מי הוא זה אשר הטיל את המס המשפחתי

עתמ 1159/05 עפגין גיורא נ' מועצה אזורית מבואות חרמון ואח'

בתאריך 5 באפריל 2006 ניתן פסק דין על ידי כבוד סגן הנשיא נסים ממן בעתמ 1159/05 עפגין גיורא נ' מועצה אזורית מבואות חרמון ואח' בביהמ"ש לעניינים מנהליים בנצרת בשאלת הטלת מס מוניציפלי בישוב על בסיס בית אב. כבוד השופט ממן יצא מנקודת הנחה כי בית המשפט איננו אמור לנהל את חייהם השוטפים של אגודות שיתופיות וחבריהן. כבוד השופט ממשיך ואומר כי אם אגודה פלונית אינה מתפקדת היטב חבריה אמורים לטפל בכך בין על ידי תיקון תקנון האגודה ובין על ידי החלפת נציגיה באחרים.

בישוב אמנון המהווה ישוב קהילתי כפרי, ועד ההנהלה של האגודה החקלאית להבדיל מהאגודה הקהילתית הוא ה"ועד המקומי". הועד המקומי לא היה מוכן לגבות ארנונה מתושבי הכפר שכן לטענתו הארנונה אינה מהווה מס שוויוני שכן היא מוטלת לפי יחידות שטח להבדיל ממס שמוטל לפי יחידת משפחה ("מס משפחתי") והמס הישובי נגבה ע"י האגודה החקלאית על בסיס משפחתי.

בית המשפט קבע כי ההחלטה לגבות "מס משפחתי" מכוח תקנון האגודה נתונה לשיקול דעת האגודה וחבריה ואין היא מהווה נושא להתערבות בית המשפט או הממונה על המחוז. הועד המקומי רשאי לוותר על סמכותו להטיל ארנונה בידעו כי האגודה הקהילתית תטיל את ה"מס המשפחתי" כחוק. נדגיש כי הועד המקומי לא האציל במקרה זה את סמכותו להטיל ארנונה, על האגודה הקהילתית.

אין לחייב את הועד המקומי להטיל ארנונה אם הנ"ל אינו רוצה בכך, ללא עילה מספקת.

כתשובה לטענת העותר בנוגע לכך שתעריפי המים בישוב נגבים באופן בלתי שוויוני, ענה בית המשפט כי נושא תעריפי המים נוגע ליחסים שבין חבר הישוב לבין האגודה וההכרעה בסכסוכים אלו נתונה לרשם האגודות השיתופיות. לסיום מדגיש כבוד השופט כי חוקיותו של הסדר אשר בו צו ארנונה "מתאשר" ע"י המועצה האזורית אך ורק למראית עין בלי כל כוונה להטיל את הארנונה בפועל, "טעון עיון". גם אנו כמו כבוד השופט ממן נשאיר את חוקיותו של הסדר זה בצריך עיון. 

 

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: