עובד לשעבר באגודה שיתופית זכה בתביעת פיצויים כנגד מעסיקתו, אך לאור התנהלות חסרת תו"ל ביהמ"ש חייבו לשאת בהוצאותיה

בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, בפני כב' הש' יעל אנגלברג שהם, נציג ציבור (עובדים) מר אפרים ויגדר, נציג ציבור (עובדים) מר יאיר כפיר, סע"ש 22385-07-17, דני חיו נ' אוכל ביתי ניר עציון-אשג"ח

תביעה זו עניינה בעובד אשר פוטר ממקום עבודתו באגודה שיתופית חקלאית. כעת, תובע העובד פיצויים שונים בגין פיטוריו וכן תשלום זכויות סוציאליות אשר מגיעות לו.  
 

הרקע

הנתבעת, "אוכל ביתי ניר עציון-אגודה שיתופית חקלאית", היא תאגיד העוסק באספת ארוחות לארגונים ומפעלים. התובע הינו עובד לשעבר אשר עבד בשירות הנתבעת כמנהל שירות עד לשנת 2017 בה פוטר מעבודתו. כעת, תובע העובד תשלום זכויות שונות אשר מגיעות לו לטענתו בגין תקופת עבודתו וכן פיצויים שונים בגין פיטוריו.

טענתו הראשונה של העובד הינה כי העתק חוזה העבודה שלו נמסר לידיו רק לאחר פיטוריו, עת ביקש מהנתבעת לראות את החוזה. לדבריו, יש לראות בכך את הפרת הוראות חוק הודעה לעובד ומועמד לעבודה ועל כך הוא זכאי לפיצוי של  15,000 ₪ .

טענה נוספת שהעלה העובד, הינה ביחס להליך פיטוריו. לטענתו, הנתבעת זימנה אותו לשימוע בשעה שנפל למשכב ומפאת מחלתו לא יכל להתייצב לשימוע. לבסוף, פוטר מבלי שבוצע לו הליך שימוע מסודר. בכך מנעה ממנו הנתבעת את הזכות להשמיע טענותיו ולמנוע את פיטוריו. על פיטורים ללא שימוע תובע העובד פיצוי בסך 30,000 ₪. בנוסף לכך, תובע העובד פיצוי נוסף בסך 110,000 ₪ בטענה שבפיטורים שלא כדין יש משום הפרת חוזה העבודה וחוסר תום לב. כמו כן טוען העובד, כי על הנתבעת לשלם לו בגין 4 חודשי עבודה נוספים שכר בסך 48,000 ₪ וכן פיצוי בגין הרכב שניטל ממנו בסך 20,000 ₪.

על אלו ממשיך ומוסיף העובד תביעה לתשלום זכויות סוציאליות שונות כמו הפרשה לפנסיה ופיצויים, דמי מחלה, חלף הודעה מוקדמת, שי לחג, השבת שכר שקוזז, וכן פיצוי בגין אי מתן תשלום שכר במועד. סך סכום התביעה הועמד על כ250,000 ₪.

לטענת הנתבעת, הפיטורים לא נעשו על רקע אישי, אלא על רקע שינוי מבני שהיה כרוך בביטול תפקידו של העובד בשל סיום חוזה התקשרות עם המפעלים שהיו באחריותו. האגודה עומדת על כך שהפיטורים נעשו בתום לב ובהליך של שימוע תקין, שכן האגודה הציעה מספר תאריכים חלופיים וכן מקומות חלופיים לביצוע השימוע והעובד דחה את כולם.

 

דיון והכרעה

בית המשפט שמע את עדויות הצדדים וקבע כי הנתבעת לא הרימה את הנטל להוכיח כי עותק מחוזה העבודה נמסר לידי העובד. יחד עם זאת, העותק נמסר לו מיד עם פנייתו ועל כן לא נגרם לו כל נזק ממשי. בגין הפרת הוראות חוק הודעה לעובד ומועמד לעבודה הנתבעת תשלם פיצוי של 1,000 ₪.

ביחס להליך הפיטורים, בית המשפט קבע כי לא נפל פגם בהתנהלות הנתבעת. העובד ידע כי סגירת מפעלים בדרום יובילו לצמצום אזור הדרום בו שימש כמנהל שירות, וכתוצאה מכך לייתור הצורך באיוש תפקידו. עוד נמצא כי עצם יציאתו של העובד לחופש מחלה מיד לאחר קבלת הזימון לשימוע נעשתה רק על מנת למקסם את הזכויות הכספיות תוך ניצול ימי המחלה שצבר בניסיון לעכב את עריכת השימוע ככל שניתן. בהתנהלות זו של העובד יש כדי להעיד על חוסר תום לב שבו נקט התובע בסיום יחסי העבודה וכן בהגשת תביעה זו.

כמו כן, בית המשפט קבע כי לא נמצאה כל סיבה לתשלום שכר בגין אותם 4 חודשי עבודה נוספים אותם דרש העובד.

באשר לזכויות הסוציאליות אותן תבע העובד, ביהמ"ש מצא כי העובד אכן זכאי להפרשי גמל, פנסיה ופיצויים בסך של 2,327 ₪ וכן לתשלום 6,000 ₪ נוספים בגין חלף הודעה מוקדמת. יחד עם זאת, ביהמ"ש דחה את התביעה לתשלום דמי מחלה וכן את התביעה להשבת שכר שקוזז, משמצא כי לעובד שולמו כלל ימי המחלה להם היה זכאי וכי דבר לא נגרע משכרו. באשר לתביעה לזכאות לשי לחג, ביהמ"ש מצא כי העובד לא היה זכאי לשי לחג (אשר מהווה הטבה ולא חובה) שכן השי חולק לאחר פיטוריו. כמו כן, ביהמ"ש דחה את הבקשה לפיצויים בגין אי מתן תלושי שכר במועד משלא מצא הוכחה לטענה זו של העובד.

 

סיכום

התביעה התקבלה חלקית. הנתבעת תשלם לעובד הפרשות לקרן הפנסיה (תגמולים + פיצויים) בסך של 2,327 ₪, פיצוי על היעדר הודעה לעובד בסך 1,000 ₪ וכן חלף הודעה מוקדמת בסך 6,000 ₪. התביעה לדמי מחלה, שי לחג, השבת ניכוי שכר, פיצוי על פי חוק הגנת השכר, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין והפרשי שכר ורכב נדחות.

לבסוף, בית המשפט קבע כי התובע התנהל בחוסר תום לב בסיום יחסי העבודה וכן בהגשת התביעה, אשר סכומה הועמד על 250,000 ₪, ולכן נקבע כי התובע יישא בהוצאות המשפט של האגודה, בסך של 15,000 ₪.  

ניתן ביום י"ז שבט תשע"ט, 23 בינואר 2019, בהיעדר הצדדים.  

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: