קיבוץ שניר מבקש לסלק גרושתו של חבר הקיבוץ, מדירתו בקיבוץ

בבית משפט השלום בנצרת בפני כב' השופט ערפאת טאהא. ת"א 41464-09-12 קיבוץ שניר נ' שרון מיכאל לויץ
הרקע

רובי לויץ, חבר קיבוץ שניר, התגורר יחד עם אשתו, שרון, אשר איננה חברת הקיבוץ, בדירה בקיבוץ. אולם, בשלב כלשהו נפרדו השניים, ורובי עזב את הקיבוץ, כאשר במקביל החליט הקיבוץ על הוצאת רובי מהחברות בקיבוץ. לעומתו, המשיכה שרון להתגורר בדירה בקיבוץ, אולם לאחרונה תבע הקיבוץ כי ביהמ"ש יורה לשרון לפנות את הדירה, שכן היא היתה רשאית לגור בה מכח חברותו של רובי בקיבוץ, ולכן, משחברותו תמה – אין היא רשאית לגור עוד בקיבוץ.

בתגובה לכך, הגישה שרון לבימ"ש השלום תביעה נגד הקיבוץ, במסגרתה טענה כי בהיותה בת זוגו לשעבר של חבר קיבוץ לשעבר היא זכאית למחצית מזכויות הדירה, שהרי הוא הוצא מהחברות בקיבוץ שלא כדין, וכן הוא היה זכאי לשיוך דירה אך הקיבוץ מנע ממנו לממש זכות זו.

בעקבות דברים אלו, פנה הקיבוץ לבית משפט השלום בעתירה דנא, וביקש כי ביהמ"ש יעביר את הדיון בתביעה שהגישה שרון לבית משפט מחוזי, שכן חוק בתי המשפט אמנם מקנה לבית משפט השלום סמכות לדון בתביעות שעניינן חזקה ושימוש במקרקעין, אך אינו מקנה לו סמכות לדון בתביעות שעניינן חכירה לדורות ובתביעות אחרות במקרקעין.

לטענת הקיבוץ, בימ"ש השלום רשאי לדון בתובענות שנושאן אחד, אך לשם זה נדרש כי התובענות יעוררו אותן שאלות המשפטיות, או לחילופין יסתמכו על תשתית עובדתית זהה או יעוררו אותן שאלות שבעובדה. אולם, התביעה של שרון הינה בקשה למתן פסק דין הצהרתי לבעלות במחצית מהזכויות בבית המגורים, בעוד שהתביעה המקורית הינה בקשה לסילוק ידה מדירת המגורים. לפיכך, סבור הקיבוץ, כי תביעתו שלו והתביעה שכנגד של שרון אינן מעוררות אותן שאלות משפטיות ואינן נסמכות על תשתית עובדתית זהה, ואין די בכך שהן עוסקות באותם מקרקעין כדי לקבוע שנושאן אחד, ומשכך, אין בימ"ש השלום רשאי לדון בתביעה ויש להעבירה לביהמ"ש המחוזי.

מנגד, טוענת שרון, כי היות ונושא התביעות אחד כן רשאי בימ"ש השלום לדון בהם.


דיון והכרעה

 ביהמ"ש מקבל את בקשת הקיבוץ, ופוסק, כי מדובר בשתי תובענות שונות, כאשר תביעתה של שרון לקבלת מחצית מזכויות הדירה דורשת דיון בסוגיות שעניינן בביהמ"ש המחוזי, כגון האם רובי הוצא כדין מחברותו בקיבוץ, האם הוא היה זכאי לשיוך דירה על שמו והאם חלה במקרה דנן חזקת השיתוף שמכוחה רכשה שרון זכויות בדירה, אך הן אינן קשורות לתביעה העיקרית הדורשת את סילוק ידה של שרון מהדירה. לפיכך נפסק, כי ביהמ"ש המחוזי ידון בתביעה זו.

 
סיכום

בית המשפט מקבל את בקשת הקיבוץ ופוסק, כי תביעתה של שרון לקבלת מחצית מזכויות הדירה של רובי בקיבוץ, תידון בביהמ"ש המחוזי.

בנוסף, פוסק ביהמ"ש כי שרון תשלם הוצאות משפט בסך 2,000 ₪.

ניתן ב- ה' באייר, תשע"ג, 15 אפריל 2013.

לאתר קיבוץ שניר

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: