אישור פסק בורר

תיק: 239/259/03 צורי גל וגיורא ברנאי נ' כפר ידידיה מושב עובדים

 

בפני עו"ד לאה רוזנטל                                                    תיק: 239/259/03

מנהלת מחלקת הבוררויות                     

 

ב ע נ י ן :                       1. צורי  גל

                                    2. גיורא ברנאי

                                                                                                            התובעים

 

ו ב ע נ י ן:                      כפר ידידיה מושב עובדים

                                    ע"י ב"כ עו"ד ג. שטילמן

                                    רחוב ג'בוטינסקי 35, רמת גן52511-

                                                                                                            הנתבעת

 

ה ח ל ט ה

 

1.         כתב מינוי בורר בתיק הבוררות הנדון ניתן ביום 14.9.98.

 

2.         התנהלה בוררות ארוכה בפני עו"ד י. גבור. הצדדים היו מיוצגים על ידי עורכי דין.

            במהלך הבוררות נטענו טענות מסוגים שונים על ידי באי כוח הצדדים והתקבלו החלטות הבורר בהתאם.

 

3.         ביום 20.7.00 התקיימה ישיבת בוררות מספר 11.

            בסיומה של ישיבה זו הודיעו הצדדים לבורר כי הם מסכימים שהבוררות הגיעה לסיומה.

 

4.         הבורר נתן תוקף של פסק בורר להסכמת הצדדים.

 

5.         ביום 30.7.01 אישר הרשם את פסק הבורר האמור.

 

6.         סעיף 52(5) לתקנות האגודות השיתופיות (בוררות בסכסוכים) התשל"ב1972- קובע כדלקמן:

 

"(5)      לכל החלטה הניתנת על ידי הרשם ולכל החלטה של הבורר שהרשם אישר יהא תוקף של פסק דין מטעם בית משפט מחוזי שאינו ניתן לערעור, וכן תוצא לפועל בדומה לכך."

 

7.         אשר על כן פסק בורר אשר אושר על ידי הרשם, לפני שנתיים ומחצה, הוא פסק דין חלוט כאמור בסעיף 52(5) הנ"ל.

 

8.         אשר על כן התיק הנדון הוא סגור.

 

9.         החלטה זו תישלח בדואר רשום לב"כ הצדדים עו"ד יוריסטה עצמון ועו"ד גד שטילמן.

 

 

ניתן ביום 9.12.03                                                               לאה רוזנטל, עו"ד

בהעדר הצדדים                                                              

                                                                                    מנהלת מחלקת הבוררויות

ידידיה/2לאה12-2003/

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: