מנהל מחלקת הספורט במועצה המקומית טוען כי שימש במקביל כמאמן קבוצת הכדורגל ולא קיבל על כך שכר

בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת, בפני כב' הרשמת ד"ר רויטל טרנר. ס"ע 7788-10-08 – סלאח נ' מועצה מקומית משהד

מנהל מחלקת הספורט במועצה המקומית משהד תובע את המועצה בטענה כי במשך תקופה של מספר חודשים, שימש במקביל לעבודתו כמנהל מחלקה גם כמאמן קבוצת הכדורגל של נערי משהד תוך שלא קיבל על כך תשלום למרות הסכם שערך עם המועצה.

הרקע

התובע משמש כמנהל מחלקת הספורט במועצה המקומית משהד. לטענתו, במשך מס' חודשים, שימש במקביל לתפקידו זה גם כמאמן קבוצת הכדורגל של נערי משהד. התובע טוען כי חתם על הסכם עם ראש המועצה, וכי למרות ששימש כמאמן בפועל לתקופה של שמונה חודשים המועצה לא עמדה בהסכם ולא שילמה לו על כך. על כן הגיש התובע את התביעה דנן ע"ס 28,000 ₪, אשר עברה מספר גלגולים עד שהגיעה לפתחו של ביה"ד לעבודה.

מנגד טוענת המועצה, כי התובע לא הוכיח שאכן שימש כמאמן קבוצת הכדורגל באותה תקופה, שכן לא ניהל כל רישום נוכחות, העבודה לא נעשתה בפיקוח של אף גורם, וכן לא הוכח כי לתובע קיימת הכשרה מתאימה לשמש כמאמן. עוד טוענת המועצה, כי גם אם יימצא כי שימש כמאמן, הרי שהעסקתו נעשתה שלא כדין, וזאת מכיוון שההסכם אותו הציג נחתם מול ראש המועצה בלבד, מבלי שנערך מכרז למשרה כפי שמחויבת המועצה על פי החוק. כמו כן, ציינה המועצה כי עקב תפקידו של התובע כמנהל מחלקה במועצה, חזקה עליו שידע כי העסקתו נעשתה מול ראש המועצה בניגוד לחוק ובחוסר סמכות.

דיון והכרעה

ביה"ד לעבודה נדרש בפסק דינו לשתי שאלות: האחת - האם התובע הועסקת כמאמן קבוצת הכדורגל בתקופה הרלוונטית, והשנייה - ככל ואכן הועסק ע"י המועצה, האם העסקתו נעשתה שלא כדין.

בבואו לדון בשאלה הראשונה, מצא ביה"ד כי התובע לא הציג כל מסמך המעיד על היותו מאמן קבוצת הכדורגל בתקופה הרלוונטית. כך, לא הוצגו בפני ביה"ד רישומים לעניין מועדי ושעות האימונים, מועדים של משחקים בהם שיחקה הקבוצה, וכן לא הוצגו כל אסמכתאות שהתובע רכש עבור הקבוצה ציוד או הזמין עבורה שירותי הסעות או כל שירות אחר. הדבר היחיד שהציג התובע להוכחת גרסתו הוא תמונה שלו עם הנערים במדי הכדורגל, אשר ביה"ד קבע כי ברי שאין בה כדי ללמד על העסקתו של התובע כמאמן הקבוצה.

בנוסף, מצא ביה"ד כי עדותו של התובע מלאת סתירות ולא מהימנה. גם מעדויותיהם של גזבר המועצה ושל מי שטוען כי הועסק ע"י המועצה כעוזר מאמן בתקופה הרלוונטית, לא התרשם ביה"ד כי התובע שימש כמאמן הקבוצה, אלא שהפעולות שעשה היו במסגרת עבודתו כמנהל מחלקת הספורט במועצה.

למעלה מן הצורך, בחן ביה"ד גם את שאלת העסקתו שלא כדין של התובע. לעניין זה מצא ביה"ד, כי גם אם נניח כי התובע אכן הועסק כמאמן, הרי שהעסקתו נעשתה שלא כדין. בעניין זה ציין ביה"ד את הסעיפים הרלוונטיים מצו המועצות המקומיות ומפקודת העיריות החלים על מועצה מקומית. סעיפים אלה קובעים כי המועצה רשאית להעסיק עובד (שאינו מנוי ברשימת המשרות המצויה בס' 139 לצו), רק כאשר התקבל לכך אישור נחיצות תקציבי, וכן שראש המועצה פרסם את המשרה באופן פומבי במכרז.

לגופו של עניין, מצא ביה"ד, כי התובע עצמו אינו מכחיש כי התקבל לעבודה כמאמן מבלי שהתקבל אישור נחיצות תקציבי למשרה, ומבלי שפורסם לגביה מכרז.

ביה"ד ציין, כי אומנם בפסיקה הוכרה זכותו של מי שהועסק שלא כדין לקבל את שכרו, וכי העסקה שלא כדין אינה שוללת בהכרח יחסי עובד מעביד, ואולם הפסיקה הנ"ל מתייחסת למקרים בהם ההעסקה הייתה לתקופה ארוכה, או לעובדים שלא מילאו תפקידים בכירים ברשות מקומית. במקרה דנן התובע הועסק בתפקיד בכיר של מנהל מחלקה במועצה, ואף אישר בעדותו כי ידע מהם התנאים הנדרשים להעסקת עובד ברשות מקומית.

עוד קבע ביה"ד, כי השכר אותו טוען התובע כי עליו לקבל מהמועצה הינו שכר מופרז שאומדנו מגיע לסך של 60% מהמשכורת אותה קיבל התובע בגין תפקידו כמנהל מחלקת הספורט. יתר על כן, למרות שטוען כי לא קיבל את השכר המגיע לו, לא פנה התובע לאף גורם במועצה בתלונה פרט לראש המועצה מולו נחתם ההסכם.

סיכום

לאור האמור, דחה ביה"ד את התביעה וקבע כי התובע לא שימש כמאמן הכדורגל של צעירי משהד בתקופה הרלוונטית, ואף אם היה התובע עומד בנטל להוכחת האמור הרי שהעסקתו נעשתה שלא כדין ועל המועצה לא חלה החובה לשלם לו את השכר הנדרש בתביעתו.

כמו כן חויב התובע בתשלום הוצאות ושכ"ט עו"ד המועצה בסך 5,000₪.

ניתן ביום: כ"ד באדר תשע"ח, 11 במרץ 2018, בהיעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: