(לא) ינוחו על משכבם בשלום- בית המשפט מכריע במחלוקת על הקמת בית עלמין נוסף בהרצליה על אדמות קיבוץ גליל ים

בבית המשפט העליון בר''מ 4285/09 קיבוץ גליל ים נ' יו''ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה- מחוז ת''א, הועדה המחוזית לתכנון ובניה- מחוז ת''א, הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה ומדינת ישראל- משרד האוצר

 

העובדות הרלוונטיות:

לפנינו בקשתו של קיבוץ גליל ים למתן רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, שסירב להוציא צו ביניים להימנע מנקיטת פעולות למתן תוקף לתוכנית מתארית, אשר חלה על מקרקעין בגודל של כ-834 דונם בתחום שיפוטה של הרצליה, ואשר עיקרם מהווים חלק משטח המשבצת של קיבוץ גליל ים, שהוחכרו לקיבוץ על ידי מנהל מקרקעי ישראל.

התוכנית משנה את ייעוד המקרקעין, כך שבדרום השטח התוכנית מייעדת היא הקמת מכון טיהור שפכים והקמת בית עלמין, כאשר היתרי בנייה ביחס לשימושים אלו אינם כרוכים בהכנת תוכנית מפורטת נוספת.

קיבוץ גליל ים הוא שיזם את התוכנית והיה נכון להפקעות נרחבות ממשבצת הקרקע שלו, והוא זה המבקש למנוע את תחילת הפעולות להקמת בית העלמין.

בשנת 2005, הפקידה הועדה המחוזית לתכנון ובניה- מחוז ת"א את התוכנית ונקבעה תניית הפקדה לפיה, מתן תוקף לתוכנית יהיה "הפקדתה להתנגדויות של התוכנית המפורטת הראשונה, הכוללת מגורים. תחילת תוקפה של התוכנית נקבע לשנת 2006, בכפוף לתנית ההפקדה. התוכנית קיבלה את אישור שר הפנים אך טרם פורסמה למתן תוקף.

בינתיים, עקב מחסור חריף בשטחי קבורה לתושבי העיר הרצליה, קיים צורך ציבורי לממש את התוכנית, גם ללא מימוש תניית ההפקדה. לכן, הועדה המחוזית לתכנון ובניה- מחוז ת"א פרסמה בחודש יוני 2008 הודעה, לפי ההיא שוקלת לבטל את תניית ההפקדה, ואכן, בסיום הליך הגשת ההתנגדויות, בחודש נובמבר 2008, החליטה הועדה המחוזית לתכנון ובניה- מחוז ת"א לקדם את אישור התוכנית, תוך ביטול תנית ההפקדה, בשל הצורך הדחוף להכשרת מקומות קבורה בהרצליה.

קיבוץ גליל ים פנה למועצה הארצית לתכנון ובניה, בבקשה למתן רשות ערעור על החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה- מחוז ת"א. אולם, בקשתו נדחתה. לפיכך, הגיש עתירה שעניינה חוקיות החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה- מחוז ת"א, וכן פנה למתן צו ביניים לאסור על מתן תוקף לתוכנית.

 

טענות יו''ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה- מחוז ת''א, הועדה המחוזית לתכנון ובניה- מחוז ת''א, הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה ומדינת ישראל- משרד האוצר:

דין הבקשה להידחות מחמת שיהוי ומחמת חוסר ניקיון כפיים, שכן בהליך אחר העומד בפני בית משפט זה, שעניינו בתכנית המתאר למחוז תל-אביב, ככל שזו נוגעת למתחם גליל ים, התייצב הקיבוץ והתנגד נחרצות למתן צו מניעה, בטענה כי, הצורך הציבורי במקומות קבורה בתחום הרצליה הוא צורך חיוני שעצמתו רבה נוכח המצוקה הקשה בהקשר זה.

  

טענות קיבוץ גליל ים:

 בית משפט קמא התעלם מסיכוייה הגבוהים של העתירה להתקבל, וכי מאזן הנוחות נוטה באופן חד-משמעי לטובת קיבוץ גליל ים. בנוסף, נזקי הועדה המחוזית לתכנון ובניה- מחוז ת"א לא הוכחו, ובית משפט קמא לא שקל חלופות על מנת לפתור את הקושי שבעטיו אושרה התכנית, תוך ביטול תניית ההפקדה.

אי-מתן צו הביניים יביא, לשיטת קיבוץ גליל ים, ליצירת "מעשה עשוי", שכן בית העלמין שיוקם ודאי לא ייהרס עוד, גם במקרה של ביטול התכנית.

 

כבוד השופט ח' מלצר פסק:

קיבוץ גליל ים טוען כי הקמת בית העלמין, ולו מקצתו, תביא ליצירת בלתי הפיך, ובכך הוא צודק. עצם הקמתו של בית העלמין כחלק אינטגרלי וחשוב בתכנית מהווה לכאורה בנסיבות שלפנינו כמעט עובדה מוגמרת.

קיבוץ גליל ים כבר הכיר, בהליך אחר העומד בפני בית משפט זה, שעניינו בתכנית המתאר למחוז תל-אביב, ככל שזו נוגעת למתחם גליל ים, בחשיבות ביצועה המהיר של התכנית, אשר הקמת בית העלמין הוא חלק חשוב בה. עוד הסביר קיבוץ גליל ים בהליך האחר כאמור, מדוע מאזן הנוחות נוטה בבירור נגד מתן צו ביניים שיעכב את קידום הבניה במקרקעי תכנית גליל ים.

מכאן, נראה כי נזקו העיקרי של קיבוץ גליל ים, איננו קשור בתחילת ביצוען המוגבל של פעולות מכח התכנית, אלא אך ורק בכך שפעולות אלה, ובכלל זה – הקמת בית העלמין, יבוצעו בטרם זכה הקיבוץ להסדרת הפיצויים שיקבל תמורת ויתוריו על זכויות במקרקעין, במסגרת תכנית איחוד וחלוקה.

החלטת הועדה המחוזית לתכנון ובניה- מחוז ת"א איננה משנה את ייעוד קרקע, ואיננה שוללת את זכות קיבוץ גליל ים לפיצוי, אלא רק מביאה לשינוי המועד והדרך שבהם יינתן הפיצוי בקשר עם התכנית. מכאן, שנזקו הנחזה העיקרי של קיבוץ גליל ים הוא אך דחייה מסוימת במועד הסדרת זכויותיו, נזק אשר איננו מהווה שיקול נוגד של ממש מול הצורך הציבורי הדוחק בהסדרת מקומות קבורה לתושבי העיר הרצליה.

לסיכומו של עניין, בקשת קיבוץ גליל ים נדחית.

קיבוץ גליל ים יישא בשכר טרחת עו"ד של הועדה המחוזית לתכנון ובניה- מחוז ת"א ויו"ר הועדה, יחדיו, בסך של 10,000 ₪, וכן בהוצאות שכר טרחת עו"ד של הועדה המקומית לתכנון ובניה- הרצליה בסך של 10,000 ₪.

ניתן ביום 27/5/2009

לדף הבית של קיבוץ גליל ים.

לדף הבית של משרד הפנים.

לדף הבית של עיריית הרצליה.

לדף הבית של משרד האוצר.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: