נדחה עררם של בני זוג מיישוב עין ורד- אגודה שיתופית- בגין היטל ביוב שהוטל עליהם

עא (נת') 165/05, ממון טל נ' מועצה אזורית לב השרון, נבו- המאגר המשפטי הישראלי.

תחילת הפרשה בשנת 1992 כאשר רכשו בני הזוג מגרש בשכונת הרחבה בישוב עין ורד- אגודה שיתופית, שבתחום המועצה האזורית לב השרון. בהתאם להסכם פיתוח בין בני הזוג לבין האגודה השיתופית שילם הזוג 10,000$ עבור עבודות פיתוח בשכונת ההרחבה, ובהן- ביב ציבורי, שבוצע על ידי האגודה. לאחר שמכר הזוג את הנכס, בכדי לקבל אישור למכירה, נדרש הזוג לשלם היטל ביוב בסך 31,670 ₪ לפני זיכויים בגין התשלום ששילמו בעבר.

בערר לביהמ"ש בגין ההיטל שהוטל עליו טען הזוג כי לא היה בסיס לחייבם בהיטל[1]. בימ"ש השלום בנתניה, בשבתו כוועדת ערר לענייני ביוב, קבע כי מתוקף חוק הרשויות המקומיות (ביוב) הנישום הנכון בגין היטל הביוב הוא בעל הנכס ולא המועצה. כמו כן, בהסכם הפיתוח שחתם הזוג מול האגודה אין בסיס לטענה כאילו הובטח לעוררים כי בעתיד לא יידרשו לשלם היטלים, אגרות וכיוצ"ב אלא בדיוק להיפך. עוד נקבע, כי העוררים אינם זכאים לפטור מהמרכיב ביב ציבורי שבהיטל הביוב שהוטל עליהם שכן, במידה ויוענק להם פטור מלא ממרכיב הביב הציבורי שבתעריף ההיטל, יחייב הדבר "לגלגל לאחור" את התחשיב כולו ולהעלות את תעריף ההיטל באופן שיכסה פער זה, שלא הובא בחשבון בעת הכנת התחשיב. לבסוף דחה בית המשפט את טענת הזוג וקבע כי אין זהות בין אופן חישוב ההיטל בחלקים אחרים של האגודה לבין אופן החישוב בחלק של שכונת ההרחבה.
[1] עא (נת') 165/05, ממון טל נ' מועצה אזורית לב השרון, נבו- המאגר המשפטי הישראלי.

 

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: