ערעור על החלטתו של הבורר שפסק כי על משק צהלה לשאת בהוצאות מחצית צריכת המים

תיק מספר 3223166/322/00 יצחק צהלה נ' מימי השיירה- אגודת מים שיתופית חקלאית בע''מ

 

בפני רשם האגודות השיתופיות                                 תיק מספר 3223166/322/00

**************************                                      ************************

 

בעניין:                           יצחק צהלה ת"ז 6- 04291950

                                    מושב נתיב השיירה

                                    ד.נ. אשרת 25245

                                    ע"י ב"כ עוה"ד צבי לוינסון ו/או

                                    רון בן מיור ו/או דינה פיינסוד זהר

                                    מדרך העצמאות 51, חיפה 31335

                                    טל': 8673967-04; פקס': 8643827-04

                                                                                                            להלן: -המערערת-

ובעניין:              מימי השיירה- אגודת מים שיתופית חקלאית בע''מ

                                    ד.נ. אשרת 25245

                                    טל': 9822261-04

                                    ע"י ב"כ עוה"ד אבנר אבנרי ושות'

                                    ר"ח אבן סינא 18, חיפה

                                    טל': 8665015-04; פקס: 8677543-04

                                                                                                            להלן: -המשיבה-

החלטה

החלטה על פי סעיף 52(4) לפקודת האגודות השיתופיות                       ותקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים) תשל"ב- 1972

            ******************************************************

הרקע

זהו ערעור על החלטתו של הבורר, מר גדעון צור, מיום 24.12.00, בו קבע כי על משק צהלה לשאת בהוצאות מחצית צריכת המים אשר הופיעה במונה, שלטענת האגודה זויף, בסך 5,647.5 מ"ק.

על החלטה זו הוגש ערעור על-ידי המערערת וערעור שכנגד על ידי המשיבה.

בתאריך 10.02.02 החלטתי בדיון כי הראיות בתיק אינן מצביעות על צריכת המים של האגודה לאותה תקופה. ולפיכך הוריתי כי יועברו אלי המסמכים הבאים: 1. פירוט של שעון מקורות לאותה תקופה. 2. פירוט סה"כ חיובי שעוני המים של החברים. 3. פירוט פחת המים לשנה שבמחלוקת.  

 

עיקר טיעוני המערערת והמשיבה לערעור שכנגד:

על המשיבה להגיש את המסמכים המקוריים המלמדים על צריכת מים של חברי המושב ועל צריכת המים של חברי המושב על פי מקורות.

המשיבה חישבה בחוסר תום לב את הנתונים המופיעים בטבלה. בשנת 2000 בה נטען כי ארעה הגניבה קטן הפחת.

אין כל ראיה או הסבר כיצד הגיעה המשיבה למסקנה כי הגניבה ארעה לפני תאריך ה-27/04/00.                                                                                                                                                                                                                       עיקר טיעוני המשיבה והמערערת שכנגד:        

בשנת 1999 פחתה צריכת המים לעומת 1998 למרות שעל פי נתוני משרד החקלאות הצריכה הייתה צריכה לגדול.

על פי נתוני הטבלה שהומצאו כנדרש מפסק הבורר, עולה כי הפחת בשנת 2001 לאחר גילוי הגניבה חזר למצב שלפני 1998.

האגודה שלמה למקורות לפי תעריף ג' שהינו 1.158 ₪ למ"ק בתוספת של 4 אגורות אותה גובה האגודה מחבריה עבור פחת.

יש לדחות את הערעור המערערת ולחייב את המערערת לשלם לאגודה עבור הצריכה שבה חויבה על ידי האגודה וכן בכמות המים שמעל הפחת של 5% מהחיוב של מקורות של כל החברים  לשנים 1998,1999,2000.

 

לאחר שעברתי על כל החומר הנני קובע כדלקמן:

האגודה הגישה את חישובי צריכת המים בהתאם להחלטתי מיום 10.02.02 באיחור של כשנה, לא הסבר מספק, די מסיבה זו לדחות את חיובי המים שהושתו על החבר.                                                                                           יתרה מזו האגודה לא טרחה להגיש מסמכים מקוריים, או מסמכים מאומתים כדין. המסמך שנכתב בכתב יד נשא את חותמת האגודה, אולם ללא חתימת בעלי זכות החתימה, אלא חתימתה של מזכירת האגודה.

הוריתי בהחלטתי לערוך את החישוב על פי חיובי המים של מקורות אין די בנתוני מאזני האגודה לעריכת החשבון לפי החלטתי. המשיבה התבקשה להציג את נתוני צריכת המים לשנה שבמחלוקת בלבד.          

לפיכך הנני מקבל את טענותיו המקדמיות של ב"כ המערערת.

 

לאור כל האמור לעיל הנני מחליט לקבל את הערעור, לדחות את תביעת החוב של המשיבה ולדחות את התביעה שכנגד.

 לאור החלטה זו ולאור קביעתו העובדתית של הבורר, כי המונה שהיה מותקן במשק המערערת היה לא מקורי "ודבר זה אינו תקין", אינני פוסק הוצאות למי מהצדדים.

ניתן היום 21.05.03                                                   אורי זליגמן, עו"ד

בהעדר הצדדים המזכירות                                     רשם האגודות השיתופיות  

תעביר החלטתי לצדדים

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: