תביעה לתשלום חובות לאגודה

תיק 2746/139/01 שלום ומזל תורג'מן נ' מכמש אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע''מ

 

בפני עו"ד לאה רוזנטל                                                                תיק 2746/139/01

עוזר רשם האגודות השיתופיות

 

 

 

ב ע נ י ן :                       שלום ומזל תורג'מן

                                    רחוב עמק החולה 35/1

                                    מודיעין71700-

                                                                                                המערערים

                                                                                                (הנתבעים)       

 

 

ו ב ע נ י ן :                     מכמש אגודה שיתופית חקלאית

                                    להתיישבות קהילתית בע''מ

                                    ד.נ. מזרח בנימין 90634

                                                                                   

 

ה  ח  ל  ט  ה

 

 

1.         כתב תביעה בנושא חוב מיסים לאגודה הוגש נגד המערערים בתאריך 19.5.01. התביעה על סך 4,566.- ש"ח.

 

2.         עו"ד אברהם אלימלך מונה כבורר ביום 24.5.01 ונתן פסק בורר ביום 24.6.01.

 

3.         (א)       בפסק דינו התייחס הבורר לעובדה כי ניהל שלוש שיחות טלפון עם

            המערערים טרם ישיבת בוררות ראשונה. הישיבה נדחתה לתאריך 24.6.01 כאשר הבורר מודיע למערערים כי עפ"י סעיף 10 לתקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים) תשל"ב1972- הוא רשאי להוציא פסק בוררות ללא נוכחות צד מאחר ובהזמנה הוזהרו הצדדים כי עליהם להתייצב לבוררות. טרם הישיבה השניה, היו שוב מספר שיחות טלפון ובסופו של דבר המערערים לא הופיעו גם לישיבת הבוררות הנדחית.

 

(ב)       עיקר טענות הנתבעים בטלפון לבורר היו כי הם אינם מתגוררים ביישוב מיולי 1998 על כן אין הם צריכים לשלם סך של 10$ לחודש לאגודה ויש לגבות סך זה משוכרי הבית שלהם באגודה.

 

(ג)        הבורר פסק כי "על המערערים לשלם חובם בסך 4,566.- ש"ח למשיבה בתוספת ריבית הנהוגה באגודה מיום התהוות החוב ועד לתשלום בפועל". כמו כן פסק שכ"ט בורר בסך 500.- ש"ח לחובת המערערים.

 

4.         הערעור:

 

            ביום 1.7.01 הוגש ערעור.

            נטען כי המערערת לא הגיע ל2- דיונים עקב החלמתה מנתוח ועל כן לא היה למערערים יומם בפני הבורר, באשר טענותיהם לעניין החוב לא נשמעו.

 

5.         בתגובה לערעור טענה המשיבה כי התירוץ בדבר מחלת המערערת עלה רק לאחרונה ושבכל מקרה המערער כן היה יכול להופיע לדיון ולהביע עמדתו.

            כמו כן נטען כי הבורר ניהל "שיחות רבות" עם המערערים וביקשם להגיע. כמו כן האגודה נאלצה לשלם 500.- ש"ח שכ"ט בורר ולגוף העניין המערערים משכירים ביתם ביישוב במאות דולרים לחודש ואין סיבה שלא ישלמו סך 10$ לחודש אותו גובה המשיבה מכל חבר וחבר כמיסי אגודה.

 

6.         ביום 24.10.01 נשמע הדיון בפני.

 

            הצדדים הביעו עמדותיהם והועלו שאלות בנושא התחשבנות כספית בין הצדדים. הצדדים ביקשו הגשת מסמכים נוספים לאמות עמדותיהם (אכן בערעור לא נשמעות ראיות ואולם מבחינת המערערים היה זה דיון ראשון לגוף העניין). החלטתי כדלקמן:

 

            "מזכירות מכמש תבדוק את כל העניינים החשבונאים כולל דרישות עבור שכר עבודה ותוציא מסמך כתוב וברור עם עמדת האגודה בעניין.

            המסמך יימסר תוך 45 יום למשרד הרשם עם עותק לנתבעים.

            הנתבעים יגיבו תוך 45 יום.

            לאחר מכן אתן החלטתי ללא דיון נוסף, אלא אם כן הצדים יבקשו אחרת".

 

7.         טענות המשיבה:

           

            בדיון בפני, הובהר החוב לו טוענת המשיבה כדלקמן:

 

(א)       באוגוסט 1998 עזבו היישוב                                861.-

            כאשר יתרת החוב:                                             94.-

                                                                        955.-

 

            פירוט חוב 469.- ש"ח    : עבור אירוע                  300.-

                                                                       נוער                               35.-

                                                                        דרישת חוב עובר מים     134.-                                                                                                   469.-

 

(ב)       10$ לחודש עבור 36 חודש מיסי אגודה,

            3 שנים מאמצע 98 עד אמצע 2001:                  1,440.-

            + 10% הצמדה                                                244.-

                                                                                    2,639.-

                                                                                    ======

                                                סה"כ חוב                      3,694.-                       

 

(ג)        כיום אין גביית ריבית באגודה

            על כן לא נגבתה ריבית מהמערערים                   

 

(ד)        בנייר עמדת המשיבה מיום 11.2.01

            הובהר כדלקמן:

            ארנונה המועצה זיכתה בדצמבר 98    3,117.- ש"ח

            המשיבה זיכתה המערערים בינואר 99    1,942.- ש"ח

           

(ה)       מבוקש החזר סך 500.- ש"ח שכ"ט בורר.

           

(ו)         מבוקש להצמיד חוב המערערים למדד.

 

(ז)        לעניין נקיון בית הכנסת:

 

            צורפו קבלות עד אפריל 1999 ע"ס 3,665.- ש"ח

            תשלומים אשר שולמו למערער עבור נקיון.

            אין להענות לבקשת המערער להשלמת

            שכר בגובה אלפי שקלים.

 

(ח)       חוב לעמותת בית הכנסת מאוגוסט 98

            עד אוקטובר 2000,    2,800.- ש"ח.

            בנובמבר 2000 זוכו המערערים ב1,500- ש"ח

            סך הכל נשאר חוב                                                         1,300.- ש"ח

 

            סך כל חוב המערערים                                        3,694.-

                                                                                                            +

                                                                                                1,300.-

                                                                                                4,994.- ש"ח                                       

8.         טענות המערערים בעת הדיון בפני היו כדלקמן:

 

(א)       עבור המים שולם כל הזמן, על כן אין לשלם חוב מים נכון לינואר 1999 על סך 134.- ש"ח.

 

(ב)       מגיע לנו הפרש בזכוי ארנונה  1,175.- = 3,117-1,942 בסך 1,175.- ש"ח לינואר 1999.

 

(ג)        לנושא נקיון בית הכנסת: ניקית פעם בשבוע וקיבלתי כ40- ש"ח. עד עזיבתי ביולי 1998 שולם לי עבור נקיון.

 

            לאחר מכן, נסעתי כל שבוע ממודיעין למכמש לנקיון בגלל "כבוד בית הכנסת". לנושא התשלום נשלחתי בהלוך וחזור בין המזכירות והגבאים. הובטח לי שישלמו לי. באפריל 2001 פוטרתי. הובטח לי כ63%- משכר הנקיון  בבית הכנסת האשכנזי, סה"כ 510.- ש"ח לחודש כפול 30 חודש סה"כ כ15,000.- ש"ח.

 

            מבוקש לראות סכום זה כתביעה נגדית נגד האגודה.

 

9.         המערערים הגישו נייר עמדה בתאריך 20.1.02. נייר זה מסכם עמדתם בנושאים השונים כדלקמן:

 

(א)       זכוי על סך 1,175.- ש"ח עבור ארנונה;

            גם למזכירות היישוב אין הסבר מדוע לא זוכו בסך זה.

 

(ב)       זכוי בסך 134.- ש"ח עבור חוב מים.

 

(ג)        אין לחייבם בשכ"ט בורר בסך 500.- ש"ח היתה להם התחשבנות ולא היה צורך לפנות לבורר.

 

(ד)        אין לחייבם לשלם מיסים בסך 10$ לחודש סך הכל 1,425.- ש"ח לכל התקופה הואיל ואנים מתגוררים ביישוב.

 

(ה)       אין לחייבם לשלם 1,449.- ש"ח עבור עמותת בית כנסת מאחר ואינם נדרשים לתפילה בו מזה שנים.

 

(ו)         אינם צריכים לשלם קנס בסך 1,153.- ש"ח.

 

(ז)        מזכירות היישוב, ולא הגבאים, אחראית לתשלום עבור נקיון בית הכנסת.

 

            קיבלו תשלום רק 665.- ש"ח עבור נקיון.

            3,000.- ש"ח הם עבור החזרים אחרים.

 

(ח)       מבוקש סך 22,880.- ש"ח החזר מהיישוב. אין פירוט כך שכנראה מדובר בנקיון בית הכנסת.

 

10.       החלטה:

 

            לאחר שקראתי המסמכים והתצהירים בעיון, אני מחליטה כדלקמן:

 

11.       לנושא תשלום עבור נקיון בית הכנסת:

 

(א)       אין ויכוח כי השכר שולם עד עזיבת המקום.

 

(ב)       המערערים טוענים כי 3,000.- ש"ח היו עבור "החזרים אחרים". עבור איזה החזרים? המערערים אינם מפרטים עבור איזה החזרים על כן איני יכולה לקבל את טענתם.

            כמו כן הגבאי יחיאל חמדי אמר "בשלב מסויים הועבר סך של אלפי שקלים לגבאים על דעת שיועבר למנקה".

            המסקנה היא כי המנקה המערער קיבל תשלום בסך 3,665.- ש"ח עבור עבודתו, על פי הקבלות, מהמשיבה והמשיבה ראתה בכך גמר חשבון בנושא שכר עבור נקיון בית הכנסת.

 

(ג)        המערער העיד בפני כי המשיך לנקות משום "כבוד בית הכנסת".

 

(ד)        לאחר העזיבה אין כל הסכם כתוב בנושא תשלום שכר בין הצדדים.

            אדם יכול לעבוד חודש חודשיים או שלושה חודשים ללא קבלת שכר. אדם אינו יכול להמשיך לעבוד שלוש שנים ללא הסכם שכר, ולאחר מכן לבוא ולדרוש שכר עבור שלוש שנות עבודה.

 

(ה)       לטענת המערער בכתב יד בנושא שפוץ בית הכנסת יתכן ששם היה עכוב בתשלום עבור שפוץ.

 

(ו)         המשיבה ראתה המערער כמתנדב. בכל מקרה לא נרשם בשום מקום כי המזכירות תשלם לו עבור עבודתו.

 

(ז)        המערער היה קשור לבית הכנסת ויתכן אף כי האמין בתום לב שיקבל שכר. אין בכך בכדי לחייב האגודה לשלם לו עבור נקיון בית הכנסת במשך שלוש שנים ללא הסכם עבודה מוסדר.

 

            נכון שהמערער פנה מספר פעמים וביקש שכר עבור עבודה. המשיבה לא התייחסה והיה על המערער להסיק מכך כי אינו מועסק יותר ע"י המשיבה. בכל מקרה, במידה והמערער יחליט, יוכל לפנות לבית הדין לעבודה.

 

            אשר על כן אני דוחה את התביעה הנגדית של המערערים לקבלת 15,000.- ש"ח מהמשיבה עבור נקיון בית הכנסת.

 

12.       לסכום:

 

            לזכות המערערים: 1,175.-  הפרש מארנונה.

                                         1,450.- הפחתת חוב עבור עמותת בית הכנסת.        

                                         2,625.- ש"ח          

 

            לחובת המערערים         1,425.- ש"ח    10$ כפול 3 שנים.

                                                995.-   ש"ח     יתרת חוב לזמן עזיבה כולל 469.- ש"ח

                                                250.-   ש"ח    מחצית שכ"ט בורר

                                                2,670.- ש"ח

 

            בנושא הנקיון פסקתי בסעיף 11 לעיל.

 

            סך החוב של הצדדים מאופס.

 

            המערערים אינם חבים כספים למשיבה נכון לדצמבר 2001.

            המשיבה אינה חייבת כספים למערערים נכון לדצמבר 2001.

 

            החל מינואר 2002 החשבון התאפס.

            אני מציעה לצדדים לארגן את שאלת החברות שלהם באגודה, היינו:

            הואיל והמערערים בעלי הנכס והואיל והם עדיין חברים באגודה, רצוי לתאם עם המזכירות את מעמדם, זכויותיהם וחובותיהם באגודה.

            במידה ועדיין מבקשים המערערים לעזוב את האגודה, הרי שעליהם ועל המשיבה לפעול כאמור בתקנון.

 

13.       אין צו להוצאות בערעור.

 

14.       ההחלטה תישלח לצדדים בדואר רשום.

 

ירושלים: י"ב באייר התשס"ב                                           לאה רוזנטל, עו"ד

                24  באפריל  2002

                                                                                       מנהלת מחלקת הבוררויות

 מכמש

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: