מי חב בתשלום דמי פיתוח למגרש בשכונת ההרחבה במושב מסילת ציון? האם מוכרי המגרש או שמא הרוכשים?

בבית המשפט העליון רע''א 2903/09 אפרים אברהם ומרים אברהם נ' עמיקם ברקוביץ, דבורה ברקוביץ ומסילת ציון- מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

 

העובדות הרלוונטיות:

אפרים ומרים אברהם מכרו לעמיקם ודבורה ברקוביץ מגרש במושב מסילת ציון. בעקבות אי תשלום דמי פיתוח, הגיש מושב מסילת ציון תובענה לבית משפט השלום בירושלים כנגד עמיקם ודבורה ברקוביץ. דבורה ועמיקם ברקוביץ הגישו הודעת צד ג' כנגד אפרים ומרים אברהם, לפיה ובהתאם לחוזה המכר ישאו דבורה ועמיקם ברקוביץ בהוצאות הפיתוח של המגרש עד לסכום של 30,000 $ ואילו אפרים ומרים אברהם ישאו בהוצאות פיתוח מעבר לסכום זה. אפרים ומרים אברהם הכחישו כל הסכמה מצידם לשאת בהוצאות הפיתוח.

בית המשפט השלום קבע כי, יש לפרש את חוזה המכר כך שעמיקם ודבורה ברקוביץ הם אשר ישאו בעלויות הפיתוח, ואין כל בסיס לטענת עמיקם ודבורה ברקוביץ, כי על אפרים ומרים אברהם לשאת בהפרש, אשר נובע מהנחה משותפת מוטעית לצדדים.

עמיקם ודבורה ברקוביץ הגישו הגישו ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים, שהתקבל והפך את קביעת בית המשפט השלום בקובעו, כי אפרים ומרים אברהם, צריכים לשאת בעלות העודפת של דמי הפיתוח.

לפנינו בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי.

 

טענות אפרים אברהם ומרים אברהם:

ערכאת הערעור בבית המשפט המחוזי לא היתה צריכה להתערב בממצאי מהימנות ובממצאים עובדתיים אשר נקבעו על ידי הערכאה הדיונית בבית משפט השלום. פסק הדין בבית המשפט המחוזי ניתן על סמך כללי פרשנות שגויים להסכם, בניגוד ללשון ההסכם הברורה ובניגוד לעובדות ולנסיבות כפי שהיו לאחר חתימת ההסכם.

 

כבוד השופט יורם דנצינגר פסק:

ההליך אינו מגלה שאלה משפטית או ציבורית בהן בית המשפט נוהג לדון במסגרתו של גלגול שלישי.

טענת אפרים ומרים אברהם, לפיה ערכאת הערעור לא תתערב בממצאיה העובדתיים של הערכאה הדיונית אין בה כשלעצמה כדי להקים עילה למתן רשות לערעור נוסף, וגם העובדה שבית משפט השלום ובית משפט מחוזי הגיעו לתוצאות שונות, אינה מצדיקה כשלעצמה מתן רשות ערעור בגלגול שלישי. לגופו של עניין, כאשר לשון ההסכם הינה ברורה וחד משמעית, יש ליתן לה משקל מכריע בפרשנותו של הסכם. אולם, בחוזה המכר לפנינו, אין מדובר בסעיף אשר מנוסח בבהירות. אין בסעיף אמירה ברורה ומפורשת בנוגע לצד אשר צריך לשאת בנטל התשלום של הוצאות הפיתוח אם אכן הן תעלינה על סך של 30,000 $.

 לפיכך, יש לקבל את פרשנותו של בית המשפט המחוזי, לפיו מרים ואפרים אברהם הם אשר ישאו בהוצאות הפיתוח העולות על סכום של 30,000 $, אם יהיה בכך צורך.

לסיכומו של עניין, הבקשה נדחית.

מרים אברהם ואפרים אברהם ישאו בשכר טרחת עו''ד עמיקם ודבורה ברקוביץ בסך של 5,000 ₪.

ניתן ביום 9/9/2009

לדף הבית של מושב מסילת ציון

לחץ למידע על הליכים קודמים

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: