עדכון פנקס חברים

תיק מספר 389/103/02 קו-אופ צפון אגודה צרכנית שיתופית בע''מ

 

בפני רשם האגודות השיתופיות                           תיק מספר 389/103/02

***************************                                ********************

 

 

 

ב ע נ י ן :                                   קו-אופ צפון אגודה

צרכנית שיתופית בע''מ

ע"י ב"כ עו"ד דורון גושן

משד' פלים 2

חיפה

 

                                                 (להלן: "קו-אופ צפון")

 

ו ב ע נ י ן :                                 עדכון פנקס חברים

 

 

ה  ח  ל  ט  ה

**************

 

בפני התנהל הליך של "תיקון פנקס החברים של קו-אופ צפון, אגודה צרכנית שיתופית בע"מ (להלן: "קו-אופ צפון") הליך על פי הוראות סעיף 6 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות) התשל"ג1973-.

 

לצורך עדכון פנקס החברים מונו כחוקרים עו"ד טל בראון ומר יעקב לפידות בצו הביניים שפרסמו, לא צירפו החוקרים החברים ששלמו תשלום חלקי עבור המניה.

 

מספר חברים שהתקבלו לחברות בראשית שנות החמישים ערערו בנושא, והוריתי לאחר שבדקתי הנושא על צירופם לפנקס החברים.

 

ביקשתי מב"כ האגודה להעביר אלי רשימה מפורטת של אנשים נוספים אשר לפי ספרי האגודה שילמו כספים בשנות ה50-, ולא נכללו בפנקס החברים, לאור הטענה כי שילמו רק תשלום חלקי עבור המניה.

 

ביום 6.3.2002 התקבלה הרשימה.

 

לאחר שעברתי על הרשימה הנני מורה על צירופם של החברים הבאים לפנקס חברי האגודה כחברים בעלי זכויות מלאות במניה אחת:

 

ליטאי אסתר

ברק ברוך

רפופורט שרגא וחנה

גלבוכס חיים

הרוש אברהם

לוי שלום

פרילינג יעקב

זוהר יוסף וגניה

ויסלר מאיר

ערד נדב יורש של גדעון ולאה ערד ז"ל.

גלקין הינדה

סגל זאב ז"ל

חלפון יוסף

עלמני מיכאל

ויסברג דוד ז"ל

בקר נתן

מגריל חיים צבי

ניומן דוד ז"ל

דניאלי רפאל יורש למניית דניאלי יצחק

ג'יבלי יפת

 

 

ב.         לגבי החברים הבאים:

 

            ברקוביץ יהודה פניה מספר 99061

            זוהר יוסף וגניה

            יורשי החבר רבינוביץ ז"ל פניה מספר 26727

 

ברשימת האגודה המתייחסות לחברים אלו או ליורשיהם לא פורטה שנת התשלום ולפיכך אין ביכולתי לקבוע מהו מחיר המניה אותו היו צריכים החברים לשלם והאם מחזיקים הם בערך המניה מלא או בחלקי מניה, רק כאשר יומצאו פרטים אלו אוכל להכריע בנושא.

 

 

ניתן היום 7.3.2002                                                                   אורי זליגמן, עו"ד

בהעדר המזכירות תעביר                                                    רשם האגודות השיתופיות

החלטתי לאגודה שתעדכן

את החברים או יורשיהם

על החלטתי.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: