תושבי הרחבת קיבוץ אילון יפוצו בכ-51,000 ₪ בגין ליקויים שנמצאו בדירתם

בבית משפט השלום בחיפה בפני כב' השופטת כאמלה ג'דעון. ת"א 2734-08 שמואל זומר ואח' נ' אשל הירדן יזום ובנין בע"מ
הרקע

באפריל 2004 נחתם בין שמואל וזהבה זומר לבין חברת אשל הירדן הסכם למתן שירותי בנייה, שעניינו בניית יחידת דיור במגרש באתר ההרחבה בקיבוץ אילון.

שמואל וזהבה טוענים, כי לאחר מסירת החזקה בדירה לידיהם, הם גילו קיומם של ליקויי בנייה בדירה, ומאחר שפנייתם לאשל הירדן בדרישה לתקן הליקויים לא נענתה הם הגישו תביעה לתשלום פיצויים בגין ליקויי בנייה, ירידת ערך, עלות דיור חלופי, עוגמת נפש והחזר הוצאות, בסכום כולל של 150,000 ₪.

מנגד, הכחישה אשל הירדן את טענות התובעים, והעריכה את עלות תיקון הליקויים בדירה והנמצאים באחריותה בסך של כ-6,300 ₪. בנוסף, הגישה אשל הירדן הודעת צד שלישי כנגד חברת ספאדי ריקאד קבלנים אשר בנתה את שלד הדירה. בספטמבר 2009 ניתן פס"ד כנגד חברת ספאדי עקב אי מילויה אחר החלטות ביהמ"ש ואי הופעה לדיונים, ולפיו היא תאלץ לשפות את אשל הירדן במידה וזו תחויב.

מאחר ושני הצדדים נסמכו על חוות דעת שביניהם היה פער עצום, מונה מומחה מטעם בית המשפט, שהעריך את עלות תיקון הליקויים בדירה, בסופו של דבר, בסך של כ-42,000 ₪.

דיון והכרעה

מעיון בסיכומים עולה, כי הצדדים לא חלקו על ממצאיו של מומחה בית המשפט בעניין מהות הליקויים, ומחלוקתם התמקדה בעיקר בשאלת תמחור הליקויים הללו, הפיצוי בגין עוגמת נפש, דיור חלופי והחזר הוצאות. כמו כן, נחלקו הצדדים בשאלת זכותם של התובעים לפיצוי כספי אל מול זכותה של אשל הירדן לביצוע תיקון הליקויים.

בית המשפט בחן את טיענוי הצדדים בסוגיית עלות התיקונים, ומצא כי אין מקום לסטות מקביעותיו של מומחה בית המשפט, אשר על כן נקבע כי עלות תיקון הליקויים מסתכמת בסך של כ-42,000 ₪.

מכאן, עבר בית המשפט להכריע בשאלה האם זכאים התובעים לפיצוי או שמא זכאית אשל הירדן לתקן הליקויים, כשהוא מצא כי בין הצדדים קיים משבר אמון, ולפיכך, מטעמים של יעילות והבאת הסכסוך לידי פתרון ממצה, יש להעדיף תשלום פיצויים לתובעים על פי מתן זכות תיקון לידי אשל הירדן.

מעבר לכך, מצא בית המשפט, כי הליקויים בדירה לא הצריכו דיור חלופי וכמו כן לא הוכחה ירידת ערך הדירה. באשר לעוגמת הנפש, התחשב ביהמ"ש במהות הליקויים והעמיד את הפיצוי על סך 2,000 ₪.

 
סיכום

לאור כל האמור, קיבל בית המשפט את התביעה באופן חלקי, וחייב את אשל הירדן לשלם לתובעים 42,000 ₪ פיצויים בגין הליקויים בדירה, וכן 2,000 ₪ בגין עוגמת הנפש שנגרמה להם. מעבר לכך, חויבה אשל הירדן בתשלום מחצית אגרת משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 7,000 ₪. בנוסף, חויבה חברת ספאדי לשפות את אשל הירדן בסכום של כ-27,000 ₪, עבור הליקוי שנתגלה בקירות, וכן לשלם לה עבור אגרת משפט בגין ההודעה וכן הוצאות משפט ושכ"ט בסך 7,000 ₪.

 
ניתן ב- 01 באוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.
 
לאתר קיבוץ אילון

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: