מחלוקת בין שתי אגודות שיתופיות בקיבוץ נערן

תא 7469/05 (מחוזי ירושלים), יישוב קהילתי בשמת נערן ואח' נ' אגודת קיבוץ נערן ואח', המאגר המשפטי הישראלי- נבו.

מחלוקת קשה בין שתי אגודות שיתופיות- התושבים הקהילתיים וחברי הקיבוץ, אשר דרו בכפיפה אחת בקיבוץ נערן, גרמה לדרישה הן מצד חברי הקיבוץ והן מצד התושבים הקהילתיים לסילוק ידם של האחרים. בפסק הדין, שדן בדרישות הצדדים התבקש בית המשפט מחוזי בירושלים לתת פסק דין הצהרתי, שיקבע כי התושבים הקהילתיים הינם ברי רשות בבתים בהם הם מתגוררים בקיבוץ נערן וכי עומדות להם זכויות שימוש במבנים הקיימים בקיבוץ[1][1].

 

חברי קיבוץ נערן על פי תעודות הרישום של הקיבוץ כאגודה שיתופית הינם ברי רשות במקרקעין. לעומתם דורשים התושבים הקהילתיים מבית המשפט הצהרה כי קיבלו מן הקיבוץ זכות רישיון להתיישבות במקרקעין. מכאן דן ביהמ"ש בשאלה, מהו למעשה מעמדם של התושבים הקהילתיים כלפי נכסי הקיבוץ?

 

השופט יעקב צבן שבחן בפסק דין מעמיק את זכויות המתיישבים הקהילתיים (להלן-"המתיישבים"), קבע כי למתיישבים אכן ניתנה הרשות להתיישבות ולכן עולה אך ורק השאלה האם יכול הקיבוץ לבטל את הרשות שנתן. המתיישבים העלו טענות שונות בניסיון למנוע את ביטול הרשיון שנתן הקיבוץ. אחת מטענות אלו הייתה שהרשות במקרקעין ניתנה למתיישבים בתמורה[2][2]. לכאורה טענה זו הייתה יכולה לסייע למתיישבים בתביעתם, אך מכיוון ולא הוכיחו אותה כראוי לא כך היה. בנוסף לכך, לא רק שהמתיישבים לא שינו את מצבם לרעה בזמן התיישבותם אלא שבזמן הקצר שחלף ממתן הרשיון ועד לבקשה לבטלו, חברי הקיבוץ, היו אלה שמימנו את שיפוץ הדירות ושירותים נוספים שניתנו במסגרת הקיבוץ.

 

מתיישבי היישוב הקהילתי ציפו וקיוו שבית המשפט, משיקולים של צדק לא יאפשר לחברי הקיבוץ להתנער מן הרשיון שנתנו ובכך ימנע תוצאות בלתי הוגנות ובלתי צודקות. עוד קיוו המתיישבים כי בית המשפט  יכיר בזכויותיהם הקנייניות בנכסי הקיבוץ ואף לא ייתן לחברי הקיבוץ לחזור בהם מהתחייבותם למתן

 

הרישיון במקרקעין.

 

עם זאת, ציפיותיהם ותקוותיהם של חברי היישוב הקהילתי לא התגשמו. בית המשפט קבע לבסוף שבנסיבות המקרה, על אף שאין להצהיר על היעדר זכויות חוזיות בנכסי הקיבוץ של המתיישבים הקהילתיים, יכולים היו חברי הקיבוץ לחזור בהם מהתחייבותם למתן הרשיון בהודעה חד צדדית. יותר מכך, גם אם התנהגות הקיבוץ יצרה אצל המתיישבים הקהילתיים ציפיות חוזיות כאלו ואחרות לגבי זכויותיהם הקנייניות בנכסי הקיבוץ הרי שאין זה אומר שכיום הדבר מונע את סילוק ידם של חברי היישוב הקהילתי.


 

[1][1] תא 7469/05 (מחוזי ירושלים), יישוב קהילתי בשמת נערן ואח' נ' אגודת קיבוץ נערן ואח'

 

[3][2] ע"א 602/84 יוסף ריבוא ואח' נ' אברהם גל ואח'

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: