נמצאה תרופה למכאובו של קיבוץ תל יצחק- בית המרקחת חוייב בתשלום מלוא דמי השכירות

בבית המשפט השלום בכפר סבא בש''א 1947/08 מדיקל מרקט תפארת הכרמל 1996 בע''מ נ' ''תל יצחק'' קיבוץ הנוער להתיישבות

 

העובדות הרלוונטיות:

בשטחו של קיבוץ תל יצחק מצוי מבנה בו התנהל בית מרקחת. חברת מדיקל מרקט רכשה את עסק בית המרקחת מצד שלישי, ובמקביל שכרה את המבנה מקיבוץ תל יצחק, בהתאם להסכם שכירות שנחתם ביניהם.

סמוך למועד בו נחתם הסכם שכירות המבנה, הגישה מדיקל מרקט בקשה לקבלת רישיון עסק, אשר ניתן לה ביום 31.10.2002 ותוקפו פג ביום 31.12.2006.

ביום 8.1.07 הוגש כתב אישום נגד מדיקל מרקט ומנהלה וכן נגד קיבוץ תל יצחק ומנהלו בשל שימוש ללא היתר במבנה. במקביל, סירבה המועצה האזורית חוף השרון לחדש את רישיון העסק של מדיקל מרקט,  נוכח הגשת כתב האישום. 

בחודש ספטמבר 2007 העבירה מדיקל סנטר את פעילותה למבנה חלופי, תוך הותרת חוב בגין דמי שכירות והוצאות חשמל, בגינו תבע קיבוץ תל יצחק את מדיקל מרקט.

לפנינו בקשת רשות להתגונן שהגישה מדיקל מרקט מפני תביעה כספית  בסדר דין מקוצר בסך של 71,459 ₪.

 

טענות מדיקל מרקט תפארת הכרמל 1996 בע''מ:

קיבוץ תל יצחק הטעה את מדיקל מרקט, באשר לא הביא לידיעתה כי המבנה בנוי ללא רישיון. מדיקל מרקט מילאה אחר תנאי ההסכם, אולם לאחר שבקשתה לחידוש רישיון העסק נדחתה, נאלצה להעתיק את מקום עיסקה למבנה חלופי, דבר אשר גרם לה לנזקים כבדים. לכן, הודיעה לקיבוץ תל יצחק כי, נוכח הנזקים, אין בכוונתה לפרוע את חובה. יתר על כן, קיבוץ תל יצחק לא פנה אליה בדרישה לתשלום החוב, במהלך שנת 2007, על אף שלא שילמה את דמי השכירות והוצאות החשמל, דבר המעיד על כך שהקיבוץ הכיר באחריותו לנזקים שנגרמו למדיקל מרקט.

 

טענות ''תל יצחק'' קיבוץ הנוער להתיישבות:

כתב האישום הוגש נגד מדיקל מרקט לאחר שהשתמשה במבנה לצורך מסחר בציוד ומכשור רפואי ללא היתר. שינוי ייעודו של הנכס מנוגד להסכם השכירות ומהווה הפרה יסודית, ונעשה ללא הסכמתו של הקיבוץ. לכן, מדיקל מרקט אינה רשאית לתלות בקיבוץ תל יצחק את האשם בהפסקת השכירות ומנועה מלקזז נזקיה כנגד חובה לקיבוץ.

 

כב' הרשמת אליה נוס פסקה:

לאורך כ- 6 שנים התנהלו היחסים בין הצדדים על מי מנוחות. דומה, כי הגשת כתב האישום היא שהביאה להפסקת השכירות בטרם עת.

כתב האישום הוגש נוכח השימוש אשר נעשה במבנה לצורך מסחר של ציוד ומכשור רפואי, ולא בגין בניית המבנה ללא היתר.

החריגה מן השימוש הקבוע בהסכם, אותו עשתה מדיקל מרקט, יש בה כשלעצמה כדי להוות הפרה יסודית של הסכם השכירות בין מדיקל מרקט לקיבוץ תל יצחק. לכן, בנסיבות אלה רשאי היה קיבוץ תל יצחק להודיע למדיקל מרקט על ביטול ההסכם. כפועל יוצא מן האמור, אין מדיקל מרקט רשאית להעלות טענות בדבר נזקים שנגרמו לה כתוצאה מהפסקת השכירות טרם זמנה.

טענתה של מדיקל מרקט לקיזוז חובה לקיבוץ תל יצחק מנזקיה לא נתמכה באסמכתאות כנדרש, ואין בדרישת קיזוז בעלמא ועל דרך הסתם, כדי ליצור תשתית מספקת שעליה ניתן לבסס תביעת קיזוז המצדיקה דיון לגופה או הענקת רשות להתגונן.

לסיכומו של עניין, מדיקל מרקט איננה חולקת על החוב נשוא התביעה, ולא הראתה כי באמתחתה טענת הגנה כלשהיא הראויה להתברר. לכן, בקשת רשות להתגונן נדחית.

מדיקל מרקט תפארת הכרמל 1996 בע''מ תישא  בהוצאות הבקשה בסך 1,500 ₪ בתוספת מע"מ.

ניתן ביום 22/9/2009

לדף הבית של ''תל יצחק'' קיבוץ הנוער להתיישבות

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: