עו"ד חוקר אשר מונה כחוקר מטעם רשם האגודות השיתופיות נתבע לשלם עבור הנזקים שנגרמו למעונות עובדים בקרית משה ולמשה ברגמן כתוצאה מפסילת הבחירות לאגודה השיתופית, וזאת לאור חוות דעתו כחוקר מטעם רשם האגודות השיתופיות.

בית משפט השלום בירושלים. בפני כב' השופטת אנה שניידר. ת"א 15307-05-10 מעונות עובדים בקרית משה אגודה שתופית לשיכון בי-ם בע"מ ומשה ברגמן נ' עו"ד

ביום 4.3.09 התקיימה מערכת בחירות למעונות עובדים בקרית משה אגודה שתופית לשיכון בי-ם בע"מ (להלן- האגודה), משב ברגמן ששימש כ-7 שנים בתפקיד יו"ר האגודה, זכה בתפקיד פעם נוספת. בעקבות ערעור שהגישה הקבוצה שהפסידה בבחירות לרשם האגודות השיתופיות, מונה עו"ד חוקר (להלן: "החוקר")  על מנת לבחון את הליך ההצבעה וחוקיותו. בדו"ח שהוגש ביום 21.7.09, פסל החוקר את הבחירות ואף האשים את ברגמן  בשחיתות בניהול ההצבעות, ובניהול בלתי תקין של האגודה. האגודה וברגמן השיגו על תוצאות הדו"ח בפני הרשם, השגותיהם נדחו על הסף, וההחלטה על ביטול הבחירות נותרה על כנה. על החלטת הרשם הגיש ערעור בבית המשפט המחוזי בירושלים, אשר הסתיים בסופו של יום בהסכמות בין הצדדים לפיהן, בין היתר, נותרו מסקנות הדו"ח על כנן. עתה טוענים האגודה וברגמן כי בדיקותיו וקביעותיו של החוקר נעשו בהתרשלות ובחוסר הבנה והכרה עם תחום ניהול האגודות השיתופיות, דבר אשר הביא למסקנות שגויות וחמורות והסב להם נזק רב. משכך, על החוקר לפצותם, באופן אישי, בגין הנזקים הכבדים שנגרמו להם עקב ביצוע החקירה על ידו וכתוצאה ממסקנות הדו"ח.

החוקר מבקש לסילוק התביעה על הסף מחמת היעדר עילת תביעה נגדו. תפקידו כחוקר הינו תפקיד מעין שיפוטי אשר מסקנותיו משמשות חוות דעת לרשם , אשר רשאי, מתוקף תפקידו, לאמץ אותן או לדחותן ולא ייתכן שבמעמד כזה יהיה  החוקר חשוף לתביעות אישיות בשל ממצאי חקירתו.

על פי הפסיקה, סמכות סילוק תביעה על הסף תופעל כאשר, בין השאר, כתב התביעה אינו מראה עילת תביעה, וזאת על מנת למנוע דיוני סרק ובעיקר כשחוסר העילה בולט לעין או שניתן לחסוך בדרך זו עדויות רבות. הבחינה לקיומה של עילת תביעה נעשית על יסוד האמור בכתב התביעה, ונבחנת השאלה האם  בהנחה שהתובע יוכיח את כל הנטען בכתב התביעה -  יוכל לזכות בסעד המשפטי המבוקש. הכלל הוא, שבית המשפט יעדיף תמיד הכרעה עניינית על פני פתרון דיוני על כן, בית המשפט נוקט בזהירות וביד קמוצה בסילוק תביעה על הסף מחמת העדר עילה. עם זאת, כאשר מתברר, כבר בשלב מוקדם, כי גם אם יצליח התובע להוכיח את העובדות המועלות על ידו בכתב התביעה, לא יהיה זכאי לסעד המבוקש על ידו  - אין טעם להשמיע ראיות ולקיים את ההליך הואיל והתוצאה המשפטית בכל מקרה תהיה ידועה מראש.

לאחר בחינת טענות הצדדים בבקשה הזו, המסקנה היא כי יש לסלק את התביעה על הסף.

סעיפים 7א ו-8 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] מעניקים חסינות לעובדי ציבור ונושאי משרה שיפוטית הנתבעים בשל פעולות שביצעו במהלך תפקידם הציבורי. אין חולק כי התביעה שלפנינו מופנית כלפי קביעותיו ופעולותיו של הנתבע, שנעשו במסגרת תפקידו כחוקר, דהיינו כשלוחו וידו הארוכה של רשם האגודות השיתופיות. פעולות אלה הינן פעולות מעין שיפוטיות, שנעשו במסגרת תפקידו הציבורי של הנתבע, ואין לייחס לו כל מעורבות אישית בעניין. לא יעלה על הדעת להתיר לכל מי שרואה עצמו נפגע מהחלטה שיפוטית או מעין שיפוטית לתבוע בנזיקין את נותן ההחלטה, שכן  הדבר אשר ירתיע אנשים מלשאת במשרות מעין אלו, ויפגע בתקינותה של החברה כולה.

על כן,  דין התביעה להידחות.

לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות.

ניתן היום,  כ"א אייר תשע"א, 25 מאי 2011, בהעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: