פטור מארנונה על נכס שאינו בשימוש יינתן רק ממתן הודעה לרשות המקומית

בבית משפט השלום בירושלים א' 14181/08 עיריית ירושלים נ' חזי את מני בע''מ, יחזקאל נחום וקרוצ'י מני

 

העובדות הרלוונטיות:

לפנינו תביעה בגין אי תשלומי ארנונה לעירית ירושלים על נכס שבבעלות חזי את מני בע"מ, בגין אי תשלום הארנונה לשנים 2002 עד 2007 כולל. פסק הדין ניתן בעניין הנתבעים חזי את מני בע"מ ויחזקאל נחום בלבד.

 

טענות חזי את מני בע"מ ויחזקאל נחום:

אמנם, הארנונה לא שולמה, אך הם פטורים מתשלום ארנונה מאחר והנכס לא ראוי לשימוש, וכן הנכס עמד ריק. בנוסף התביעה הוגשה בשיהוי.

כמו כן, הנכס בבעלות החברה חזי את מני בע"מ ולכן אין מקום לתבוע באופן אישי את יחזקאל נחום, מנהלה של החברה.

 

כבוד השופט גד ארנברג פסק:

על פי פקודת העיריות, ניתן לקבל פטור מארנונה על נכס שניזוק ולא ניתן לשבת בו ובפועל אין יושבים בו, ואולם זאת בתנאי שתישלח הודעה בכתב לעירייה על מצבו של הנכס.

הפטור ניתן רק ממתן ההודעה ואילך, ולא לתקופה שקדמה למסירת ההודעה.

חזי את מני בע"מ ויחזקאל נחום לא מסרו לעיריית ירושלים הודעה בכתב על כך שהנכס אינו ראוי לשימוש, ואף הצהירו במפורש שמחמת טעות לא נמסרה לעירייה כל הודעה שלא ניתן לשבת בנכס.

לטענת חזי את מני בע"מ ויחזקאל נחום חל פטור מארנונה מאחר והנכס ריק. אולם, מתן פטור על נכס ריק הינו פטור שבשיקול דעת והוא ניתן לתקופה שאינה עולה על 6 חודשים. וכאמור, חזי את מני בע"מ ויחזקאל ברוך לא פנו לעיריית ירושלים לאשר כי אכן מדובר בנכס ריק.

לפי חוק ההסדרים במשק המדינה ניתן להגיש תביעה נגד יחזקאל נחום שהינו בעל שליטה בחברה חזי את מני בע"מ בגין ארנונה על נכסים שהחזיקה החברה. חזי את מני בע"מ הינה חברה לא פעילה ורשומה כמחוקה. לכן, ניתן לגבות ארנונה מיחזקאל נחום, בעל השליטה. אולם, מכיוון שהתיקון לחוק הינו משנת 2004 ואילך, ניתן לחייב את יחזקאל נחום, כבעל השליטה בחזי את מני בע"מ רק בגין חיובי ארנונה משנת 2004 בלבד.

בנוסף, אין בשיהוי הגשת התביעה לכשעצמו כדי להביא לדחיית תביעה, שכן השיהוי בהגשת התביעה אינו מהווה ניצול לרעה של ההליך השיפוטי ע"י עיריית ירושלים, ואף אין בשיהוי לגרום נזק לחזי את מני בע"מ וליחזקאל נחום.

חברת חזי את מני בע"מ תשלם את מלוא סכום התביעה לעיריית ירושלים בסך 13,854 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.

יחזקאל ברוך ישלם לעיריית ירושלים סך של 8,383 ₪, ביחד ולחוד עם חזי את מני בע"מ, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 1.5.08 ועד התשלום המלא בפועל.

כן חזי את מני בע"מ ויחזקאל ברוך יישאו בהוצאות האגרה בסך 227 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. וכן בשכ"ט עו"ד, שיחול על חזי את מני בע"מ בלבד בסך 1,500 ₪ בצירוף מע"מ והפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין.

ניתן ביום 17.09.2009

לדף הבית של עיריית ירושלים- מחלקת ארנונה

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: