נגד מיכאל פרץ ממושב מבטחים ניתן בפס"ד מיום 12.7.11 צו להריסת מבנים אשר נבנו ללא היתר ועל כך הגיש בקשה לביהמ"ש לדחית ביצוע גזר הדין למשך שנה להתיר שימוש במבנים ולהתיר הגשת תוכניות להכשרת המבנים

בבית משפט השלום בבאר שבע בפני כ' השופט איתי ברסלר- גונן. ת"פ 2179-08 מ.י ומח' לתכנון ובניה מחוז דרום נ' מיכאל פרץ
הרקע
מיכאל פרץ בנה בחצרי מישקו במושב מבטחים מבנים לצרכים שונים לשימושו ללא היתר כדין מהוועדה המקומית.
בהתאם לגזר הדין צווי ההריסה נכנסו לתוקפם ביום 12.7.11 כבר במעמד גזר-הדין נאמר למר פרץ ע"י ביהמ"ש כי אם בכוונתו להגיש בקשה להארכת מועד עליו לעשות כן בתוך המועד הקבוע בתקנות התכנון והבניה (סדרי דיו בבקשה לפי סעיף 207 לחוק),התשס"ט-2008 (להלן "התקנות") דהיינו עד 21 יום מהמועד לביצוע הצו ובצירוף תצהירים כמפורט בתקנות. הבקשה הוגשה ב28.7.11 באיחור ניכר מהזמן הקבוע בתקנות ובלא תצהירים כמפורט בתקנות.
 
דיון והכרעה
בית המשפט דן בבקשה לדחית ביצוע צו ההריסה למבנים ובבקשה לאפשר שימוש במבנים למשך שנה כאשר בתוך השנה יטפל המבקש בהליכים להכשרת המבנים ויוגשו לאישור הועדה.
בית המשפט התיחס לשני ההיבטים העולים מהבקשה האחד הפרוצדורלי גרידה –איחור בהגשת הבקשה ואי צירוף תצהירים כעולה מהתקנון. והשני למהות הבקשה – האפשרות אם אכן ישנה אפשרות טכנית תוך זמן נקוב כלשהוא לאשר הליך הכשרה של המבנים.
ההיבט הפרוצדורלי – ע"פ התקנות היה על המבקש להגיש בקשתו עד 21 יום לפני מועד ביצוע צו ההריסה ואף נאמר למבקש ביום מתן גזר הדין כי אם בכונתו להגיש בקשה כזו הרי עליו להגישה ע"פ התקנות, משמע תוך פרק זמן של עד 21 יום לפני תוקף הצו וכן לצרף לבקשה תצהיר של איש מקצוע המטפל בבקשה וכן את תגובת במשיב. המבקש צירף מכתב ולא תצהיר מאיש המקצוע המטפל ולא צירף תגובת המשיב. די בכך כדי לדחות את הבקשה.
ההיבט המהותי – כעולה ממכתב האדריכל המטפל בבקשה על המבקש להגיש תוכנית לשינוי תב"ע וזאת רק לאחר אישור תב"ע של המושב כולו אשר נימצא בהליכי הפקדה אחרונים (הליכי תכנון של תב"ע המושב בהליכי תכנון מזה כ 10 שנים) וכי אין אפשרות לדעת מתי תאושר התב"ע של המושב וכי אין כל ודאות כי הועדה המקומית תאשר את התוכניות אשר יוגשו אימתי שיוגשו חיזוק לכך אנו מוצאים בתגובת המשיבה כי אין צפי קרוב להכשרת הבניה.    
  
סיכום:
בית המשפט דחה את הבקשה לדחיית ביצוע צווי ההריסה הן מהטעם הפרוצדורלי כי הבקשה הוגשה באיחור וללא תצהירים וללא תגובת המשיבה המחויבים מהתקנות והן מהבחינה המהותית. בית המשפט נוטה לאשר בקשות דומות של דחייה כבדרך שיגרה אך תוך כדי בחינה מהותית ופרוצדרלית דהיינו הגשת הבקשה על פי התקנות ובחינת היתכנות הכשרה של הבניה הלא חוקית תוך פרק זמן קרוב וודאי ע"מ למצא את דרך המלך והאיזון בין דרישות החוק והנזק לבעלי המבנה. במקרה דנן לא נראת אפשרות קרובה וודאית להכשרת המבנים ולכן האיזון המתבקש הוא לדחות את הבקשה. לא ניתן צו להוצאות.
 
ניתן, ט"ז כסלו תשע"ב, 12 בדצמבר 2011, בהעדר הצדדים.
 
לאתר מושב מבטחים

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: