ערעור לעניין חברות במושב אז''ר

תיק בוררות 315/189/02 יצחק עיון נ' אוגניה עיון

 

בפני     רשם האגודות השיתופיות                                     תיק בוררות 315/189/02

 

 

בעניין:           יצחק עיון                                                                                                 מר"ח השומר 7, כפר אז"ר                                                                        ע"י עו"ד א. ורדי

                                                מדרך בן-גוריון 24, רמת-גן                     

                                                                                                            -המערער-

                                                                                               

                                                נגד

 

 

 

אוגניה עיון                                                                                  ע"י ב"כ עו"ד חמי אורן

ו/או לימור בן-נון                                                  מרח' החשמונאים 105, תל- אביב                                                                                                                                                                                                          -המשיבה-

                                                                                               

 

                                                            החלטה

החלטה על פי סעיף 6 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), התשל"ג-1973                       

            ****************************************************************

בשנת 1976 העביר דוד עיון את הזכויות על משקו (להלן: "משק עיון") לבנו יצחק עיון.

בשנת 1978 התחתנה אוגניה עם דוד עיון ומאז ועד היום היא מתגוררת במשק עיון.

ביום 09.01.01 מינה עוזר רשם האגודות, אילן רונן, את עו"ד רון בן מיור לחוקר, לצורך בחינת שאלת חברותם של בני משפחות שונות ב"כפר אז"ר- מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ" (להלן: "האגודה"). בין החברים ששאלת חברותם נבדקה לא הייתה אוגניה עיון.

ביום 14.06.01 פנה ב"כ המערער, עו"ד אביחי ורדי, בבקשה כי תיבחן חברותם של חברים נוספים.

ביום 23.10.01 מונה מר זרח יהב כחוקר לבחינת שאלת חברותם של שאר חברי האגודה שעו"ד רון בן מיור לא בחן את שאלת חברותם.

בתאריך 23.04.01 הגיש מר יהב את ממצאיו ופרסם רשימת חברים, מעודכנת על-פי חקירתו, בה קבע כי הגב' אוגניה עיון הינה חברה באגודה.

בתאריך 19.05.01 ערער מר יצחק עיון,  על חברותה של אוגניה עיון.

 

להלן עיקר טענות המערער:

אוגניה עיון לא יכלה להתקבל לחברות במושב מכח סעיף 6א' לפקודת האגודות השיתופיות. בזמן נישואיה עם דוד עיון משק עיון, כבר היה בבעלותו של יצחק ולפיכך היא אינה עומדת בתנאי סעיף 6א'(א)(4) לפקודה.

המשיבה לא התנהגה ולא נהגו בה כחברת אגודה ולכן היא אינה עומדת בתנאי סעיף 2א לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), התשל"ג-1973.

המסמך של ועד האגודה בה הוא מאשר כי התנהגו כלפי המשיבה כחברה, אינו תקין, לא הוצא לאחר יעוץ משפטי והוא חסר ערך מבחינה משפטית.

לגבי טענת נהגו בה כחברה יש להביא ראיות חותכות. המשיבה לא השתתפה באסיפות כלליות, לא השתתפה בקבלת ההחלטות ובפעולות הקשורות לחברים. המשיבה לא נכחה ביום הזיכרון לחללי צה"ל בכפר בניגוד לשאר החברים באגודה. בבחירות של שנת 1991 חתימתה של המשיבה זהה לזו של בעלה.

המשיבה לא מופיעה ברישומי המינהל. בסעיף 18 לחוזה השכירות  של כפר אז"ר עם המנהל נכתב כי: "..וכי חברי האגודה היום הם אלו המפורטים ברשימה המצורפת לחוזה זה, לכל שינוי ברשימת החברים טעון הסכמה בכתב של המשכיר ושל האגודה…"

אין לחברות של המשיבה כל נפקות משפטית.

מהשלב בו נודע למר יצחק עיון כי המשיבה נרשמה כחברה, הוא פנה למוסדות בכפר אז"ר בערעור על חברותה.

קבלת טענותיה של המשיבה תגרום למצב בו כל שוכר בכפר אז"ר הינו חבר.

מטרתה האמיתית קשורה להליכים משפטיים שונים שבינה לבין יצחק עיון.

 

עיקר טענות המשיבה:

חזקה שקבלתה לחברות של המשיבה נעשתה כדין ועל המערער מוטל נטל ההוכחה להפריך את תקינות רישומה כחברה. לראיה, שמה מופיע ברשימת בעלי זכות ההצבעה משנת 1988 ו-1991.

לחילופין יש לקבל את הנפגעת על-פי סעיף 6א' לפקודת האגודות השיתופיות כאשת חבר. מר עיון היה בעל משק ובעל נחלה ואוגניה אשתו.  

לחילופי חילופין, המשיבה מתנהגת ונהגו בה כחברה מזה 20 שנה . המשיבה השתתפה במספר אסיפות כלליות, אך נמנעה מ"לטבול בביצה הפוליטית".

על-פי תקנה 2 א' לתקנות האגודות השיתופיות, התשל"ג-1973 פרק זמן של 20 שנה הוא פרק זמן סביר להכרה בחברות ולפיכך יש להכיר במשיבה כחברה גם מכח תקנה 2 א'.

המשיבה נמנעה מלטבול בביצה הפוליטית, אך השתתפה בפעילות בחוג הקשישים של האגודה. המשיבה נלוותה לבעלה לחלק מהאסיפות וההצבעות ולפיכך היא עומדת בתנאי נהגו בה והתנהגה כחברה.

המערער מנוע/מושתק מלטעון כנגד חברותה וזאת מכיוון שבמשך 22 שנות נישואיהם של המשיבה ואביו, הוא לא טען כנגד חברותה של המשיבה.

על-פי ב"כ של המערער חברותו של המערער היא מכוח היותו בעל משק ולא מכח היותו בן ממשיך. מזה שנים רבות לא מתגורר במשק עיון ואף העביר את זכויותיו לאחיותיו.

גם מן הצדק לדחות את הערעור וזאת מכיוון שהמערער עורר את ההליך בשל הליכים משפטיים שאינם קשורים לנושא זה. המשיבה סעדה את דוד עיון בימיו האחרונים.

 

לאחר שעברתי על כל החומר הנני קובע כדלקמן:

א.         שאלה ראשונה העולה מטיעוני הצדדים היא האם המשיבה התקבלה לחברות בדרך הקבועה בתקנון. לשאלה זו לא נתקבלה תשובה בדו"ח החוקר, בשל העדר מידע,גם הצדדים לא הצליחו להציג הוכחות כלשהם לעניין זה. ב"כ המשיבה הציג מסמך של האגודה בו היא רשומה כחברת אגודה. מכאן שהמשיבה רשומה בפנקס החברים של האגודה ועל המבקש/ המערער להניח ראיות שיצדיקו את הוצאתה או אי הכללתה בפנקס החברים וזאת במיוחד גם לאחר שהחוקר הכליל את המשיבה בפנקס החברים.

ב.         הסוגייה השניה שהובאה בפני היא קבלתה לחברות של המשיבה מכח סעיף 6א' לפקודה. מכתב הטענות של המשיבה עצמה עולה כי טענתה לאפשרות קבלתה בהליך מסודר הייתה על-פי הסטטוס שלה כאשתו של חבר. לעניין זה מקובלת עלי טענתו של ב"כ המשיבה כי בזמן נישואיה והגעתה למושב כפר אז"ר, הבעלות על משק כבר היתה בבעלותו של יצחק עיון. לפיכך אין המשיבה עומדת בתנאי סעיף 6א'(א)(4) לפקודה.

ג.          החלופה השלישית לקבלתה של המשיבה לחברות היא מכח התנהגות. המשיבה הוכיחה כי שמה נרשם בספרי האגודה, ובפרוטוקול אסיפה כללית והיא אף קיבלה מכתב מועד האגודה המאשר כי נהגו בה כחברה. לעניין זה יש להוסיף כי החוקר, מר זרח יהב, הכליל את המשיבה ברשימת החברים באגודה. כל אלו מספיקים בעיני בכדי להעביר את נטל ההוכחה כי לא נהגו במשיבה כחברה ו/או שהיא לא התנהגה כחברה. המערער מעלה טענות בעלמא ללא כל גיבוי במסכמים וטוען כי המשיבה לא השתתפה בחיי האגודה. טענתו של המשיב לגבי ההצבעה משנת 1991 באסיפה הכללית אכן מעוררת תהיות. על פניו חתימתו של דוד עיון זהה לזו של אוגניה, ואולם בשל הזמן הרב שעבר והעובדה כי אף אחד לא ערער על הצבעה זו מקנים להצבעה תוקף חוקי שאין לערער עליו. יתכנו מספר פתרונות לזהות החתימה מיפוי כח ועד חוסר שליטה בעברית, לכל אלו אין רלוונטיות לענייננו.

ד.     לאור מסקנה זו אין אני רואה צורך להידרש לטענותיו של ב"כ המערער לגבי הרישום במינהל ורק אפנה תשומת לב הצדדים להחלטתי מיום 10.09.02 בענין ישראל נוימן נ' כפר אז"ר ואח' שם התייחסתי לטעויות הקיימות ברישום המינהל של תושבי כפר אז"ר.

ה.    המערער טוען כי מרגע שנודע לו על הכללתה של המשיבה בפקס החברים, מייד פנה בתביעה שלא להכיר בחברותה של המשיבה. טענה זו נועדה, על פי הבנתי, להתמודד עם טענות השתק ומניעות, אלא שעל המערער היה לפנות אל ועד האגודה מייד עם הכללה של המשיבה ברשימות הבוחרים בשנים 1991 ו 1988.

ו.       המסקנה כי המשיבה חברה מכח התנהגות אין בה בכדי ללמד על קשר כלשהו למשק עיון ועל כל זכות קניינית אחרת בנכסי האגודה.

ז.      ב"כ המערערים הביא לסיוע קטע מחקירתו של עו"ד רון בן מיור הנוגע לבני הזוג דינה ואביב אמבר. החוקר קבע כי משנותק הקשר הקנייני בין בני הזוג למושב, יש לקבוע כי חברותם פקעה. ב"כ המערער כמי שהיה שותף בערעור על הליך עדכון פנקס החברים ראוי היה שיקרא את כל העובדות הנוגעות למקרה של בני הזוג אמבר. בני הזוג אמבר אינם מתגוררים בכפר אז"ר והחוקר על-פי מבחן הזיקות כולל זיקת הקניין, קבע כי חברותם פקעה. המקרה דנן אינו דומה שכן אין חולק כי המשיבה מתגוררת בכפר אז"ר ויש לה זיקה כלשהי למקום.

 

לאור כל האמור לעיל ובהתאם להוראות סעיף 2 א לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), התשל"ג- 1973, הנני קובע כי המשיבה, גברת אוגניה עיון חברה ב"כפר אז"ר- מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ".

בהחלטתי זו אין בכדי לקבוע זכויות קנייניות כלשהן של המשיבה במשק עיון או באגודה. 

אין צו להוצאות

 

ניתן היום 05.04.03                                      אורי זליגמן,עו"ד  

בהעדר הצדדים המזכירות                       רשם האגודות השיתופיות

תעביר החלטתי לצדדים

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: