אמנון שושנה רצה להקים מבנה לעסקי תיירות במושב כחל, המושב התנגד למרות שכבר נחתם בין הצדדים הסכם, מהו דינו של ההסכם?

בית משפט השלום בטבריה הפ''ב 2217-12-07 אמנון נסים שושנה נ' כחל מושב עובדים בע''מ

 

העובדות הרלוונטיות: 

אמנון ניסים שושנה הגיש תביעה לבית המשפט לאכיפת הסכם שנחתם בינו לבין מושב כחל. בחודש ספטמבר 2004 הסכימו הצדדים לפנות להליך של בוררות לשם קבלת הכרעה בתיק. הבורר מונה על ידי תנועת המושבים.

הבורר פסק כי על מושב כחל להעמיד לרשות אמנון שושנה שטח של 400 מ"ר לשם הקמת מבנה לעסקי תיירות ו\או חנות קמפינג, בשטח ה' במושב כחל.

 

טענות מושב כחל:

אין לאשר את פסק הבורר, מכיוון שלפי הועדה המקומית לתכנון ובניה לא ניתן ליישם את התכנית. לכן לאמנון שושנה לא יהיה מה לעשות עם השטח באם יוקצה לו.

טעם נוסף לאי אישור פסק הבורר הוא, שהפסק לא נתחם בזמן, וניתן ללא שנשמעה עמדת הסוכנות היהודית ומנהל מקרקעי יישראל בעניין.

לחילופין מבקש מושב כחל ארכה להגשת הבקשה לביטול פסק הבורר.

 

טענות אמנון שושנה :

על פי תקנון מושב כחל ניתן לערער על פסק בורר תוך 30 ימים בלבד, ואילו פסק הבורר ניתן כבר בחודש אוקטובר 2006, על כן פסק הבורר הפך לחלוט.

 

לגבי הארכת המועד, ארכה זו צריכה להינתן רק במקרים מיוחדים בהם שוכנע בית המשפט, כי ישנו טעם ממשי מיוחד המצדיק את האיחור. טענות מושב כחל אינן עומדות בקנה אחד עם הלכה זו.

 

בית המשפט פסק כי:

על פי חוק הבוררות ניתן לערער תוך 45 ימים ממתן פסק הבורר, ניתן להאריך תקופה זאת מטעמים מיוחדים.

אין ספק כי עבר פרק הזמן בו היה ניתן להגיש ערעור על פסק  הבורר, שניתן כאמור בחודש אוקטובר 2006.

מושב כחל לא נימק כלל מדוע על בית המשפט לקבל את בקשתו להארכת מועד, ואף לא ציין מדוע אחר בהגשת הבקשה.

על כן דין הבקשה לביטול פסק הבורר להידחות.

לגופו של עניין, מושב כחל אינו טורח להראות לבית המשפט מדוע לא ניתן ליישם מבחינה תכנונית את תכניות הבניה של אמנון שושנה, אלא מעלה את הטענה בצורה סתמית וחסרת תוכן, על כן יש לדחותה.

באשר לטענה כי לא צורפו להליך הבוררות צדדים רלוונטיים כמו מנהל מקרקעי ישראל והסוכנות היהודית, היה על מושב כחל להעלות טיעונים אלו בשלב המקדמי, או לפני הבורר, בית המשפט לא ישמע טענות אלו עתה.

 

לסיכומו של דבר פסק הבורר אושר במלואו על ידי בית המשפט ואף נפסק כי מושב כחל יישא בהוצאות המשפטיות של אמנון שושנה בסך של 3,000 ₪ בתוספת מע"מ.

ניתן ביום 19.10.2008

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: