עם שכנים כאלו מי צריך אויבים: בית המשפט קובע- חברי מושב נווה מיכאל יפנו מבנה בו התגוררו שלא כדין וישלמו לשכניהם דמי שימוש בסך של כ-175,000 ₪

בבית משפט השלום בירושלים א' 6778/02- עמרם קלימי ורחל קלימי נ' אשר חלפון, גילדה חלפון, גד חלפון, גולן חלפון, נווה מיכאל- מושב עובדים בע''מ, מנהל מקרקעי ישראל והסוכנות היהודית לארץ ישראל

 

העובדות הרלוונטיות:

לפנינו סכסוך בין שכנים הגרים במושב נווה מיכאל, על המקום בו אמור לעבור הגבול בין חלקותיהם.

עמרם ורחל קלימי מחזיקים בנחלה מספר 50, ובמשק הגובל שמספרו 51 מחזיקים אשר וגילדה חלפון. שניהם מחזיקים בנחלות כברי רשות מטעם מושב נווה מיכאל. גד וגולן חלפון הינם ילדיהם של אשר וגילדה חלפון, ומחזיקים בפועל במבנה נשוא התובענה (להלן "בית המריבה").

 

טענות עמרם קלימי ורחל קלימי:

עד להסדר איחוד וחלוקה מחדש של החלקות במושב נווה מיכאל, התגוררו עמרם ורחל קלימי ואשר וגילדה חלפון בחלקה מס' 50, כאשר אשר וגילדה חלפון התגוררו בבית המריבה. לאחר הסדר האיחוד והחלוקה מחדש, בית המריבה נכלל בתחום נחלתם של עמרם ורחל קלימי ואילו אשר וגילדה חלפון קיבלו שטח נפרד ובית אחר במשק מס' 51. עם סיום ביתם החדש, בשנת 1993, עברו גילדה ואשר חלפון לביתם החדש ופינו את בית המריבה.

כמחווה של שכנות טובה, ולאור בקשתם של גילדה ואשר חלפון, שיכנו רחל ועמרם קלימי את בנם החייל של גילדה ואשר חלפון בבית המריבה, לתקופה של שנה אחת, ללא תשלום דמי שכירות.

אולם, אשר וגילדה חלפון ניצלו את טוב ליבם של רחל ועמרם קלימי והשכירו את בית המריבה לאחר, וגם לאחר שהתפנה השוכר, לא פינו את בית המריבה חרף דרישותיהם של עמרם ורחל קלימי, ואף השתמשו גם בשטח שמסביב לבית המריבה ואשר נמצא בנחלתם של עמרם ורחל קלימי.

עמרם ורחל קלימי מבקשים סעד של סילוק יד מבית המריבה והשטח מסביב לו, וקבלת דמי שימוש חודשיים בסך 1,500 ₪ כל חודש בו החזיקו גילדה ואשר חלפון בבית המריבה, ללא הסכמתם ובניגוד לדין.

 

טענות אשר חלפון, גילדה חלפון, גד חלפון וגולן חלפון:

בניגוד לטענתם של עמרם ורחל קלימי, בית המריבה הוא בית מגוריהם, ומעולם לא הועבר לרשותם של רחל ועמרם קלימי.

כבוד השופט יחזקאל ברקלי פסק:

מינהל מקרקעי ישראל אישר כי בית המריבה נמצא כולו בשטח מגרש מס' 50, השייך לעמרם ורחל קלימי.

הסוכנות היהודית לארץ ישראל הבהירה, כי הגבולות בין המשקים נקבעים לפי תוכניות מתאר ותוכניות לרישום משבצת הנערכות לצורך רישום הפרצלציה. חוות דעת מומחה שמונה על ידי בית משפט זה כמודד קבעה כי לאורך השנים הונפקו 3 מפות המראות כי קיים קו גבול אשר חותך את בית המריבה כאשר רובו נמצא בשטחם של עמרם ורחל קלימי על חלקה מס' 50.

אשר וגילדה חלפון צירפו לכתב ההגנה מפה משנת 1978 המשקפת את חלוקת הגבולות בין החלקות. אולם, מפה זו היא העתק ממקור לא ידוע, ולכן משקלה הראייתי אפסי. יתר על כן, מפה זו, לו הייתה מתקבלת, הרי שמשקפת חלוקה כלשהי בעבר, ולא את החלוקה החדשה במושב נווה מיכאל, לאחר תוכנית האיחוד והחלוקה מחדש, ולכן אינה רלוונטית.

לסיכומו של עניין, התביעה מתקבלת. אשר, גילדה, גד וגולן חלפון יפנו את בית המריבה והשטח סביבו, הנמצא בחלקה מס' 50 השייכת לרחל ועמרם קלימי.

הואיל וחלק מבית המריבה חורג משטחם של רחל ועמרם קלימי ונמצא על שטחם של אשר, גילדה, גד וגולן חלפון, בית משפט זה מתיר להפריד בין שני חלקי הבית עד ליום 15.11.2009, כאשר הצדדים יישאו באופן שווה בעלויות.

לכל אורך התקופה התגוררו גד וגולן חלפון בבית המריבה. רחל ועמרם קלימי תובעים לקבל דמי שימוש חודשיים בסך 1,500 ₪, אולם, לא הובאו נתונים לקביעת גובה דמי השימוש הראויים והנהוגים באזור. וכן, יש לקחת בחשבון שחלק מבית המריבה נמצא על חלקתם של גילדה ואשר חלפון. לכן דמי שימוש חודשיים ראויים נקבעים על דרך האומדנא בסך 700 ₪. גד וגולן חלפון ישלמו עבור כל תקופת השימוש סך כולל של כ-175,000₪, לאחר הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה.

אשר חלפון, גילדה חלפון, גד חלפון וגולן חלפון ישאו בהוצאות המשפט של עמרם קלימי ורחל קלימי, וכן בתשלום שכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪, בצירוף מע"מ, בתוספת הפרשי ריבית והצמדה כחוק.

 

ניתן ביום 6 באוגוסט 2009.

לחץ למידע אודות מושב נווה מיכאל מתוך אתר ויקיפדיה

לדף הבית של מנהל מקרקעי ישראל

לדף הבית של הסוכנות היהודית לארץ ישראל

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: