סמכות הרשם למנות בורר

תיק בוררות 1372/88/01 הלל עובדיה נ' חדיד מושב שיתופי של הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

 

בפני עו"ד לאה רוזנטל                                                    תיק בוררות 1372/88/01

מנהלת מחלקת הבוררויות

 

 

 

ב ע נ י ן :                       הלל עובדיה

                                    מושב חדיד משק 13,

                                    ד.נ. מרכז73135-

                                    טל. 08-9248726

 

 

ו ב ע נ י ן :         חדיד מושב שיתופי של הפועל המזרחי להתיישבות חקלאית שיתופית בע''מ

                        ד.נ. מרכז73135-                    

 

ה  ח  ל  ט  ה

 

 

1.         ביום 29.10.00 הוגשה בקשה ופניה לבוררות. לבקשה צורף פס"ד בית משפט מחוזי בתל-אביב בת.א. 622/96 מיום 6.5.97.

 

            פסק הדין נותן תוקף להסכמת הצדדים על פיה רשאים התובעים לפנות לבוררות לצורך ברור הסכסוך.

 

2.         בקשה נוספת נתקבלה ביום 12.3.01.

 

3.         ביום 15.3.01 מונה עו"ד טולדנו כבורר על פי סעיף 52(2) לפקודת האגודות השיתופיות.

 

4.         בתקנון האגודה קיים סעיף יישוב סכסוכים המפנה לבוררות.

            תקנון זה קובע בוררות מסוג של זבל"א. זה בוחר בורר, זה בוחר בורר ומסכימים על בורר שלישי.

            במידה ואין הסכמה תמנה תנועת הפועל המזרחי בורר שלישי.

 

5.         על התובע לפנות ולפעול לצורך מנוי בורר כאמור בתקנון.

 

6.         (א)       רק במידה והתנועה לא תענה לפניה, ניתן יהיה לפנות לרשם לצורך

            מנוי בורר על פי הסמכות השיורית הקנויה לרשם בסעיף 2א(ב)(ג) לתקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים) התשל"ב1972-.

 

(ב)       ביום 29.5.01 פנה התובע ליו"ר הפועל המזרחי.

 

(ג)        יש לקבל תגובה בכתב מטעם הפועל המזרחי ואם הם לא ימנו או

            שהיו"ר יפנה בבקשה לרשם, ימנה הרשם בורר על פי סעיף 52 (1)

            והבוררות תתנהל על פי חוק הבוררות תשכ"ח1968-.

 

7.         אשר על כן  לרשם אין סמכות למנות בורר, והמנוי מיום 15.3.01 בו מונה עו"ד משה טולדנו היה בחוסר סמכות ועל כן בטל.

 

8.         המזכירות תעביר החלטה זו לצדדים בדואר רשום.

  

ירושלים: כ"ב בסיון התשס"א                                  לאה רוזנטל, עו"ד

                13     ביוני     ‏2001

                                                                               מנהלת מחלקת הבוררויות

 

חדיד

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: