עוזרת הרשם דחתה התנגדות לקיום בוררות לאור תקנון האגודה השיתופית בה חברים הצדדים

בפני עוזרת רשם האגודות השיתופיות דנה ביאלר, עו"ד. תב' 995/37/2014 מנחם אהרון ואח' נגד שרית אברג'יל ואח'

בפני עוזרת רשם האגודות השיתופיות                    תב' 995/37/2014

דנה ביאלר, עו"ד

 
בעניין:            1. מנחם אהרון

                    2. שמחה אהרון

                                   

ע"י ב"כ עו"ד יעקב פינק

מרח' בן יהודה 34 ירושלים

                        טל': 02-6248701; פקס: 02-6248710; נייד: 052-2864151

                                                             המבקשים;

ובעניין:           1. שרית אברג'יל

                   2. אבי אברג'יל
 

                        ע"י ב"כ עו"ד ציון הכהן

                        מרח' הנשיא 1 בית שמש
                        טל': 02-9924144; פקס: 02-9918476
                                    המשיבים;
ה ח ל ט ה

ביום 16/1/2014 התקבלה במזכירות בקשת המבקשים למינוי בורר בינם ובין המשיבים. מהבקשה עולה כי בהגשתה הסתמכו המבקשים על סעיף יישוב הסכסוכים שבתקנון האגודה בה חברים הצדדים - כפר אוריה - מושב עובדים להתישבות שיתופית בע"מ המפנה לסעיף 52(2) לפקודת האגודות השיתופיות (להלן – "הפקודה").

ביום 9/2/2014 וטרם מונה בורר כמבוקש, התקבלה עמדת המשיבים לפיה אין בדעתם להסכים למינוי בורר כאמור וזאת מן הטעם כי:

"2. יישוב סכסוכים עפ"י פקודת האגודות השיתופיות ועפ"י התקנון, בעזרת הבורר מטעם רשם האגודות השיתופיות, הינו אך ורק בסכסוכים שבין האגודה לבין חבריה ולהיפך.

3. בסכסוכים שבין החברים עצמם אין חובת בוררות מכח התקנון, או הפקודה, או התקנון ולפיכך, מודיעה מרשתי כי אין בכוונתה להסכים למינוי בורר"

עמדת המשיבים הועברה לתגובת המבקשים אשר התקבלה במזכירות ביום 20/2/2014. מהתגובה עולה כי טענות המשיבים אינן עולות בקנה אחד עם האמור בתקנון האגודה, המאפשר יישוב סכסוכים בין חברי האגודה לבין עצמם בפני בורר הממונה על ידי רשם האגודות השיתופיות בהתאם לסמכותו שבסעיף 52(2) לפקודה.

בשל חשיבותו אביא כלשונו את סעיף ישוב הסכסוכים שבתקנון האגודה:

"כל סכסוך, הנובע מחברות באגודה או מעסקי האגודה, לרבות פרוש תקנון זה או פירוש סעיף מסעיפיו, אשר יתגלע בין: חברים, חברים – לשעבר, יורשיהם או נציגיהם החוקיים -  מצד אחד לבין: האגודה, חבריה, פקידיה או חברי ועד ההנהלה שלה – מצד שני, יימסר הסכסוך לפי דרישת אחד הצדדים, לבוררות בפני בורר שיתמנה על ידי רשם האגודות השיתופיות לפי סעיף 52 (2) לפקודת האגודות השיתופיות"

דומה כי עיון בסעיף ובהדגשות לעיל (שאינן במקור) מביא למסקנה אחת והיא כי דין הבקשה להידחות.

טענות המבקשים בבקשתם אין להן על מה לסמוך, לא בכל הקשור למקרה זה גופו ולא בכל הקשור לדיני האגודות השיתופיות בכלל.

בצר לי איני יכולה שלא לתהות באשר לטענת המבקשים בתגובתם לבקשה כי "יש לדחות על הסף את הטענה המופרכת של ב"כ הנתבעים, אשר נטענה בעלמא, וכל מטרת העלאת הטענה, היתה להרוויח זמן, ולמנות בורר לאלתר", ומצאתי לקבלה.

לאור האמור המשיבים יישאו בשכ"ט עו"ד המבקשים בסך 400 ₪ בצירוף מע"מ כדין. סכום זה ישולם למבקשים בתוך 7 ימים מקבלת החלטתי זו ומתום מועד זה ועד לתשלומו המלא בפועל יישא ריבית והצמדה כדין.

בכפוף להשלמת מספר ת"ז של הנתבעים (המשיבים דכאן) בכתב התביעה – ימונה בורר בהקדם.

 
ניתנה היום, ‏‏‏‏‏‏‏‏כ"ו אדר א תשע"ד                                                   דנה ביאלר, עו"ד
‏‏‏26 פברואר 2014                                                        עוזרת רשם האגודות השיתופיות
‏‏בירושלים, בהיעדר הצדדים                                                 ומנהלת מחלקת הבוררויות
 
 

המזכירות תעביר העתק החלטתי זו לצדדים בפקס ובדואר רשום.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: