תביעה להשבה של מלוא הארנונה הכללית ששולמה לעיריית ת"א

בש'א 118/06 יצחק מיוחס נ' עיריית ת'א יפו

המבקש, יצחק מיוחס עו"ד במקצועו, מחזיק בנכס מקרקעין בתחום השיפוט של עיריית ת"א יפו.

המבקש תובע את העירייה בגין אי פרסום צו הארנונה ברשומות, שהינו דבר חקיקה מוניציפאלי, הקובע נורמה משפטית ומופנה אל ציבור מסוים, ותחילת תוקפו עם פרסומו.

על פי הנטען בכתב התביעה, אי פרסום החלטת מועצת עיריית ת"א בדבר הטלת הארנונה לשנת 2006 ברשומות הינה פסולה, נוגדת את עיקרון פומביות החוק ומאיינת האפשרות החוקית של העירייה לגבות הארנונה הכללית לשנת הכספים 2006.

מיוחס טוען שאי פרסום צו הארנונה ברשומות מביא לביטול צו הארנונה ובמקרה זה יחול סע' 10 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב): "לא הטילה מועצה ארנונה כללית לשנת

כספים מסוימת, תשולם הארנונה לאותה שנה בתחום הרשות המקומית בסכומים ובמועדים אשר נקבעו בשנה הקודמת, כשהיא מעודכנת בהתאם להוראות סע' 9(ב)".

לכן טוען מיוחס שיש להחזיר את הפרשי הגביה שדרשה העירייה בהשוואה לצו הארנונה של השנה שעברה.

ביהמ"ש דחה את התביעה, וקבע כי הנוהג הקיים והמקובל ברשויות המקומיות מקדמת דנא הוא, כי אין מפרסמים ברשומות החלטה בדבר הטלת ארנונות.

בג"צ 7712/04 – אהובה וינברג ואח' נ' עיריית ת"א יפו ואח', קבע שאת צו הארנונה עליו הוחלט לפני תחילת שנת הכספים – די לפרסם בתחום העירייה ואין צורך לפרסמו ברשומות.

סע' 346 לפקודת העיריות מורה על פרסומם של מסמכים: "מקום שהפקודה מחייבת פרסום של הודעה או מסמך אחר בתחום העירייה, ולא נקבעה הוראה בדבר אופן הפרסום, יפורסמו ההודעה או המסמך בהנחת העתק מהם במשרדי העירייה, על מנת שיהיה נתון לבדיקה לכל הדורש, ובהדבקת העתק על בניין הראשי של משרדי העירייה או בקרבתו וכן במקומות ציבוריים אחרים בתחום העירייה שייקבעו ע"י החייב בפרסום".

 

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: