צו חדש של המפקד הצבאי באיו"ש מסדיר את מעמדם של ישובים לא מוכרים באיו"ש כישובים נפרדים לצורך הזכות לקיים ועדת קבלה

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, בג"ץ 7203/16 אילנית רויאל ואח' נ' ההסתדרות הציונית העולמית- החטיבה להתיישבות ואח'

ב- 2.1.20 הודיעה המדינה לבג"צ כי ביום 26.12.19 הושלמו הליכי החקיקה ונחתם על ידי מפקד יו"ש (הריבון ביו"ש), תיקון לתקנון יו"ש, ובו נקבע כי אם קיימת אגודה קהילתית להתיישבות, נפרדת, הפועלת בתחום ישוב הרי שהיא תהיה רשאית לקיים ועדת קבלה כמו בישוב מוכר.

ההכרעה הבאה ניתנה במסגרת תביעה בה משרדנו ייצג בהצלחה את היישוב אלון

רקע
במשך שנים רבות ישובים רבים ביו"ש לא קיבלו הכרה כישובים נפרדים, על אף שהם הוקמו על ידי אגודה שיתופית קהילתית להתיישבות, וניהלו מערכת חיים כקהילה נפרדת בכל ההיבטים. במקום זאת, ישובים אלו נחשבו מבחינה משפטית כ"שכונות" של ישוב מוכר. כך קמו גושי התיישבות בעלי, גוש אדומים, ועוד גושי התיישבות רבים.

לפני מספר שנים הוחל חוק ועדות קבלה (תיקון מס' 8 לפקודת האגודות השיתופיות) גם על יו"ש . חוק זה קבע בין השאר, כי קיומה של ועדת קבלה אזורית יחול רק לגבי ישוב בו מספר בתי האב קטן מ- 400.

משפחת רויאל ביקשה להתיישב בישוב אלון, שהינו ישוב ללא סמל ישוב נפרד, המשוייך מוניציפאלית לגוש אדומים. משפחת רויאל סירבה לעבור ועדת קבלה בטענה כי בישוב אדומים הכולל את כפר אדומים, נופי פרת ואלון מעל 400 בתי אב.

מנגד, טען הישוב אלון כי הוא ישוב נפרד לעניין הזכות לקיים ועדת קבלה, שכן באלון לבדה יש הרבה פחות מ- 400 בתי אב.

משפחת רויאל עתרה לבג"צ נגד החטיבה להתיישבות ונגד הממונה על הרכוש הנטוש ביו"ש וכן נגד הישוב אלון בדרישה לקבלה לישוב וכן בדרישה להקצות לה מגרש לבניה ללא ועדת קבלה שכן בגוש אדומים מעל -400 בתי אב ולכן קיום ועדת קבלה איננו חוקי.

אלון טענו בתשובתם כי ל"שכונת" אלון מאפיינים מובהקים של ישוב נפרד עם תפיסת חיי קהילה הדוגלת בחיים משותפים של חילוניים ודתיים המקיימים קהילה אחת ויש לאפשר להם לשמר מאפיינים אלו בעזרת ועדת קבלה.


הכרעה:
המדינה הודיעה לבג"צ כי תבחן אפשרות לתקן את החוק ביו"ש באופן שישוב לא מוכר שאין בו 400 בתי אב יוכל לקיים ועדת קבלה כמו בישוב מוכר. ואכן ב- 2.1.20 הודיעה המדינה לבג"צ כי ביום 26.12.19 הושלמו הליכי החקיקה ונחתם על ידי מפקד יו"ש (הריבון ביו"ש), תיקון לתקנון יו"ש, ובו נקבע כי אם קיימת אגודה קהילתית להתיישבות, נפרדת, הפועלת בתחום ישוב הרי שהיא תהיה רשאית לקיים ועדת קבלה כמו בישוב מוכר. במילים אחרות הישוב אלון, שבו קיימת אגודה קהילתית להתיישבות, נפרדת מזו של כפר אדומים יהיה רשאי לקיים ועדות קבלה להקצאת מגרשים כל עוד מספר בתי האב לא עולה על 400.

תיקון חקיקה זה מהווה ניצחון גדול של הישוב אלון, שיוצג על ידי משרדנו, איתן מימוני ושות' שכן הוא יוכל באמצעותו להמשיך ולשמור על מאפייניה היחודיים של הקהילה הדוגלת בקיום חיים משותפים ושיוויוניים של חילוניים ודתיים. התיקון מהווה מסר לכל אותם ישובים לא מוכרים (שכונות/גבעות) בגושי התיישבות נוספים ביו"ש אשר בהתקיים התנאים המפורטים בחוק יוכלו להמשיך ולשמור על אופיים היחודי באמצעות ועדות הקבלה.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: