תביעת חבר מושב אשתאול כנגד המושב לפיה הוא אינו חייב למושב מיסים, השתתפות בהפסדי המושב ועוד – הועברה ע"י ביהמ"ש להליך של בוררות. תביעת החבר נגד דרישת תשלום מיסי ועד מקומי תוכר בבית המשפט

בבית משפט המחוזי בירושלים בפני כב' השופטת מוסיה ארד. ה"פ 2736/89 "אשתאול" מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נ' חזי עוזי
הרקע
חזי עוזי, חבר במושב אשתאול, הגיש המרצת פתיחה נגד המושב ונגד הועד המקומי אשתאול, בה ביקש מבית המשפט להצהיר כי הוא פטור מלשלם להם מיסים, ארנונה, השתתפות בגרעונות או הפסדים וכד'.
מושב אשתאות והועד המקומי טענו מנגד, כי בתקנותיה של האגודה, כפי שאושר על ידי רשם האגודות השיתופיות, נקבע, כי כל סכסוך הנובע מעסקי האגודה שיתגלע בין החברים לבין האגודה, יימסר למשפט החברים של ההסתדרות הכללית של העובדים או לרשם האגודות השיתופיות, לפי בחירת התובע. ומכיוון שמוסד משפט החברים של ההסתדרות בוטל, הם טוענים כי כל שנותר לחזי לעשות הוא לפנות לרשם האגודות, שבוררות לפניו הינה בוררות סטטוטורית, שחוק הבוררות לא חל עליה, ולפיכך לבית המשפט אין שיקול דעת ועליו להעביר את הסכסוך לרשם.
כנגד דברים אלו טוען חזי מספר טענות:
1. כל עוד הוא לא פנה לרשם, אין מדובר בבוררות סטטוטורית וסמכותו של בית המשפט עדיין קיימת.
2. תקנות האגודה נתנו לתובע בחירה בין שתי חלופות ומשבוטל משפט החברים של ההסתדרות, בוטלה אפשרות הבחירה, וממילא בוטל סעיף הבוררות כולו.
3. המשיב איננו חקלאי ולפיכך הסכסוך איננו נוגע לעסקי האגודה, כנדרש בסעיף.
4. הסכסוך עם הועד המקומי אשתאול צריך להתברר בכל מקרה בבית משפט.
 
דיון והכרעה
טענתו הראשונה של חזי נתקבלה, ובית המשפט קבע שמכיוון שסעיף הבוררות איפשר לו לבחור בין חלופה הכפופה לחוק הבוררות ובין חלופה של פניה לרשם אשר איננה כפופה לחוק, כל עוד לא בחר חזי לפנות לרשם יש לבית המשפט סמכות לדון בנושא.
עם זאת, בית המשפט לא קיבל את טענתו השנייה של חזי שביטול משפט החברים של ההסתדרות מבטל את סעיף הבוררות כולו, שכן בית המשפט תמיד יעדיף את קיום שטר הבוררין על פני סיכולו. ובמקרה זה, ניתן לפנות לבית המשפט שימנה בורר אחר או לפנות לרשם האגודה השיתופית.
לגבי הטענה השלישית, בית המשפט מבחין בין סכסוכים הנוגעים לניהול העניינים הפנימיים של האגודה אשר לגביהם רצוי הוא שיידונו ויוכרעו על ידי גוף פנימי, ובין סכסוכים הנוגעים לחוקיותם של מוסדות האגודה או לתוקף בחירתם, שההכרעה בהם מסורה בידי המשפט. במקרה דנן, מכיוון שהסכסוך האמיתי בין הצדדים הוא סכסוך בדבר זכויותיו הכספיות של חזי, מדובר בעניין פנימי, הראוי לידון בהליך בוררות, מחוץ לכתלי בית המשפט.
 
סיכום:
בית המשפט קיבל את עמדת האגודה השיתופית אשתאול והורה על עיכוב ההליכים בינה לבין חזי.
לגבי הסכסוך בין הועד המקומי לבין חזי, קיבל בית המשפט את טענתו של חזי, וקבע כי בין הצדדים לא קיים כל הסכם בוררות ונושא הסכסוך שבניהם איננו נוגע כלל "לעסקי האגודה", לפיכך, אין מקום להעתר לבקשה לעכוב ההליכים בין הצדדים, וביהמ"ש ידון בשאלת חוקיות מיסי הועד המקומי.
לאור הכרעותיו אלה, קבע בית המשפט כי מחד, על חזי לשלם לאגודה השיתופית הוצאות משפט בסכום של 3,000 ש"ח, ומאידך, על הועד המקומי לשלם הוצאות משפט לחזי, גם כן בסכום של 3,000 ש"ח.
הודע ב 11.4.91.
 
לאתר הבית של מושב אשתאול

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: