עוזרת הרשם דחתה בקשה לצירוף צדדים נוספים לתיק הבוררות

בפני עוזרת רשם האגודות השיתופיות דנה ביאלר, עו"ד. תב' 205/276/2014 יורם דוידוביץ' נ' עוזי בלוך
בפני עו"ד דנה ביאלר
עוזרת רשם האגודות השיתופיות                                       
מס' תיק: 205/276/2013
 
 
 

בעניין:                        יורם דוידוביץ'

                       
המבקש;
 

ובעניין:           עוזי בלוך ת"ז

 

                        ע"י ב"כ עו"ד גיורא אלדן

 
התובע;
 
 
 

ובעניין:           1. חקלאי גבעת עדה - אגודה שיתופית בע"מ

                        מגבעת עדה 37808
 

                        2. רחמים דוד ת"ז 051799005

מרח' הדר 11 גבעת עדה 37808

 

3. סבים לוי (סלובוטיצקי) ת"ז 065473068

מהרחבה ג' גבעת עדה 37808

 

4. דודי רוזנפלד ת"ז 057365850

מרח' הארזים 43 גבעת עדה 37808

 

5. אפרים בר ת"ז 00224111

מרח' הארזים 10 גבעת עדה 37808

 

6. רות גרשוני (שיין) ת"ז 065838955

                        מגבעת עדה 37808
 
 
הנתבעים;
 
ה ח ל ט ה

בפני בקשת המבקש לצירוף צדדים נוספים לתיק הבוררות מושא החלטה זו.

דין הבקשה להידחות בשל חוסר סמכות, ואפרט:

תיק זה נפתח בתביעה לבית המשפט המחוזי אשר קבע כי הסכסוך מושא התיק יועבר לבירור בפני בורר שימונה על ידי רשם האגודות השיתופיות בהתאם לתקנון האגודה הרלוונטית היא חקלאי גבעת עדה – אגודה שיתופית בע"מ.

בהתאם, מונתה עו"ד אביגיל בהט כבוררת יחידה באופן שמסגרת הנורמטיבית לה כפוף תיק הבוררות היא חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 (להלן – "חוק הבוררות").

כפי שכבר קבעתי בעבר (תב' 772/214/2012 חכמי נ' משמר הירדן) כאשר ממנה הרשם בורר לפי דיני האגודות השיתופיות, הופך הרשם להיות מעין בית משפט מוסמך, אשר לו סמכויות מגוונות בקשר עם הליך הבוררות: מינוי בורר, שינוי מינוי של בורר, הוספת צדדים או גריעתם, דיון בבקשות לפסילת בורר, דיון בהשגה על פסק בורר ועוד.

לא כך הם פני הדברים כאשר הרשם ממנה בורר לפי חוק הבוררות, שאז - נעדר הרשם כל סמכות ליתן איזו הוראה שהיא בקשר עם הליך בוררות זה, באשר סמכות הרשם במקרים אלה מצטמצמת אך לעצם המינוי או לכל היותר לעניינים הקשורים במינוי עצמו.

זאת בדומה למצב בו צדדים קובעים כי פלוני, המשמש בתפקיד מסוים, ימנה בורר במקרה של סכסוך ביניהם. סמכותו של פלוני מצומצמת למינוי עצמו. הא ותו לא.

משכך, אין בסמכות רשם האגודות השיתופיות להיעתר לבקשת המבקש ולקבוע צירופם של צדדים להליך.

למעלה מן העניין נראה לי כי לכב' הבוררת עשויה לקום סמכות לצרף צדדים להליך, ובוודאי ככל שהמדובר בחברי האגודה.

בנסיבות אין צו להוצאות.
 
המזכירות תעביר החלטתי זו בדואר רשום לכב' הבוררת ולצדדים.
 
 
ניתן היום, ‏‏כ"ב אייר תשע"ד                                   דנה ביאלר, עו"ד

‏‏‏‏22 מאי 2014                                          עוזרת רשם האגודות השיתופיות

בירושלים, בהעדר הצדדים.                               ומנהלת מחלקת בוררויות

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: