עת"מ 549-12-10 גני אליזה בע"מ נ' מועצה מקומית בנימינה - גבעת עדה
הרקע

עתירה זו הינה בעניין גן אירועים המוחזק ע"י גני אליזה בע"מ (להלן:" גני אליזה"). העתירה מכוונת כנגד שומת ארנונה מתוקנת לשנת 2010 שהוציאה מועצה מקומית בנימינה - גבעת עדה לגני אליזה (להלן:" המועצה"). ע"פ השומה המתוקנת חויבה גני אליזה בסכום של 299,847 שקל עבור שנת 2010, ובנוסף היא חויבה בהפרשי שומה בסכום של 3,139,447 שקל עבור השנים 2003-2009 כשבסכום זה נכלל חיוב של הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה).

גני אליזה טוענת כי בהודעת השומה המתוקנת שונו, בדיעבד, גודלו של השטח המחויב בתעריף "עסק" ושל השטח המחויב בתעריף "קרקע לגן אירועים". גני אליזה טוענת כי למשיבה אין סמכות להטיל חיוב רטרואקטיבי, ולכן יש לבטל את הגדלת החיוב בגין תקופת העבר. טענה נוספת היא כי השומה המתוקנת כוללת שינוי סיווג, האסור לפי חקיקת ההקפאה. תיקון השומה נעשה ע"י מועצה מקומית בנימינה - גבעת עדה בלא שחל שינוי כלשהו בנתוני הנכס או בשימוש שנעשה בו.

בהודעת השומה המתוקנת נומק החיוב בכך שהנכס לא נישום בעבר בהתאם לשטחו האמיתי ובהתאם לסיווגו הנכון ע"פ השימוש שנעשה בו למעשה, וכי בעקבות בדיקות שנערכו מטעם המשיבה תוקנה השומה. בקשר לכך נטען שהעותרת מנהלת בנכס, וניהלה בעבר, עסק של אולם שמחות ומטעם כלשהו חויבה בטעות בארנונה לפי סיווג "מלאכה ותעשייה". למעשה, השומה המתוקנת אינה משקפת אלא את מצב הדברים כפי שצריך היה להיות מלכתחילה.

 
דיון והכרעה

שינוי הסיווג לא נעשה ע"פ דין ולא יכול לחול רטרואקטיבית. נכונה טענתה של גני אליזה כי מטרת הריבית היא לשמור על ערכו הריאלי של חוב הארנונה, אם קיים וכאן, החוב נוצר רק מעת שהמועצה שלחה את הודעת השומה המתוקנת. דבר זה תואם גם את ההגדרות בסעיף 1 לחוק. בית המשפט כבר קבע בעבר כי יש להפריד בין הטלת ארנונה ע"י העירייה לבין קביעת חיובו של כל נישום ונישום. משום כך, לא מתקבל על הדעת לראות בתיקון שומה למפרע כיוצר חוב של גני אליזה שמועד תשלומו בעבר, ובעקבות כך לראות בגני אליזה כמי שהפרה את חובתה לשלמו.

 
סיכום:

בית המשפט קובע כי אין מניעה חוקית לתיקון למפרע של טעות בחיוב ארנונה. אך במקרה זה, מכיוון שהמועצה לא היתה מודעת לחיוב המוטעה במשך השנים, ניתן לקבל את טענת המועצה בדבר הטעות שגרמה לחיוב המופחת כצידוק מספיק לשומה המתוקנת. וככל שהדבר נוגע לחיוב בריבית, יש לקבל את טענת גני אליזה שהחוב נוצר רק מעת שהמועצה שלחה את הודעת השומה המתוקנת. גני אליזה ישלמו את השומה הגבוהה יותר רק החל מהמועד שהודיעה להם המועצה על שינוי הסיווג.

בהתחשב בנסיבות, אין צו להוצאות.

ניתן והודע ב- כ"ה תמוז תשע"א, 27 יולי 2011, בהעדר הצדדים.

 
לאתר גני אליזה

לאתר מועצה מקומית בנימינה – גבעת עדה

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: