מי אמון על דאגה לכלל תושבי היישוב- הוועד המקומי או האגודה השיתופית?

בית משפט השלום בירושלים, בפני כבוד השופטת תמר בר-אשר צבן. ה"פ 48468-10-12 שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ ואח' נ' ניל"י – כפר שיתופי בע"מ ואח'
הרקע

בין חברת שפיר מחצבות בע"מ (לימים הפכה לחברת שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ, מגישת טען הביניים) לבין החברה לפיתוח מטה בנימין בע"מ נחתם ביום 8.9.1986 הסכם, שעניינו קידום הליך של קבלת רישיון להקמת מחצבה בנחל נטוף, סמוך ליישובים נעלה וניל"י.

בעקבות התנגדות של תושבי היישובים הסמוכים נעלה וניל"י ולחץ שהפעילו על המועצה האזורית מטה בנימין, הגיעו המועצה ונציגי היישובים להסכמה, לפיה שליש מרווחי המחצבה שיועברו לחברה לפיתוח מטה בנימין יועברו על ידיה לרווחת תושבי היישוב נעלה ושליש נוסף יועברו לרווחת תושבי ניל"י.

ההסכמות לעיל נעשו בעל-פה, ועד שנת 2011 לא נתקלו הצדדים בבעיות ביישום הסכם זה. במהלך שנת 2011 נתגלעה מחלוקת בתוך היישוב, שעניינה השאלה מי מטעם היישוב יקבל את הכספים – האגודה השיתופית או הוועד המקומי. הן הוועד המקומי והן האגודה דרשו מחברת שפיר את קבלת התשלומים מכוח ההסכם להפעלת המחצבה, ובשל המחלוקת עוכבו העברות התשלומים על ידי חברת שפיר, עד להגשת תביעה על ידי החברה לפיתוח ביום 30.8.12.

דיון והכרעה

בעקבות הגשת התביעה עתרה חברת שפיר לבית המשפט בהליך של טען ביניים, אשר תכליתו הכרעה בשאלה למי מבין הטוענים צריכה החברה להעביר את התשלומים מכוח ההסכם להפעלת המחצבה.

החברה לפיתוח הגישה הודעת פרטים בהליך, לפיה ההסכם בעל פה בין הצדדים קובע כי התשלומים יועברו לרווחת תושבי היישובים נעלה וניל"י. מכיוון שאגודת ניל"י אינה כוללת את כלל תושבי היישוב ניל"י אלא רק את חבריה, התנגדה החברה לפיתוח להעברת התשלומים לאגודה וטענה כי יש להעבירם לוועד המקומי ניל"י, שהוא המנהל את היישוב ואמון על הדאגה לרווחת כלל תושבי היישוב.

5 ימים לאחר הגשת הודעת הפרטים ע"י החברה לפיתוח, הוגשה הודעת הסתלקות מאת הוועד המקומי ניל"י, לפיה הוא אינו תובע דבר לגבי נושא הבקשה. בפסה"ד הודגש כי לא ברור מי חתם על הודעת ההסתלקות מטעם הוועד המקומי, מכיוון שעל המסמך שורבטה חתימה, בלי לציין את שמו או את תפקידו של החותם. לפיכך ביהמ"ש לא קיבל את הודעת ההסתלקות.

ביהמ"ש סקר בקצרה את ההבדלים בין אגודה שיתופית לבין ועד מקומי, והבהיר כי בעוד שהאגודה השיתופית היא גוף פרטי המאגד בתוכו את חבריו בלבד, הוועד המקומי הוא הגוף הרשמי המנהל את היישוב מבחינה מוניציפלית. אחת המשמעויות היא שלהבדיל מהאגודה, שעל ניהול נכסיה ותקציבה אין ביקורת, הוועד המקומי כפוף לביקורת משרד הפנים והמועצה האזורית, לשם הבטחת ניהולו התקין של תקציב היישוב.

מכיוון שבהסכם שבעל פה בין החברה לפיתוח לבין נציגי היישובים הוסכם כי הכספים שיועברו על ידי החברה לפיתוח ישמשו לרווחת כלל תושבי היישובים נעלה וניל"י, פסק ביהמ"ש כי יש להעביר את הכספים לוועד המקומי של היישוב ולא לאגודה השיתופית, שאינה אמונה על הדאגה לרווחת כלל תושבי היישוב.

לא ניתן צו לתשלום הוצאות משפט.

ניתן ביום כ"ג בכסלו תשע"ה, ה-15 בדצמבר 2014, בהעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: