מנהל הקהילה בקיבוץ תל יוסף נתבע אישית, באשר הורה להעביר כספים למועצה האזורית גלבוע מכח צו עיקול שהוטל על חבר בגלל חוב מיסים למועצה האזורית?

בית משפט לתביעות קטנות בעפולה. בפני כב' השופטת שאדן נאשף-אבו אחמד. ת"ק 29608-07-10 אופיר חיט נ' שחר דגני.

רקע עובדתי אופיר חיט הינו חבר קיבוץ תל יוסף (להלן: "תל יוסף") ותושב המועצה האזורית גלבוע (להלן: "המועצה"). שחר דגני הוא מנהל הקהילה בקיבוץ תל יוסף. חיט צבר חוב בגין מיסים בסך 12,266 ₪ כלפי המועצה. בהתאם לכך, הוציאה המועצה נגדו צו עיקול על כספיו הנמצאים אצל צד שלישי (הקיבוץ), וזאת מכח פקודת המיסים (גבייה). צו העיקול הופנה לתל יוסף כמחזיק הכספים של חיט. בהתאם לצו העיקול הורה דגני על העברת כספים מתקציבו של חיט אל המועצה.  

 

חיט טוען כי דגני העביר למועצה כספים מעבר למותר, באופן שהותיר בידי חיט כספים הנמוכים מן המותר עפ"י דין. לטענתו, הוא זכאי לפנסיה חודשית מתל יוסף בסך 3,800 ₪. מתוך סכום זה משלם חיט מזונות ושאר הוצאות אחרות. הסכום שאינו מותר לעיקול עפ"י דין עומד ע"ס 1,921 ₪. סכום כספי זה אמור לעבור לידי חיט. דגני פעל בניגוד לדין, העביר למועצה כספים מעבר לסכום המוגן עפ"י חוק, ובכך למעשה הותיר בחשבונו של חיט סכום כספי היורד בהרבה מהסכום המינימאלי המותר. הדברים מקבלים משנה תוקף, נוכח העובדה כי צו העיקול לא נקב בסכום עיקול ודגני החליט באופן עצמאי על גובה הסכום שהועבר למועצה. דגני אחראי אישית לנזק שנגרם לו עקב העברת כספי העיקול למועצה, באשר זה האחרון פעל באופן עצמאי, תוך הפעלת שיקול דעת מוטעה וחריגה מתפקידו. דגני פעל ללא שיידע את הנהלת תל יוסף ולא שקיבל את אישורה לפעולותיו. כמו כן, קיים עיכוב בהליכי העיקול במזכירות תל יוסף ולכן היה על דגני להימנע מהעברת כספי העיקול למועצה.      

  

דגני טען כי יש להורות על מחיקת התביעה על הסף מחמת העדר יריבות. דגני הורה על העברת כספי חיט אל המועצה מכח תפקידו כמנהל הקהילה בקיבוץ תל יוסף. באם גורס חיט, כי העברת הכספים נעשתה, שלא כדין, עליו להפנות את טענותיו כלפי תל יוסף ולתבוע אותו ישירות. אין מקום להגשת התביעה כנגד דגני באופן אישי, באשר הוא מילא את חובתו החוקית ופעל עפ"י צו העיקול בשם תל יוסף בתפקידו כמנהל הקהילה. ובאם חיט טוען כנגד תוקפו וביצועו של צו העיקול, עליו להגיש את תביעתו כנגד המועצה, באשר היא זו אשר הוציאה את צו העיקול כנגדו. כמן כן, דין התביעה להימחק על הסף גם בשל העדר עילה. העיקול שהוטל על כספי חיט ניתן כדין מכח פקודת המיסים (גבייה) המאפשרת למועצה להטיל עיקול ישיר על נכסיהם של תושביה החבים לה תשלומים שונים. לכן, בהעבירו את כספי חיט למועצה, פעל דגני כדין ובהתאם להוראות החוק. בנוסף, דגני הורה על העברת חלק מכספי חיט אל המועצה מכח צו העיקול, וזאת לאחר שתל יוסף ניכה מהסכומים שעוקלו את החלק שאינו ניתן לעיקול, ודווח על כך אף נמסר לחיט ולמועצה.

 

דיון ומסקנות אין מחלוקת בין הצדדים, כי חיט חב למועצה כספים בגין אי תשלום מיסים. לשם גביית חוב זה, פעלה המועצה בהתאם להוראות פקודת המיסים (גבייה) והטילה עיקול ישיר על כספיו אצל קיבוץ תל יוסף, כצד שלישי. אין חולק, כי תל יוסף נענה לצו והעביר כספים המגיעים לחיט אל המועצה. בהתאם לכך, טענותיו של חיט בתביעה אינו מופנות כנגד חוקיות צו העיקול. בתביעתו, מלין חיט על כך, שדגני העביר כספי עיקול למועצה מבלי לשמר בידיו כספים בשיעור המינימאלי המוגן מפני עיקול עפ"י דין. התביעה עוסקת בטענות בנוגע לאופן התנהלות דגני בעת העברת כספי העיקול למועצה. לשיטתו, דגני פעל על דעת עצמו הוא, תוך חריגה מתפקידו, ללא יידוע ההנהלה של תל יוסף וללא אישורה, ולפיכך הוא אחראי אישית לנזקיו של חיט.  מנגד, טוען דגני כי אין לחייבו באופן אישי, באשר כל שעשה היה בשם תל יוסף ומכח תפקידו כמנהל הקהילה.

דין התביעה להידחות מחמת העדר עילה ו/או יריבות ישירה. אין מקום להטלת אחריות אישית על דגני באשר זה האחרון הינו אורגן של תל יוסף, ובעת העברת הכספים אל המועצה הוא פעל כבעל תפקיד בתל יוסף, היינו כמנהל הקהילה. חיט לא ביסס תשתית עובדתית המצדיקה הטלת אחריות אישית על דגני.  

גם אם לעניין אי חוקיות העברת כספי העיקול לידי המועצה ולעניין אי שימור הסכום המינימאלי עפ"י חוק, תתקבלנה במלואן, הרי שאין בכך כדי להקים לחיט יריבות ישירה עם דגני או לגלות עילת תביעה כנגדו. טענותיו אלו היו צריכות להיות מופנות כלפי תל יוסף ו/או המועצה, ולא כלפי דגני באופן אישי.

 

חיט ישא בהוצאות ההליך בסך 750 ₪.

ניתן היום,  ג' סיון תשע"א, 05 יוני 2011, בהעדר הצדדים.

לאתר הבית של קיבוץ תל יוסף.

לאתר הבית של המועצה באזורית גלבוע.

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: