האם קיימת חובת תשלום היטל ביוב למועצה, עבור תשתית ביוב אותה בנה ומימן משרד ממשלתי?

בבית משפט העליון, בפני כב' השו' ע' פוגלמן. בר"ם 4061/19 – מועצה אזורית משגב נ' רחש דפוס אופסט חיפה בע"מ

בקשה לערעור בגלגל שלישי שעניינו, האם חברות המקימות מפעל באזור תעשיה בשטח המועצה חייבות בהיטל ביוב, כאשר תשתית הביוב לא נבנתה על ידי המועצה או מי משלוחיה אלא על ידי משרד התמ"ת.

הרקע

המועצה האזורית משגב הקימה אזור תעשיה בשיתוף עם משרד התמ"ת. כחלק מן הפרויקט בנה משרד התמ"ת את תשתיות הביוב. שתי חברות בקשו להקים את מפעליהם, באזור התעשייה והם פנו למועצה על מנת לקבל היתר בניה. כחלק מקבלת ההיתר בקשה מהם המועצה לשלם היטל ביוב.

בתגובה פנו החברות לוועדת הערער וזו קבעה כי החברות פטורות מתשלום היטל ביוב למעט רכיב התשלום עבור המט"ש אשר את הקמתו מימנה המועצה. הסיבה לכך היא כלשון החוק דאז, אפשרה למועצה לגבות היטל ביוב רק כאשר היא מימנה את עלות הבניה כולה או חלקה.

המועצה עררה על החלטת הוועדה לביהמ"ש לעניינים מנהליים. ביהמ"ש לעניינים מנהליים קבע, כי אין לקבל את הערעור וכי פירוש הוועדה לחוק דאז נכון. לפיכך, ערערה המועצה לביהמ"ש העליון, בטענה, כי בפס"ד (אלביט מערכות נ' המועצה אזורית מטה אשר), נקבע כי על אף שהמדינה מימנה את עלות הקמת הביוב, היה על המפעלים שם לשלם את היטל הביוב למועצה.

בנוסף, טענה כי קביעת ביהמ"ש לעניינים מנהליים כי יש לגבות תעריף אחיד לא תואמת את הפסיקה בנושא. משכך, הסבירה כי קיימת חשיבות ציבורית לקביעת ביהמ"ש העליון, על מנת שייצור פסיקה אחידה בנושא.

מנגד טענו החברות, כי מדובר במקרה עובדתי שאינו חורג מעניין הצדדים, בייחוד כאשר הדיון מתמקד בנוסח חוק ששונה. כמו כן, טענו כי ההכרעה בעניין אלביט מערכות היא בודדת ואינה יוצרת מצב של הכרעות סותרות. עוד הוסיפו החברות, כי בכדי שהן תחוייבנה בתשלום ההיטל יש להראות, כי קיימת זיקה ממונית רופפת בין המועצה להוצאות הקמת הביוב.

רשות המים והביוב, נתנה אף היא דעתה לעניין, וטענה כי התקנת הביוב נעשתה עבור המועצה וכי המועצה רשאית לגבות היטל ביוב עבור תשתית הביוב, אותה הקימה המדינה "כמתנה" למועצה.

דיון והכרעה

בפתח דבריו, מבהיר ביהמ"ש כי רשות ערעור ניתנת במשורה רק כאשר מתעוררת שאלה משפטית, שעניינה מעבר לעניינם של הצדדים. ביהמ"ש קובע כי גם אם יש סתירה בין פסק הדין בעניין אלביט מערכות לבין המקרה דנן, אין בכך כדי להצדיק אישור בקשה לערעור בגלגל שלישי.

סיכום

ביהמ"ש דוחה את הבקשה לדיון, ואינו נותן צו להוצאות.

ניתן ביום: כ"ד' טבת תש"פ, 21 בינואר 2019. 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: