תביעה לחברות באגודה

תיק מספר 131/75/02 אריה לוין ואח' נ' ''בוסתן'' אגודה שיתופית של פרדסנים בע''מ

 

בפני רשם האגודות השיתופיות                                       תיק מספר 131/75/02

**************************                                             *******************

 

אריה לוין.

יוכבד ניב.

יורם קרני.

על ידי באי כוחם עוה"ד גילה אורגל,

עדנה חרותי, רונן כהן, ממשרד בלטר

גוט אלוני מבית הטקסטיל

רח' קויפמן 2

תל אביב 68012.

המבקשים

 

- נ  ג  ד  -

 

''בוסתן'' אגודה שיתופית של

פרדסנים בע''מ ע"י באת כוחם

עוה"ד הילה דינאי

מרח' קפלן 2

תל אביב

 

המשיבה

 

 

ה  ח  ל  ט  ה

 

ביום 14.1.02 קבלתי את פניות המבקשים. בפניה טענו המבקשים כי הם חברים אצל המשיבה.

 

המשיבה התנגדה לבקשה וטענה כי אין כל החלטה שהמבקשים הינם חברים, אלא על פי חקירתו של עו"ד טל בראון, שנערכה בזמנו עם מינויו כחוקר.  המבקשים אינם עומדים בתנאי התקנון.

 

לא אתייחס בהחלטתי לכל ההתנצחויות בין הצדדים, היות ובהחלטתי מיום 5.9.2001 בתיק מספר 131/93/99 קבעתי כדלקמן:

 

"בהתאם להודעת פרקליטות המדינה בבג"צ 5174/00 הנני מחליט על מינוי חוקר חדש, שיטפל בנושא עדכון פנקס החברים מראשיתו, ההליך הקודם שהחל בחקירתו של עו"ד טל בראון, מבוטל בזאת".

 

בהחלטה נוספת שקיבלתי ביום 15.10.2001 בתיק 13/93/99 החלטתי על מינוי חוקר לנושא עדכון פנקס חברים, הליך שיערך לפי הוראת תקנה 6 לתקנות האגודות השיתופיות (חברות) התשל"ג1973-.

בהחלטתי זו הטלתי על הצדדים להפקיד בקופת המדינה סך של 7,500 ש"ח כל אחד.

 

לבקשת המערערים אהוד ויאיר פקר, בתיק מספר 131/43/99,  הוחלף החוקר בהחלטתי מיום 20.11.01 ונקבע כי עו"ד ראובן הלר יהיה החוקר לצורך עדכון פנקס החברים.

 

עו"ד ראובן הלר טרם החל מלאכתו לאור העובדה כי המערערים בתיק מספר 131/93/99 טרם העבירו התשלום לחוקר.

 

לאור כל האמור לעיל אין כל מניעה כי החוקר עו"ד ראובן הלר יבדוק גם את מעמדם של המבקשים, וזאת בכפוף לכך שהמבקשים יפקידו בקופת המדינה סך של 7,500 ש"ח להבטחת הוצאות החקירה, כאמור בסעיף 43 (1) לפקודת האגודות השיתופיות.

 

 ניתן היום 4.2.2002                                                                  אורי זליגמן, עו"ד

בהעדר הצדדים.                                                                רשם האגודות השיתופיות

המזכירות תעביר החלטתי

לצדדים וב"כ המערערים

בתיק 131/93/01, ולחוקר.

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: