נאסרה השכרת מבנה לתעסוקה לא חקלאית בנחלה חקלאית במושב חגור

בית המשפט העליון, בפני כבוד השופטת נ' הנדל. רע"א 4711/15 ניסים אשכנזי נ' רשות מקרקעי ישראל.
הרקע
ניסים אשכנזי מחזיק ובעל זכויות בנחלה חקלאית במושב חגור מכוח חוזה משבצת דו צדדי עם רשות מקרקעי ישראל (רמ"י). רמ"י הגישה נגד ניסים תביעה בטענה שחרג מהשימוש המותר לו משום שהשכיר מבנה המשמש לפעילות לא חקלאית לצד שלישי באופן המנוגד להחלטתה.
זהו גלגולה השלישי של תביעה זו. בתחילה ביהמ"ש השלום קבע כי אין מניעה עקרונית להתיר השכרה לפעילות לא חקלאית וניתן לאפשר זאת במקרים המתאימים ומקרה זה נמצא מתאים. לאחר ערעור רמ"י, קבע ביהמ"ש המחוזי כי אין לאפשר השכרת מבנה לתעסוקה לא חקלאית ואף לא ע"י ניסים עצמו. על כך הגיש ניסים בקשת רשות ערעור זו בפני ביהמ"ש העליון.
דיון והכרעה
ביהמ"ש העליון קיבל את עמדת ביהמ"ש המחוזי, לפיה אין להתיר השכרת מבנה בנחלה חקלאית לצורך שימוש לא חקלאי.
ביהמ"ש קבע כי השכרת המבנה, המצוי מחוץ לחלקת המגורים של ניסים, לצד שלישי, שלא לשימושים חקלאיים, מהווה חריגה מתנאי רמ"י לקבלת היתר לתעסוקה לא חקלאית בנחלה. עפ"י קביעת ביהמ"ש, גודל המבנה ומיקומו אינם עומדים בתנאים הנדרשים לקבלת היתר לשימוש חורג שכן מדובר במבנה בעל שטח גדול מ-500 מ"ר שאינו ממוקם בתוך חלקת המגורים. ביהמ"ש הוסיף שניסים אינו עומד בחריגים הקבועים בהחלטת רמ"י המאפשרים קבלת היתר לתעסוקה לא חקלאית.
סיכום
ביהמ"ש העליון קבע כי ניסים לא עומד בתנאים לקבל אישור להשכרת מבנה לצד שלישי לשימושים לא חקלאיים ואף לא באחד החריגים הנוגעים למקרים שאינם עומדים בקריטריונים. אי לכך דחה ביהמ"ש את בקשת הערעור של ניסים והותיר את פסיקת ביהמ"ש המחוזי על כנה.
ניתן ביום: י"ב בכסלו תשע"ו, 24 בנובמבר 2015.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: