פיצויים בגין תאונת דרכים נותרים בבעלות הקיבוץ ולא בבעלות הנפגע

תא (חי') 2042/03 הניה אהרוני נ' קיבוץ משמרות

התובעת, חברת קיבוץ משמרות, לאחר שנפגעה בתאונת דרכים קיבלה פיצויים בגין נזקיה מחברת הביטוח, אשר אותם העבירה לקיבוץ.

לאחר שינוי בתקנון הקיבוץ נקבע שכל חבר קיבוץ ייהנה משכר עבודתו אך יממן מכיסו שירותים שונים. בשל כך מבקשת התובעת את השבת הכספים שמסרה לקיבוץ. בנוסף, חתמה חברת הקיבוץ על הסכם ספציפי עם הקיבוץ בו נקבעה התחייבות מפורשת להגדרת תנאי השבת כספה במקרה של עזיבת הקיבוץ, או שינויים שיחולו בקיבוץ שלא יתנו מענה לצרכיה המיוחדים עקב התאונה.

לפי ההתחייבות, חברת הקיבוץ זכאית לקבלת תשלום בהתקיים 2 תנאים מצטברים:

א. שינויים בנוהגים של קבלת שירותי הבריאות.

ב. קבלת פתרון נפרד ואישי לצרכיה.

ביהמ"ש קבע שלחברת הקיבוץ אין הפסדי השתכרות ואין היא נזקקת לצרכים רפואיים כלשהם בשל התאונה. בנוסף רשאי הקיבוץ לנכות את ההוצאות שמוציא הקיבוץ עקב הטיפול בחברת הקיבוץ עקב התאונה.

מסקנה: במקרה בו חבר קיבוץ משתכר לפי יכולתו ונהנה ישירות משכרו, זכאי הוא לקבל רק את מרכיב הפיצוי המתייחס לאובדן השכר העתידי, בקבלת הפיצויים בגין תאונה. בנוסף יש לנכות מהפיצויים את ההוצאות, ואת יתרת הסכום יש לחלק לפי מספר השנים שמיום התאונה ועד יום הפרישה.

 

 

 

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: