מושב גבעת יערים פוצה בסך של כ-1.5 מיליון ₪ בגין הפקעת קרקעות לצורך סלילת כביש 9

בית המשפט המחוזי בירושלים, בפני כבוד השופט רפאל יעקובי. ת"א 2095-08 גבעת יערים מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ואח'.
הרקע
במסגרת הסכם משבצת תלת שנתי, קיבל מושב גבעת יערים מעמד של בר רשות במקרקעין. לצורך סלילת כביש 9, הופקעו המקרקעין ובוצעו בהם עבודות שונות. המושב טוען כי נגרמו לו פגיעות בתשתית ההשקיה ע"י קבלני הביצוע מטעם הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ועיריית ירושלים.
המושב מבקש מביהמ"ש לקבוע את גובה הפיצויים המגיעים לו בעקבות ההפקעה, לרבות בגין ירידת ערך המקרקעין שלא הופקעו בעקבות ההפקעה, ולהצהיר כי על הועדה והעיריה לתקן את הנזקים שנגרמו לתשתיות ההשקיה.
במסגרת ההליכים מונו שני שמאים ע"י ביהמ"ש, האחד העריך את גובה הפיצוי בכ-2 מיליון ₪, והשני בכמיליון ₪.
דיון והכרעה
ביהמ"ש קבע כי עפ"י הסכם המשבצת, רשות מקרקעי ישראל היא הבעלים של המקרקעין ולמושב מעמד של "בר רשות" בלבד, ומשכך, פוטנציאל ההשבחה שייך לרמ"י והמושב אינו זכאי לפיצוי בגין הפגיעה בו. לאור זאת, קבע ביהמ"ש כי המושב זכאי לפיצוי לפי השווי החקלאי של המקרקעין בלבד משום שזהו ההפסד אשר נגרם לזכויותיו בשל ההפקעה.
ביהמ"ש הוסיף וקבע כי חישוב הפיצויים ייעשה לפי השטחים שהופקעו בפועל ולא לפי הפרסום, אשר כלל שטחים נוספים שבסיכומו של דבר לא הופקעו.
לאור הפערים המשמעותיים בין הערכות השמאים שמונו על ידו, קבע ביהמ"ש כי גובה הפיצוי עבור כל דונם קרקע יהיה לפי הממוצע בין שתי ההערכות, כך שיעמוד על סך 1.3 מיליון ₪ עבור שטח של כ-50 דונם.  
לעניין גובה הפיצוי בגין הפגיעה בקווי המים ניתנה הערכה רק ע"י השמאי של המושב ולכן גובה הפיצוי נקבע עפ"י הערכתו והועמד על סך של 120,000 ₪.
סיכום
ביהמ"ש קבע כי לוועדה ולעירייה קמה חובה, ביחד ולחוד, לפצות את המושב בסך של כמיליון וחצי ₪ בגין ההפקעה ובסך נוסף של 120,000 ₪ בגין הפגיעה בצינורות המים, וכן בהוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.
ניתן ביום: ט"ז בחשון תשע"ו, 29 באוקטובר 2015, בהעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: