ערעור על החלטת חוקר שלא להכיר בלילך סטג כחברת קיבוץ פלמחים

תיק מספר 769/93/06 לילך סטג נ' קיבוץ פלמחים
 

החלטה 

ראשיתו של ההליך שבפני הנו במינוי חוקר ביום 20.03.05 בקיבוץ פלמחים במטרה לבדוק את סוגיית חברותה של המערערת.

 

ביום 11.08.05 הגיש החוקר את דו"ח חקירתו ובמסגרתו המליץ החוקר שלא להכיר במערערת כחברת קיבוץ.

 

ביום 21.08.05 קבלה המערערת מכתב ממנהל תחום הפיקוח ועוזר רשם האגודות השיתופיות, האומר כי "לאור המלצת החוקר, כאמור ובהתאם להוראות תקנה 6(ב) לתקנות האגודות השיתופיות (חברות) התשל"ג- 1973 " כי שמורה למערערת הזכות להשמיע טענותיה, על המלצת החוקר, בתוך 14 יום.

 

ביום 04.09.2005 הוגש ערעור מטעם המערערת על החלטת החוקר.

 

ביום 03.04.06 הוגשו  עיקרי טיעוני המערערת.

 

ביום 04.04.06 הוגשו עיקרי טיעוני המשיבה.

 

ביום 04.04.06 הופיעו הצדדים בפני לשמיעת את עיקרי טיעוניהם.

 

לאחר ששמעתי את הצדדים ,ועיינתי בחומר שלפני אני מחליט כדלקמן:

 

הגם שנפל פגם בהליך החקירה בכך שהחוקר לא שמע את כל העדים הרלוונטיים בטרם קבע את ממצאו העובדתיים, לא מצאתי בטיעוני המערערת נימוקים המצדיקים פסילתו של החוקר, מלהמשיך בביצוע הליך החקירה.

 

לפיכך אני מורה להחזיר את תיק החקירה לחוקר מר שרגא פולק, על מנת לחקור ולשמוע את כל העדים הרלוונטיים, בשאלת חברותה של המערערת בקיבוץ.

 

על החוקר יהיה להכריע עובדתית בשאלה האם נעשו פניות למזכירות הקיבוץ להעלות את המערערת להצבעה באסיפות הכלליות שדנו בקבלת חברים הן באסיפה מיום 28.12.03 והן לפני ההצבעה השנייה שנתקיימה  ינואר 04.

 

בנוסף על זאת החוקר יקבע ממצאים עובדתיים לעניין השאלה האם היו בני משק שהועלו להצבעה ונתקבלו לחברות במסגרת האסיפות הנ"ל מבלי שפנו בבקשה להתקבל לחברות.

ניתן היום22.05.06

בהעדר                                                                                                                                                   טל בראון עו"ד

המזכירות תעביר החלטתי לצדדים                         עוזר רשם האגודות השיתופיות

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: