מי שיצעק במזכירות הקיבוץ עשוי למצוא עצמו מואשם בביזוי בית המשפט

בית משפט השלום בפתח תקווה, בפני כבוד השופטת אשרית רוטקופף, ת"א 43441-12-14, קיבוץ גבעת השלושה אגו"ש חקלאית נ' ב'

בקשה לשימוש בית המשפט בסמכות לפי פקודת ביזיון בית המשפט .

הרקע:

ב2014 ביקש קיבוץ גן השלושה צו מניעה קבוע כנגד חברת הקיבוץ ב', לפיו ייאסר עליה להיכנס למזכירות הקיבוץ לאחר שנטען שהיא התפרצה וקיללה בעלי תפקידים. לאחר דיון שהתקיים בין הצדדים, ניתן תוקף של פסק דין להחלטה בה הצדדים הסכימו כי ב' תיפגש עם מספר גורמים בקיבוץ, וייערך לכך פרוטוקול. לאחר מכן, ב' לא תהיה רשאית לפנות לאף אחד מהגורמים, זולת בדרך בפנייה של כתב, וכן לא להיכנס למזכירות הקיבוץ ללא מנהלת הרווחה בקיבוץ.

הקיבוץ טוען שב' הפרה התחייבות זאת כאשר באחד הימים התפרצה שוב, התלהמה במזכירות בצעקות, והטיחה במנהל הקהילה כי הוא גנב. כמו נטען להתפרצויות של ב' במהלך אסיפות כלליות של הקיבוץ מה שהביא לפיצוצן. התנהלות זו הובילה לכך שבית המשפט הוציא צו מניעת הטרדה מאיימת שקובע כי אסור לב' להשתתף בישיבות אלו לפרק זמן של 60  יום, למעט לצרכי הצבעות. לטענת הקיבוץ מאז מתן הצו ב' התפרצה פעם נוספת למזכירות, גידפה והשמיצה את חברי הוועד, ובכך הפרה את הסכם בין הצדדים, שכאמור ניתן לו תוקף של פסק דין.

על כן, הקיבוץ מבקש מבית המשפט לכוף על ב' את פסק הדין הראשוני, על ידי שימוש בסעיף 6(1) לפקודת ביזיון בית המשפט. סעיף זה מקנה לבית המשפט סמכות לכוף אדם בקנס או במאסר לציית לכל צו שניתן ע"י בית המשפט ובו הוראה האוסרת על מעשה או מצווה לעשותו.

ב' טוענת שהיא קורבן זה שנים ארוכות להתעללות ופגיעה גופנית, נפשית, כלכלית ותעסוקתית מצד הקיבוץ, כשהכל נובע על רקע מלחמתה ב"שחיטות השלטונית" שקיימת בקיבוץ ועל רקע מאבקה ב"עריצות השלטונית" כנגדה וכנגד חברים נוספים שמעיזים להתבטא ולהעביר ביקורת כנגד ההתנהלות. לטענתה איסור הכניסה למזכירות הינו בבחינת "מאסר עולם" שכן המזכירות הינה "בית" עבורה, שכן על הקיבוץ לטפל על ביותיה בצורה נאותה, ישירה והגונה.   

דיון והכרעה:

ההלכה קובעת כי השימוש בס' 6 צריך להיות מוגבל רק למקרים מתאימים, שכן מטרתו הינה אכפתית ולא עונשית. במקרה דנן, בית המשפט מקבל את הבקשה לעשות שימוש בסמכות זו, שכן הוא מצא שפסק הדין שניתן אכן הופר. זאת לאור העובדה כי ב' אף לא הכחישה באף שלב את גרסת הקיבוץ אודות כניסותיה למזכירות, אלא רק הציגה לאורך כל ההליך השגות אודות התנהלות הקיבוץ כלפיה.

סיכום:

הבקשה למתן צו לפי פקודת ביזיון בית המשפט, לצורך אכיפת התחייבות מתקבלת. בנוסף, ב' תשלם קנס בסך 100 ₪ בגין כל מקרה שבו יימצא כי היא הפרה את האיסור להיכנס למזכירות הקיבוץ וליצור קשר ישיר עם הגורמים בו.

ב' תישא בהוצאות הקיבוץ בגין הבקשה בסף 2,500 ₪ .

ניתן ביום כ"ד בתשרי תשע"ט, 3 באוקטובר 2018.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: