קשיו של קיבוץ הזורע לגבות שכר דירה מעסק לאביזרי עור אשר שכר בית מלאכה בקיבוץ.

בית משפט השלום בתל אביב – יפו ת''ט 212346-09. בפני כב' השופט מנחם קליין. קיבוץ הזורע אג''ש ד.נ. העמקים נ' א.ס.א.ח ליצור אביזרי עור בע''מ ויוסף מחאמיד.
 

 רקע

קיבוץ הזורע השכיר לא.ס.א.ח. ליצור אביזרי עור בע"מ (להלן: "החברה") ולמחאמיד יוסף מחסן בתחומו. בהסכם השכירות שנחתם בתאריך 1.8.07 התחייבה החברה  לשלם את דמי השכירות שהועמדו על סך של 340$  לחודש וכן לשלם את הוצאות הנכס לרבות חשמל, ארנונה, מים וכל הנלווה להוצאות שכירות.

טענת הקיבוץ היא שהחברה לא עמדה בהסכם ונותרה חייבת לו סך של 17,422 ₪. בתאריך 6.11.08 נשלח לחברה מכתבדרישה. בתאריך 4.2.09 נשלח מכתב דרישה גם ליוסף מחאמיד. החברה לא שעתה למכתבי הדרישה ולא פרעה את חובה, משכך הוגשה תביעה זו על מלוא חובם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.

החברה הגישה התנגדות. היא טענה כי הסכסוך צריך להתברר בנצרת מאחר וההסכם נחתם בקיבוץ הזורע הנמצא בתחום שיפוטו של בית משפט השלום בנצרת.

כמו כן  טוען יוסף מחאמיד להעדר יריבות מאחר ופעל כנציגה של החברה הוא אינו  צד להסכם ואף אינו ערב להתחייבויותיה.

 טענת א.ס.א.ח ליצור אביזרי עור בע"מ ויוסף מחאמיד.

החברה שכרה בבית מלאכה הנמצא ברשות הקיבוץ, לאחר 4 שנים התבקשה לעבור למבנה אחר מאחר שהקיבוץ  ביקש לעשות במבנה הראשון שימוש. מאחר ולא היה קיים מבנה מתאים לצרכיה ולשביעות רצונה סוכם כי תעבור למבנה זמני ועד למציאת מבנה מתאים לא תחוייב בכל תשלום. כן סוכם כי הקיבוץ יבצע תיקונים דחופים במבנה. החברה העבירה את הציוד והמלאי שלה למבנה הזמני אך בשל חוסר תקינותו של המבנה לא ניתן היה לעשות בו שימוש ובכך נגרמו לה נזקים שבחלקם הם בלתי הפיכים.

התחייבותם לתשלום הוצאות שוטפות היו מותנות בהצגת קבלות מתאימות. קיבוץ הזורע לא הציג כאלה בפני ההחברה. לאחר קבלת מכתבי הדרישה פנתה החברה לקיבוץ במטרה ליישב את המחלוקת ביניהם ללא הועיל.

כב' השופט  מנחם קליין

סמכות מקומית

היות והתביעה היא תביעה כספית לשלם סכום קצוב שאינו עולה על 50,000 ש"ח, רשאי הקיבוץ להגיש בקשה לביצוע תביעה בכל לשכת הוצאה לפועל שיבחר  וחברה רשאית  להגיש התנגדות בבית משפט בו שהוגשה התביעה המקורית או ללשכת ההוצל"פ שליד בית המשפט שהחברה  סבורה כי לו הסמכות המקומית לדון בתביעה.

היות והחברה הגישה את התנגדותה בתל אביב שוב אין מקום לדון בשאלת הסמכות המקומית  כי במעשה זה החברה הקנתה את הסמכות ללשכת הוצל"פ בה נפתח התיק. משכך אני קובע כי הסמכות המקומית לדון בעניין שבפני היא לבית משפט זה.

העדר יריבות

לכתב התביעה צורף הסכם בין הצדדים. עליו חתומים א.ס.א.ח ליצור אביזרי עור בע"מ ויוסף מחאמיד. לכן  שאלת היריבות בין קיבוץ הזורע לבין מר יוסף מחאמיד תוכרע לאחר שמיעת ראיות.

קבלת ההתנגדות

א.ס.א.ח ליצור אביזרי עור בע"מ ויוסף מחאמיד טענו מספר טענות. טענות אלה הן  טענות המצריכות בירור עובדתי רציני ולא ניתן לשלחם לדרכם ולדחות את בקשתם על אתר. לכן בית המשפט  נתן  למבקשים רשות להתגונן. כלומר לא יהיה חיוב אוטומטי בהוצאה בפועל , והדיון יעבור לבית המשפט.

הוצאות הבקשה והדיון בסך  1,500 ₪ + מע"מ ישולמו בהתאם לתוצאות ההליך העיקרי.

 בית המשפט, לאחר עיון במסמכים, הציע  לצדדים להסמיך את בית המשפט להכריע בסכסוך שביניהם על דרך הפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט. הצדדים קובעים גבולות הסכום (מינימום ומקסימום) שהחברה תשלם לקיבוץ. בית המשפט מציע סך שלא יפחת מ-3,600 ₪ ולא יעלה על 9,000 ₪ (כולל מע"מ).  ובכך לסיים  התביעה. עניין הוצאות ושכ"ט עו"ד בין ההליך יישאר לשיקול דעת בית המשפט. הצדדים יתנו תשובתם להצעת בית המשפט תוך 20 יום מהיום.

 ניתנה היום,  כ"ו שבט תש"ע, 10 פברואר 2010.

 לדף הבית של קיבוץ הזורע.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: