קיבוץ רגבים ישלם מיסי ארנונה רטרואקטיביים משנת 2006 על מאגר מי קולחין שבחזקתו

בבית משפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בפני כב' השופט אברהם אליקים. עת"מ 8625-06-11 קיבוץ רגבים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' מנהל הארנונה מועצה מקומית בנימינה ואח'
הרקע
קיבוץ רגבים מחזיק כחלק מאדמויתיו במאגר מי קולחין, המצוי בחלקו בתחום שיפוטה של מועצה מקומית בנימינה – גבעת עדה, ובחלקו האחר בשטח שיפוטה של מועצה אזורית מנשה. באפריל 2011 הוצאה הודעת שומה על ידי מינהל הארנונה של מועצה מקומית בנימינה, לפיה נדרש הקיבוץ לשלם ארנונה באופן רטרואקטיבי על השנים 2004-2011 (בהמשך מועד תחילת החיוב שונה ל-2006) עבור חלקו של המאגר הנמצא בתחום שיפוטה של המועצה המקומית.
הקיבוץ טען כי דרישת התשלום בטלה מחמת חוסר חוקיות וסבירות, והוסיף, כי אף הניסיון לחייבו בהפרשי ריבית והצמדה בגין החיוב הרטרואקטיבי הינו בלתי חוקי.
 
דיון והכרעה
בית המשפט הבהיר כי גבולות הדיון הם סביב שתי שאלות: האם יש להתערב בהחלטה לחייב את הקיבוץ באופן רטרואקטיבי, ובמידה והתשובה תהיה חיובית, האם יש לחייב את הקיבוץ גם בהפרשי ריבית והצמדה, כשההכרעה תלויה בשאלה העובדתית, האם הקיבוץ ידע או צריך היה לדעת, כי במשך כל השנים הוא אינו משלם ארנונה עבור חלקו במאגר.
באופן עקרוני, לרשות מקומית יש סמכות לתקן את חיוב הארנונה באופן רטרואקטיבי, בהתאם לעקרונות הכלליים בדבר שינוי החלטה מינהלית. לכן, במקום בו נתגלתה טעות טכנית בשומת נכס מסויים רשאית הרשות לתקן זאת, כשעליה לאזן בין אינטרס ההסתמכות וזכאותו של הפרט לסופיות ההחלטה בענייננו מחד, ובין האינטרס הציבורי של קיום חוק וגביית מס אמת מאידך.
במקרה דנן, סבר בית המשפט, כי הקיבוץ ערפל במכוון את תשובותיו בנוגע לשאלה האם הוא שילם מיסי ארנונה למועצה אזורית מנשה, האם התשלום היה עבור כל המאגר, ועוד, וערפול זה עלה כדי חוסר ניקיון כפיים. בית המשפט הוסיף, כי אף אם העתירה לא תדחה בשל כך, ניתן להסיק מהתנהגות זו כי הקיבוץ ידע או יכול היה לדעת במשך כל השנים כי הוא לא משלם ארנונה עבור שטחים גדולים.
לאור העובדה כי אין מדובר בהטלת ארנונה באופן רטרואקטיבי, כי אם בתיקון טעות מותר היוצר התאמה בין החיוב לבין המצב העובדתי בשטח, סבר בית המשפט, כי לא נפל פגם בהתנהלות הרשות המקומית, ולאור התנהלותו של הקיבוץ, בית המשפט אף קבע, כי אין הצדקה לפוטרו מתשלומי הריבית וההצמדה.
 
סיכום
בית המשפט דחה את עתירתו של קיבוץ רגבים, וחייב אותו לשלם שכר טרחת עו"ד בסך כולל של 10,000 שקלים חדשים.
 
ניתן ב- כ' חשוון תשע"ב, 17 בנובמבר 2011, בהעדר הצדדים.
 
לאתר קיבוץ רגבים

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: