אישור הסכמה שהושגה בין הצדדים

תיק מס' 2731/884/03 עמיקם נגר נ' שקד – כפר שיתופי להתישבות של משקי חרות בית''ר בע''מ

 

בפני רשם האגודות השיתופיות                                            תיק מס' 2731/884/03

 

בעניין:                                       עמיקם נגר

                                               

ד.נ מנשה

                                                שקד 37862                                        

 

המערער

 

 

ובעניין :                        שקד – כפר שיתופי להתישבות של משקי חרות בית''ר בע''מ

 

ד.נ מנשה 37862

טל': 04-6350294/5  פקס: 04-6350083

 

 

                                                                                                המשיב

 

 

ה ח ל ט ה:

 

"שקד" – כפר שיתופי להתיישבות של משקי חרות בית"ר בע"מ הוא אגודה שיתופית (להלן גם – האגודה). ביום 03/11/2003 הוגשה לי בקשה לפי סעיף 52(2) לפקודת האגודות השיתופיות (להלן – הפקודה) ליישוב סכסוך כספי בין האגודה לבין המערער, חבר האגודה.

 

בהתאם לבקשה ובהתאם לסמכותי על פי הסעיף הנ"ל, מונה ביום 11/11/2003 לבורר מר משה קליינר (להלן – הבורר). הבורר פרסם החלטתו ביום 04/03/2004, בה קבע כי למערער חוב לאגודה וקבע את הסכום שיהא עליו לשלם לה.

החלטתו של הבורר היא נשוא ערעור זה.

 

בתאריך 26/06/2004 התקיים בפני הדיון בערעור בו קבעתי כי הצדדים ינסו להגיע להסכמה תוך 14 יום. ואכן הושגה הסכמה בין הצדדים ביום 23.6.04.

הנני מאשר הסכמה זו, ונותן לה תוקף של פסק דין.

 

ירושלים היום  07.07.2004                                                 אורי זליגמן, עו"ד

בהעדר, המזכירות תעביר                                               רשם האגודות השיתופיות

החלטתי לצדדים.                                                                    

בפני רשם האגודות השיתופיות                                            תיק מס' 2731/884/03

 

 

 

בעניין:                                       עמיקם נגר

                                               

ד.נ מנשה

                                                שקד 37862                                        

 

המערער

 

 

ובעניין :                        "שקד" – כפר שיתופי להתישבות

של משקי חרות בית"ר בע"מ

 

ד.נ מנשה 37862

טל': 04-6350294/5  פקס: 04-6350083

 

 

                                                                                                המשיב

 

 

תיקון טעות - קולמוס

 

בהחלטתי מיום 07.07.2004 נפלה טעות; 

בפסקה האחרונה צריך להיות:

בתאריך 20.06.2004 התקיים בפני הדיון בערעור בו קבעתי כי הצדדים ינסו להגיע להסכמה תוך 14 יום. ואכן הושגה הסכמה בין הצדדים ביום 21.6.04.

 

 

החלטתי תתוקן בהתאם.

 

 

 

ירושלים היום  18.07.2004                                                 אורי זליגמן, עו"ד

בהעדר, המזכירות תעביר                                               רשם האגודות השיתופיות

החלטתי לצדדים.                                                                    

 

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: