אריק גיזלס ביקש מבית המשפט למחוק תביעת קיבוץ אלמוג על הסף, בעקבות חוסר סמכותו של בית המשפט לדון בתביעה

בית משפט השלום ירושלים א 013113/07 קיבוץ אלמוג – אגודה שיתופית חקלאית בע''מ נ' אריק גיזלס

 

העובדות הרלוונטיות:

קיבוץ אלמוג הגיש תביעה לבית המשפט בה ביקש להורות לאריק גיזלס לסלק ידו מדירה הנמצאת בתחומי הקיבוץ, ואשר לטענת קיבוץ אלמוג מצויים במקרקעין אשר עליהם יש לקיבוץ רשות שימוש.

אריק גיזלס ביקש למחוק או לחילופין לדחות את תביעת קיבוץ אלמוג, לסילוק ידו של אריק גיזלס מדירה שבתחומי הקיבוץ, בשל העדר סמכות עניינית לביהמ"ש והעדר עילה.

 

טענות אריק גיזלס:

סילוק ידו מהמקרקעין צריך להיעשות אך ורק מכוח חוק המועמדים להתיישבות חקלאית, קרי יש לקבל את אישור המוסד המיישב ולהעלות את הנושא בפני וועדה, כקבוע בחוק. על כן טוען אריק גיזלס כי לבית משפט השלום אין סמכות לדון כלל בתביעה.

 

קיבוץ אלמוג לא צירף מסמכים המעידים על כך כי הוא בעל הזכויות במקרקעין עליהם הוקם הקיבוץ ועל כן אין עילה לתביעה.

 

טענות קיבוץ אלמוג:

עילת התביעה היא חוזית והיא מבוססת על מערכת היחסים שבין קיבוץ אלמוג לבין חברי הקיבוץ או המתיישבים בו. אריק גיזלס מחזיק בדירה ללא זכות ולכן עליו לסלק את ידו ממנה. 

חוק המועמדים להתיישבות חקלאית, אליו הפנה אריק גיזלס איננו רלוונטי לנושא הסכסוך משתי סיבות: מיקום הקיבוץ מחוץ לגבולות הקו הירוק ומהותו של קיבוץ אלמוג כקיבוץ.

 

נספחי כתב התביעה שהוגשו על ידי הקיבוץ מעידים על זכויותיו.

  

בית המשפט דחה את בקשתו של אריק גיזלס ופסק כי:

עילת התביעה נובעת מכוח התקנון שבין קיבוץ אלמוג לבין חבריו, ובהם אריק גיזלס, שהיה בעבר חבר בקיבוץ, ולכן קמה לקיבוץ הזכות לדרוש את סילוק ידו של אריק גיזלס מהמקרקעין. על כן אין ממש בטענה כי לבית משפט השלום אין סמכות לדון בתיק.

 

קיבוץ אלמוג הצליח להוכיח את זכותו במקרקעין ובכך את זכותו לדרוש את סילוק ידו של אריק גיזלס.

מחיקה על הסף של התביעה היא אמצעי קיצוני הננקט רק מקום שאין אפשרות, ולו קלושה, כי קיבוץ אלמוג יזכה בסעד המבוקש.

 

אשר על כן ביהמ"ש דחה את בקשתו של אריק גיזלס וכן פסק כי על אריק גיזלס לשלם לקיבוץ אלמוג שכ"ט עו"ד בסכום של 3,000 ₪ בתוספת מע"מ.

ניתן ביום 06.08.08

יצירת קשר

השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם: