אי עמידה בתנאי סף במכרז שמתגלה בדיעבד

בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים לפני כבוד השופט רם וינוגרד. עת"מ 20051-11-20 מסיעי סיונוב בע"מ נגד מועצה אזורית מטה יהודה

עניינה של העתירה הינה בטענת העותרת לפיה יש להורות על ביטול החלטת ועדת המכרזים (להלן: "הוועדה") של המועצה האזורית מטה יהודה (להלן: "המועצה"). העותרת, חברת הסעות אשר השתתפה במכרז ולא זכתה בו, טענה כי חברת ההסעות אשר זכתה במכרז (להלן: "משיבה 2") לא עמדה בתאי הסף המנויים בו.

רקע:

המועצה פרסמה מכרז שעניינו "מכרז הסעת תלמידים ו/או עובדי הוראה ו/או אחרים" כאשר החוזה המצורף למכרז אמור להיות בתוקף לתקופה של שנת לימודים אחת מיום 01.09.2020 כאשר למועצה עומדת האפשרות להאריך את החוזה. המכרז כלל הפעלה של 166 קווים של הסעות תלימידים כאשר בכל אחד מהקווים נכללו מספר מסלולים. העתירה הוגשה בחודש נובמבר, כחודשיים לאחר התחלת הפעלת הקווים.

בפירוט תנאי הסף למכרז (תנאים בהעדרם לא יעמדו המציעים בתנאי המכרז), נקבע בין היתר כי לפי הכתוב בסעיף 2.3.2 למכרז, על המציעים להביא צילומים מרישיונות הרכבים המיועדים כהוכחה לכך שקיימת להם כמות ספקת של כלי רכב להפעלת כלל המסלולים המפורטים במכרז. בעת הגשת ההצעות היו בידי המשיבה 2, 63 כלי רכב סה"כ כאשר 52 מתוכם אכן עמדו בתנאי המכרז. כמו כן, מתוך כלי הרכב, עמדו בידי המשיבה 2, 21 אוטובוסים עימם תכננה לתפעל 31 קווים שונים. מפרוטוקולים שהוצגו עולה כי המועצה הייתה מודעת לחוסר ההלימה בין כמות כלי הרכב לקווים המבוקשים ואף תשאלה את משיבה 2 בנושא.

דיון:

המועצה טוענת כי העתירה הוגשה בשיהוי ואכן לא ניתן להכחיש כי הגשת העתירה כחודשיים לאחר הפעלת הקווים לוקה בשיהוי סובייקטיבי ואובייקטיבי אשר גורם נזק למועצה שכן זו כבר החלה להפעיל את קווי ההסעות. יחד עם זאת, המועצה בחרה לממש את אפשרותה להאריך את החוזה עם משיבה 2 למשך חודשי הקיץ. בנסיבות אלה, כאשר בוחרת המועצה להאריך את החוזה עם משיבה 2 כאשר היא מודעת  שזו אינה עומדת בדרישות הסף של המכרז, אין טעם לדון בשיהוי.

מאחר שהוכח ונקבע כי הצעת משיבה 2 לא עמדה בתנאי הסף בעת ההגשה, קבע ביהמ"ש כי יש להורות על פסילת ההצעה. אף על פי כן, פסילתה של משיבה 2 אינו מוביל לזכייתה של העותרת במכר וזאת משום שלא הוכח כי הצעתה הייתה הבאה במדרג ההצעות.

ביהמ"ש קבע כי יש להפעיל את דוקטרינת "התוצאה היחסית" המאפשרת לביהמ"ש גמישות בבחירת הסעד המתאים לנסיבות. ביהמ"ש קבע שמשום שמערך ההסעות כבר פועל והפסקתו המיידית עלולה להוביל לשיבושים בדרכי ההגעה של תושבי המועצה למוסדות החינוכיים, פעילותה של משיבה 2 כמפעילת המכרז לא תופסק באופן מיידי אלא תימשך עד לסוף שנת הלימודים הנוכחית. המועצה לא תוכל להאריך עוד את החוזה של משיבה 2 ותצא למכרז חדש לקראת שנת הלימודים הבאה עד לתחילת חודש מרץ 2022.

הכרעה:

העתירה התקבלה.

המועצה ומשיבה 2 יישאו בהוצאות העותרת ושכ"ט עו"ד בסכום של 50,000 ₪ כל אחת.

ניתן ביום: ח' בשבט התשפ"ב, 10 בינואר 2022, בהעדר הצדדים.

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: