קיבוץ חמדיה נתבע לפיצויים מסוחר שקנה מהקיבוץ לולבים שלבסוף לא סופקו לו

תק 000280/06 בית משפט לתביעות קטנות בית שאן וינברגר חיים אריה נ' קיבוץ חמדיה ע

וינברגר חיים וקיבוץ חמדיה כרתו הסכם למכירת לולבים על ידי קיבוץ חמדיה, למר וינברגר. הצדדים העריכו ששווי העסקה תעמוד על סך של כ 33,000 ₪ לערך, בכפוף ליבול שייקטף. סוכם שוינברגר חיים ייטול את הלולבים מס' ימים בטרם יום כיפור. בעת כריתת העסקה, וינברגר חיים הדגיש באוזני נציגי קיבוץ חמדיה  מספר פעמים, שעל קיבוץ חמדיה להעמיד את הלולבים לרשותו לפני יום כיפור ולאחר מכן, אין לו מה לעשות איתם ולא ייטול אותם.

כשלושה ימים טרם יום הכיפורים נהג מטעם וינברגר הגיע לקיבוץ ונטל את הלולבים, אולם לא ניתן היה להכניס לרכבו את כולם. במעמד זה שילם וינברג את התשלום על חשבון כל הלולבים למעט 4000₪. הנהג הבטיח לחזור באותו היום להשלים את העסקה, אך רכבו התקלקל ולכן הוא  לא חזר.

לאחר מכן, בתוך פרק זמן קצר, קבע וינברג חיים עם הקיבוץ מספר פעמים כי יאסוף את הלולבים אולם לא עשה כך, כנראה משום בעיות עם הנהג.

עד מטעם קיבוץ חמדיה, העיד שוינברגר חיים הכריז כי קיבוץ חמדיה יכולה לזרוק את הלולבים לפח וזאת משום איכותם הירודה לדידו. שיחה זו התנהלה לטענתו, לאחר שוינברגר חיים התחמק מלשוחח עמו מספר פעמים. לבסוף כאשר נדברו וינברג והעד בערב יום כיפור, הכריז וינברגר חיים שהוא לא יאסוף את הלולבים משום שזה ערב כיפור והוא יהודי שומר מצוות.

וינברגר חיים סבר שהוא יוכל עדיין להשלים את העסקה. קיבוץ חמדיה סברה שוינברגר חיים חזר בו מהשלמת העסקה. הסברה של כל אחד מהצדדים הייתה סבירה והפער בין עמדות אלה נבע מחוסר התקשורת וחשדנות שנוצרה, בעקבות ההשתלשלות הדברים.

במוצאי יום כיפור, הנהג של וינברגר חיים יצא לכיוון קבוץ חמדיה ווינברגר חיים הודיע לקיבוץ שהנהג בדרך. נציג קיבוץ חמדיה הודיע לו שהוא כבר מכר, בערב יום כיפור, את יתרת הלולבים לסוחר מבית שאן.

ביהמ"ש קבע:

קיבוץ חמדיה הבין, מהשתלשלות האירועים ודברי וינברגר במוצאי שבת, שוינברגר אינו מתכוון להשלים את העסקה. וינברגר לא ידע להתמודד עם האילוצים שנוצרו בעקבות התנהגות הנהג. קיבוץ חמדיה לא הודיעה למר וינברגר על ביטול העסקה, בטרם מכרה את הלולבים.

מקובלת עלי טענת וינברגר חיים שכמות הלולבים שטרם סופקו לו עמדה על סך כ-875 לולבים. הם נמכרו בסך 3,700 ₪ על ידי קיבוץ חמדיה,  בעוד וינברגר חיים היה משלם לנתבעת עבורם סך 9,625 ₪. מאחר וחובו בגין העסקה עמד על סך 4,000 ₪ הרי שהוא כבר שילם לנתבעת 5,625 ₪ בגינם.

וינברגר חיים אינו זכאי לפיצויים בגין הפסדי רווח או בגין הפרת חוזה, לאור תרומתו להשתלשלות האירועים שהובילה למכירת יתרת הלולבים. הלולבים נמכרו לסוחר מקומי, שאינו מתחרה בשוק באזור של וינברגר חיים. מאידך, וינברגר חיים הינו זכאי להחזר עודף התשלום ששולם עבור הלולבים שלא סופקו לו בפועל.

קיבוץ חמדיה אינו זכאי לקזז מסכום זה את נזקיו הנטענים, ככל שהוא בחר למכור את יתרת הלולבים מבלי ליידע את וינברגר אודות כוונותיו לעשות כן ומבלי להודיע לו שהוא רואה את יתרת העסקה כמבוטלת. הדבר הודע למר וינברגר רק במוצאי יום כיפור, כשהוא הודיע לנציג קיבוץ חמדיה שהנהג שלו יצא לדרך. בנסיבות אלה קיבוץ חמדיה נטל את הסיכון על עצמו.

לאור כל האמור, על קיבוץ חמדיה לשלם לידי וינברגר סך 5,625 ₪. כמו כן ישא קיבוץ חמדיה בהוצאות וינברגר בגין ניהול התיק בסך 300 ₪.

 

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: