ערעור על פסק בורר

תיק מספר 2569/171/98 בלוגורודסקי משה ויוכבד נ' כפר תפוח ישוב קהילתי כפרי של הפועל המזרחי אגודה שיתופית בע''מ

 

בפני רשם האגודות השיתופיות                           תיק מספר 2569/171/98

**************************                                 *********************

 

 

                                                בלוגורודסקי משה ויוכבד

                                                כפר תפוח בע"מ

                                                ד.נ. אפרים 44829

 

המערערים

 

- נ  ג  ד    -

 

כפר תפוח ישוב קהילתי כפרי של הפועל המזרחי אגודה שיתופית בע''מ

 

המשיב

 

 

החלטה על פי הוראות סעיף 52(4) לפקודת האגודות השיתופיות ותקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים) תשל"ב1972-

***********************************************************************

 

ביום 16.12.98 נתן הבורר מר יעקב לפידות פס"ד בתביעת המשיב נגד המערערים לפיה פסק כי המערערים ישלמו סך של 7499.63 ש"ח בצרוף ריבית והצמדה הנהוגים באגודה מיום 30.11.98.

 

על פסק דין זה הוגש ערעור בפני, בדיון שקיימתי ביום 6.7.99 קבעתי בהחלטתי כדקמן:

 

"לאור החלטתי לחייב את המשיבה להעביר קבלות, הקבלות יועברו תוך 14 ימים מהיום אלי ואל המערערים, המערערים יסכמו את ערעורם בצרוף מסמכים תוך 30 יום מיום שיקבל את הקבלות, העתק הסיכומים + המסמכים יועברו לאגודה המקור יועבר אלי, האגודה תסכם טענותיה תוך 30 ימים מיום שתקבל את סיכומי המערערים ולאחר מכן אתן את החלטתי ללא כל דיון נוסף".

 

ביום 28.7.99 הודיעו המערערים כי המשיב לא קבל החומר לידיו מכתבם הועבר לתגובת המשיב.

 

ביום 2.9.99 התקבלו סיכומי המערערים בהם טענו נגד החיובים וציינו כי מדובר במיסים מוניציפליים ושחובם הוא לועד המקומי ולא לועד האגודה, לטענתם מהמסמכים שהעבירה האגודה עולה כי האגודה לא שילמה הכספים במקומם למועצה האזורית ושאר חובותיו הם חובות לועד המקומי ולא לועד האגודה.

 

ביום 16.1.2000 מאחר שלא התקבלו סיכומי המשיב קבלתי ההחלטה הבאה:

 

"ביום 16.12.98 נתן הבורר החלטתו לפיו חייב את המערערים לשאת ביתרת חובם לאגודה בגובה 7,499.63 ש"ח נכון ליום 30.11.98.

 

אפשרתי למערערים לסכם טענותיהם, ואכן באיחור הוגשו ביום 2.9.99 סיכומי המערערים.

 

להחלטתי לא נתקבלו סיכומי המשיב אולם מסיכומי המערערים אינני למד כי סיכומיהם הועברו למשיב.

 

לפיכך הנני מעבר את סיכומי המערערים למשיב שיהיה עליו לסכם טענותיו תוך 30 יום מיום שיקבל את החלטתי זו, שתשלח למשיב בדואר רשום, ולאחר מכן את את החלטתי ללא כל דיון נוסף".

 

ביום 27.4.2000 הודיעו המערערים כי ועד האגודה החליט להפסיק לגבות מיסים מכלל והתושבים מקבלים קבלתו של הועד המקומי. גם מכתב זה הועבר לתגובת המשיב תוך 21 ימים אולם לא נתקבלה כל תגובה.

 

ביום 30.7.2000 הודיעוני המערערים כי האגודה לא הגיבה למרות החלטותי, וכי לא יתגבש כל הסכם בין הצדדים.

 

לפיכך בהעדר התייחסות האגודה, הנני מחליט לבטל את פסק דין הבורר מיום 16.12.98.

 

 

ניתן היום 26.9.2000                                                                אורי זליגמן, עו"ד

בהעדר הצדדים.                                                               רשם האגודות השיתופיות       

 

 

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: