תביעה לתשלום ארנונה על חשבון שבע שנים קודמות- נדחתה על ידי ביהמ"ש

עתמ (חי') 3024/06 אמישראגז החברה האמריקאית ישראלית לגז בע'מ נ' עיריית חדרה

 

אמישראגז עותרת בבקשה לבית המשפט כי יבטל חיוב ארנונה רטרואקטיבי, בסכום בגובה 1,616,248 ₪, שעיריית חדרה רוצה להטיל עליה על שטח המשמש לצוברי גז ומיכלים תת- קרקעיים המשמשים לאספקת גז לבתים משותפים.

טווח הזמן המדובר הוא 7 שנים הקודמות לתביעה, עליהן דורשת העירייה תשלום רטרואקטיבי.

אמישראגז טענה מספר טענות אשר לפיהן לא ניתן לחייבה כלל, או לחילופין (אם לא יצלח בידה להתנער מהחיוב מעתה ואילך) הרי שלא ניתן לחייבה רטרואקטיבית בגין 7 השנים הקודמות:

1.       הנימוק העיקרי של אמישראגז הוא כי מיכלי הגז אינם ברי חיוב בארנונה.

2.       אמישראגז אינה מחזיקה במיכלים או בחדרי השירות שמוצבים בהם המיכלים.

3.       שינוי הסיווג ושינוי שטח החיוב של המכלים מנוגדים ל"הוראות ההקפאה" בחקיקה.

4.       הדרישה אינה מבוססת על תשתית עובדתית ברורה ואין פירוט של הנכסים עליהם מעוניינת העירייה לגבות ארנונה. (דיוני-טכני).

5.       אפילו מוסמכת העירייה לדרוש תשלום שכזה, הרי שהדרישה נגועה בחוסר סבירות קיצוני.

6.       אמישראגז העלתה טענות גם נגד הטלת חיוב רטרואקטיבי עבור שנות מס שקדמו למועד הדרישה, משום שהעירייה לא פנתה אליה בבקשה לאורך כל 7 השנים האחרונות.

העירייה מצדה העלתה טענה בנוגע להליכי הערעור בו כשלה אמישראגז, העירייה טענה כי במקביל לעתירה הוגשה גם השגה שזהו הליך מקביל ולכן יש פה כפל הליכים וזה אסור ומעיד על חוסר ניקיון כפיים. העירייה טענה גם לגופם של דברים ותמכה בתקפות דרישת החיוב, שכן לטענתה מכלי הגז הם נכסים החייבים בארנונה, ואמישראגז היא המחזיקה בהם משום היותה בעלת הקרבה הגדולה ביותר למיכלים.

כבוד השופט רון סוקול מביהמ"ש המחוזי בחיפה החליט בסופו של דבר שבנוגע לחיוב אמישראגז את הארנונה- הצדק עם העירייה. אולם, עדיין תלויה שאלת הלגיטימיות של החיוב הרטרואקטיבי על ארנונה ל-7 השנים האחרונות:

אמישראגז טוענת כי בנסיבות המקרה והואיל ועד קבלת הדרישה לחיוב הארנונה, לא נדרשה מעולם לשלם ארנונה עבור מכלי הגז, הרי שהעירייה מנועה מלחייבה בחיוב רטרואקטיבי, ובהיעדר הסמכה מפורשת בדין- מנועה הרשות מקבלת החלטות בעלות תוקף שכזה [1]. קיימים מקרים בהם נפסק כי העירייה רשאית לשנות חיובי ארנונה באופן רטרואקטיבי אולם שינוי זה הוא רק במקרים חריגים ונדירים. המקרה הנוכחי, לטענת אמישראגז, אינו נמנה עם מקרים חריגים אלו.

השופט הוסיף וקבע כי לא מדובר בתיקון טעות "טכני" מצד עיריית חדרה, אלא מדובר פה על הטלת ארנונה לראשונה. במשך כל השנים אמישראגז החזיקה בשטחי המיכלים ובכל הזמן הזה לא מצאה העירייה לנכון לחייב את אמישראגז בארנונה על שטחים אילו. ע"י כך עשויה הייתה אמישראגז לסבור כי השטחים של מיכלי הגז הם אינם נכסים המחויבים בארנונה. מבחינה מעשית- פיזית לא השתנה דבר כלל במשך השנים אמישראגז לא הודיע על תחילת החזקה בנכסים, שכן, מעולם לא הניחה כי היא מחויבת בדיווח שכזה.

בסופו של דבר קיבל השופט סוקול את העתירה, ביטל את השומה הרטרואקטיבית וחייב את עיריית חדרה לשלם לאמישראגז הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין בסך כולל של 10,000 ₪.

עוד חייב השופט סוקול את העירייה להמציא מודד מוקדם ככל הניתן, ובכך למנוע ערפול של החיוב וליצור בהירות ופירוט כראוי לחשבון ארנונה.
[1] קיימים מקרים מסוימים בהם קיימת הסמכה בחוק לפעולה רטרואקטיבית. לרוב קיימת הסתייגות גדולה מהסמכות מסוג זה בכדי שלא ליצור חוסר וודאות אצל בעלי דין.

 

 

 

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: