מינוי ועד ממונה לאגודה

תיק מספר 387/113/2001 צבי פלדמן נ' עמי אבריאל

 

 

בפני רשם האגודות השיתופיות                           תיק מספר 387/113/2001

*************************                                   **********************

 

                                                צבי פלדמן

                                                ע"י ב"כ עו"ד מנחם גלדברד

                                                רח' בצלאל 31

                                                רמת גן

                                                                                                            -המבקש-

 

                                                -   נ  ג  ד   -

 

עמי אבריאל

 ע. אבריאל החזקות בע"מ

ה.פ. 51-2022056

ע"י ב"כ עו"ד יצחק וינוגרד

רח' לינקולן 20

תל אביב

                                                            -המשיב

 

ה  ח  ל  ט  ה

************

 

 

ביום 14.5.2001 קבלתי ההחלטה הבאה:

 

"בהמשך להחלטתי מיום 6.5.2001 מאחר ואין לאגודה ועד הנני מחליט להשתמש בסמכותי הקבועה בסעיף 28 א. לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), התשל"ה1973- ולמנות לאגודה ועד ממונה.

 

הרכב הועד  יהיה כדלקמן:

 

נציג מרכז הקואופרציה ששימש יו"ר הועד.

נציג חברת העובדים.

המבקש או נציגו.

 המשיב או נציגו.

 

הנני מורה להעביר החלטתי למרכז הקואופרציה לחברת העובדים למבקש ולמשיב על מנת שיעבירו לי תוך 7 ימים מיום קבלת החלטתי את שמותיהם של חברי הועד מטעמם.

 

ביום 15.8.2001 העביר אלי יו"ר מרכז הקואופרציה המלצתו לועד ממונה לאחר שנועד עם הצדדים:

 

1.         איצ'ה מנחם - יו"ר מרכז הקואופרציה      - יו"ר

2.         אמציה רייז  - נציג חברת העובדים                      - חבר

3.         צבי פלדמן                                                         - חבר

4.         עמי אבריאל                                                       - חבר

 

 

 

 

לפיכך הנני מחליט למנות את הועד הממונה בהתאם להמלצת יו"ר מרכז הקואופרציה.

 

סמכויות הועד הממונה יהיו בהתאם לסמכויות המוענקות לועד ההנהלה עפ"י הפקודה, התקנות שהותקנו על פיה ותקנון האגודה.

 

תוקף המינוי היא מתאריך כתב המינוי עד ליום 18.2.2002.

 

 

הועד הממונה יחלק בין חבריו את יתר תפקידיו.

 

 

 

ניתן היום 19.8.2001                                                    אורי זליגמן, עו"ד

המזכירות תעביר החלטתי                                       רשם האגודות השיתופיות

לחברי הועד הממונה

למרכז הקואופרציה

ולחברת העובדים.

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: